Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 4. (1878)

1878 / 1. füzet

TARTALOM Lap Előszó. Si­­­letz Jánostól........................................................................................ 1 Krasnó vármegye történelmi és régészeti emlékei. M­i­­­e­­­z Jánostól (Egy rajzzal.) 3 Adatok Lugos és Karánsebes történetéhez 1605—1718. Irányi Istvántól ... 22 Tárcza. Rendes havi választmányi ülés 1877. november 24-én...................... 29 „ Rendes havi választmányi ülés deczember 19-én............................... 32 „ Régi iratok ismertetése. M­i­l­e­t­z Jánostól . ................................. 34 I. Fogott bírák levelei. — II. Mojsi Gyurcsány Ferencz levele je­gyeséhez 1667-ből. — III. Kovács János török rab kötvénye Székely Mózessel 1684-ben. — IV. Gunyvers 1673-ból. „ Ormós Zsigmond felhívása Temes vármegye 100 éves jubileumánál meg­ünneplésére . ............................................................................................... 40 Egyveleg ...................................................................................................................­ • • 41 Kimutatás a délmagyarországi történelmi és régészeti társulat tagjairól. M­ile­­­z Jánostól....................................................................................................... 44

Next