Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 4. (1878)

1878 / 1. füzet

TÖRTÉNELMI és RÉGÉSZETI A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT KÖZLÖN­YE, AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI MILETZ JÁNOS, TITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT. IV. ÉVFOLYAM. IV. KÖTET. Az Uj-Moldovai romok térrajzával a 19-ik laphoz és Gróf Széchényi István egy eredeti levelének másolatával. TEMESVÁROTT, MAGYAR-FÉLE KÖNYVNYOMDA, 1878.

Next