Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 7. (1881)

1881 / 1. füzet

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉPTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TIÓKJELI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT KÖZLÖNYE, AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI TITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT. VI. ÉVFOLYAIII­ I. FÜZET. 11111 III III111­111 111111111111111111 I 11111II­I! MI 11111! 11111III | 1111111111111 imiiimimiiimiiiiiimmmiimii TEMESVÁR­OTT, 1881.­­ NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN. # a|B;B a ra:"iíii!:ii ■■; POMTELLY ISTVÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents