Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 10. (1884)

1884 / 1. füzet

*■ TÖRTÉNELMI És RÉGÉSZETI FŐTITKÁR. 11111, i ii 111 in 111111111 ii 111 in i ii 11 ii 11 ii i ii i ii 1111 ii 1111111111 ti in ii i ii i ii i ii i ii in 111111111 ii i ii 11,1111 ii 111 ii i ii 111 m i ti ■ ii i ii i ii i ii i ii ii 1111111 ii i ii i ti ij 11 ii ii 11 oSsifo ■9 A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT .I «­ KÖZLÖNYE, AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PONTELLY ISTVÁN, KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI TÁRSULAT. X. ÉVFOLYAM.­­ I. FÜZET. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mii­iii­iii ii1111111111I1111111111UI111114111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mii TEMESVÁROTT, 1884. NYOMTÁK A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN.

Next

/
Thumbnails
Contents