Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 1. (Új évfolyam, 1885)

1885 / 1. füzet

48° ̇§s | fjl °$k­ RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI ÉRTESÍTŐ. PfMAGYARORSZÁGI RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI MI­ZEUMTÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI MU­ZEUMTÁRSULAT. jpg| TEMESVÁROTT, 1885. p[d| HDiak­ NYOMTÁK A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN.IdidfI o‘ ^ I. ÉVFOLYAM.­­ I. FÜZET. ^ (•»}«) fé I a PONTELLY ISTVÁN, X

Next

/
Thumbnails
Contents