Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 4. (Új évfolyam, 1888)

1888 / 1. füzet

TEMESVÁROTT, 1888. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. A DÉLMAGYARORSZÁGI IMK­­ÍS RÉGÉSZETI KIN­JIMK­I KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. IV. ÉVFOLYAM. I­I. FÜZET. TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ

Next

/
Thumbnails
Contents