Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 5. (Új évfolyam, 1889)

1889 / 1. füzet

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY. MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. TEMESVÁROTT, 1889. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN, V. ÉVFOLYAM. I­I. FÜZET. A DÉLMAGYARORSZÁGI PATZNER ISTVÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents