Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 6. (Új évfolyam, 1890)

1890 / 1. füzet

4° 4« TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ A­ DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MINITÁ­IIA­ KÖZLÖNYE. &Y3 AZ IGAZGATÓ VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI SP. TEMESVÁROTT, 1890. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEU­MTÁRSULAT. VI. ÉVFOLYAM. I­I. FÜZET. SI.

Next

/
Thumbnails
Contents