Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 6. (Új évfolyam, 1890)

1890 / 1. füzet

TARTALOM. Az aradi prépostság és káptalan birtokai. -- Dr. Karácsonyi Jánostól . A délvidék bronzkoráról. — Dudás Gyulától........................................................................13. A kegyes tanitórendiek temesvári társházának és a főgymnassim­nak története. — Pfeiffer Antaltól.....................................................................................................................22. ADATTÁR: Bánsági német iskolák múlt századbeli kimutatása. — Közli: Baráti Lajos.........................................................................................................................................56. TÁRCZA: A délmagyarországi régészeti és történelmi Muzeum-Társulat rendes havi választmányi ülése 1889. deczember 30-án . 62. .. „ ,, . ,, 1890. január 29-én . . 69. ,, „ „ „ ,, 1890. február 26-án . .71. Egyveleg...............................................................................................................................................75. /alRcalkmia'n V KÖNYVTARA­ ' * *»>­*»■ — — I* »' r I JU'M r--. ¡-■****'

Next