Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 11. (Új évfolyam, 1895)

1895 / 1. füzet

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ wibii is miau illuisiui KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. XI. (ÚJ) ÉVFOLYAM. I­I. FÜZET TEMESVÁROTT, 1895. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZ MEGYEI KÖNYVSAJTÓN.

Next

/
Thumbnails
Contents