Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 14. (Új évfolyam, 1898)

1898 / 1-2. füzet

szá &yá ájb A$Z sfa. TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI értesítő. A DÉLMAGYARORSZÁGI Min is lián imin­siiui KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMTÁRSULAT. XIV. (ÚJ) ÉVFOLYAM. I­I. és II. FÜZET. TEMESVÁROTT, 1898. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 300 ul?

Next

/
Thumbnails
Contents