Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 16. (Új évfolyam, 1900)

1900 / 1-4. füzet

r, - ---- . ------ .­­ TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI Iilk­llíJUS KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI PATZNER ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMT­­RSULAT. XVI. (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I—IV. FÜZET. TEMESVÁROTT, 1900. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZ­MEGYEI KÖNYVSAJTÓN.

Next

/
Thumbnails
Contents