Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 17. (Új évfolyam, 1901)

1901 / 3-4. füzet

/ A DÉLMAGYARORSZÁGI t­­­ nojit­­­ni KÖZLÖNYE. TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. XVII. (UIJ) ÉVFOLYAM. — III. és IV. FÜZET. TEMESVÁROTT, 1901. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN, AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. Az Értesítő 1901. évi I. és II. füzete helyett a Dr. Baróti Lajos-féle Adattár VI. része jelent meg. Uj tagtársaink az Adattár egy-egy részét a főtitkári hivatalnál 1 — 1 korona kedvezményes áron megszerezhetik.

Next

/
Thumbnails
Contents