Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 19. (Új évfolyam, 1903)

1903 / 3-4. füzet

(­м|­s) TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMTÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMTÁRSULAT. XIX. (IIJ) ÉVFOLYAM. — III. És IV. FÜZET, TEMESVÁROTT, 1903. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. Az Értesítő 1903. évi I. és II. füzete helyett a Dr. Baróti Lajos-féle Adattár Vill. része jelent meg. Uj tagtársaink az Adattár egy-egy részét a főtitkári hivatalnál 1 — 1 korona kedvezményes áron megszerezhetik. a délmagyarországi év. ©14)

Next

/
Thumbnails
Contents