Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 19. (Új évfolyam, 1903)

1903 / 3-4. füzet

TARTALOM. Deák Ferencz. (1803—1903.)...............................................................................................­­ Temesvármegye és az 1843/44. országgyűlés. Adatok a reformkorszak történetéhez. — Cseh Lajostól................................................................................................................ 3 Néhány krassómegyei kamarai község úrbéri állapota a XVIII. század végén. — Dr. Túr­ehány­i Tihamértól............................ 14 Egy kőkorszaki telep az Al-Duna vidékén Szokolovác község határában. — Böhm Lénárdtól........................................................................................................................19 Dél-Magyarország bronzkori fémleletei. — Milleker Bódogtól............................................22 A borjasi őstelepek. — Orosz Endrétől...............................................................................64 Adalékok Délmagyarország történetéhez. —i­­s....................................................................83 A Rákóczi-kiállítás és a kassai múzeum. — Cs. Z.-tól................................................. 103 Vegyes hírek..............................................................................................................................106 Tárca: Kivonatos jelentés az 1903. januártól december végéig tartott ülésekről.....................107 A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat az 1903. év végén 150

Next