Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 20. (Új évfolyam, 1904)

1904 / 1-2. füzet

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. XX. (IIJ) ÉVFOLYAM. —­I. és II. FÜZET, TEMESVÁROTT, 1904. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. Az Értesítő 1904. évi III. és IV. füzete helyett a Dr. Baróti Lajos-féle Adattár IX. része fog az év végén megjelenni. Uj tagtársaink az Adattár egy-egy részét a főtitkári hivatalnál 1—1 korona kedvezményes áron megszerezhetik. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT.

Next

/
Thumbnails
Contents