Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 22. (Új évfolyam, 1906)

1906 / 1-2. füzet

r: - , , , TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZET], É­RTESÍTŐ. r * ... -&trj - • •«•»­* A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI IIN­ÍRAI . KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR. BERKESZI ISTVÁN, XXII. (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I. és II. FÜZET, AZ. Értesítő 1906. évi III. és IV. füzete helyett a Dr. Baróti Lajos által szerkesztett „Adattár Délmagyarország XVllI századi történetéhez“ Pótfüzet fog az évvégén megjelenni, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR". KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. ” TEMESVÁROTT, 1906. NYOMATOTT A CSANÁD-FEGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN­­öm­a / Cv

Next

/
Thumbnails
Contents