Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 24. (Új évfolyam, 1908)

1908 / 1-2. füzet

1 . () TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI É­RTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI HOZE­K­TÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. DR BERKESZI ISTVÁN, KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMTÁRSULAT. XXIV. (ÚJ) ÉVFOLYAM.­­ I. és II. FÜZET. Az Értesítő 1908. évi III. és IV. füzete helyett a Milleker Bódog által írt „Délmagyar­­ország Régiségleletei a honfoglalás előtti időkből “ c. munka III. Rész Il­ik fele fog rövid

Next

/
Thumbnails
Contents