Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 29. (Új évfolyam, 1913)

1913 / 1-2. füzet

­6IRI­Á­­SI­ TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. DR­ BERKESZI ISTVÁN, KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. TEMESVÁROTT, 1913. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. XXIX (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I—II. FÜZET. . . I­­J| JL

Next

/
Thumbnails
Contents