Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 29. (Új évfolyam, 1913)

1913 / 1-2. füzet

TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMTÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. Kiadja a „Délmagyarországi történelmi és régészeti Muzeum-Társulat.“ XXIX. (IIJ) ÉVFOLYAM. I—II. FÜZET. ' 1%) '—' TEMESVÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN, 1913.

Next