Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 31. (Új évfolyam, 1915)

1915 / 1-4. füzet

«A­z 1914. évi I—IV. füzet helyett megjelent: ,,Mileker Bódog: Délmagyarország középkori földrajza 11. rész.“ sfá SYS I­­­V« TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. JÜM/ISJ'­ A DÉLMAGYARORSZÁGI KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. ■ - J KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MUZEUMTÁRSULAT. XXXI. (ÚJ) ÉVFOLYAM. — I-IV. FÜZET. TEMESVÁROTT, 1915. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN.­­ I (

Next

/
Thumbnails
Contents