Történelmi és Régészeti Értesítő - A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 32. (Új évfolyam, 1916)

1916 / 1-2. szám

% ,­­ TÖRTÉNELÜL ÉS RÉGÉSZETI ÉRTESÍTŐ. A DÉLMAGYARORSZÁGI Tmííflíi ís lírái nz ÉVTÁRSULAT KÖZLÖNYE. AZ IGAZGATÓ-VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR BERKESZI ISTVÁN, FŐTITKÁR ÉS MÚZEUMI ŐR. KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁGI TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI MÚZEUMTÁRSULAT. XXXII. (IIJ) ÉVFOLYAM­­ I—II. FÜZET. TEMESVÁROTT, 1916. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN.

Next

/
Thumbnails
Contents