Nagy Magyar Compass 57/2. (1933)

Korlátolt felelősségű társaságok

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOK BUDAPESTEN 549 Szabolcs-u. 6. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Steiner Tibor, ki a céget önállóan jegyzi. 104. Lanum köt-szövő kereskedelmi kft. (1933.) Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: dr. Szőke Jenő, ki a céget önállóan jegyzi. 105. Lederer Hermann kft. (1932.) IV., Váci-u. 16. Tárgya: bőr-, bőrdíszműárú. Törzs­tőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Prager Ferenc, Prager Ferencné sz. Fried Regina. A céget jegyzi egy ügyv., vagy egy cégv.-vel. 106. Len-, pamut- és jutaárukereske­­delmi kft. (1932.) V., Sas-u. 2. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Sebők Kornél, ki a céget önállóan jegyzi. 107. Lipót-körúti kávéház kft. (1933.) Lipót-krt 5. Tárgya: a Palatinus-kávéház meg­szerzése és üzemben tartása. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Herskovits Jakab, Grosz Samu, kik a céget együttesen jegyzik. 108. Lukács áruforgalmi kft. (1931.) V. Géza-u. 7. Törzstőke: 12.000 P. Ügyvezetők: Lukács Aladár Berger Richard. A céget jegyzi két ügyv. 109. Magyar adriai kereskedelmi kft. (1932.) V. Nádor-u. 21. Tlf.: 11-3-77. Törzs­tőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Binét György. Kovács Miksa kik a céget együttesen jegyzik. 110. Magyar borok kivitele kft. (1932.) VI., Andrássy-út 5. Törzstőke: 10.000 P. Ügy­vezető: Palugyfey Ferenc, ki a céget önállóan jegyzi. 111. Magyar-holland mezőgazdasági kft. (1932.) I., Bercsényi-u. 10. 1932 júl. 22-én a Magyar-holland mezőgazdasági rt.-ból alakult. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Alföldy Ede, Várady Tibor. Lásd 1564. sz. rt.-ot. 112. Magyar iparművészek boltja kft. (1933.) IV., Petőfi Sándor-u. 1. Törzstőke: 27.500 P. Ügyvezetők: Bodon Károly, Vass Béla, Horváth Endre. Hites könyvvizsgáló: Berinkai Gyula. A céget az első 3 évben Horváth Endre jegyzi, egy ügyv.-vei. Az ügyvezetők csak Lop os Gyula társtag ellenjegyzése mellett ren­delkezhetnek a törzstőke felett. 113. «Magyar-jugoszíáv árucsereforgal­mi kft. (1932.) V., József-tér 2. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: dr. Frank Oszkár, dr. Kis Ferenc Sándor, Heinrich Ottó, Koródi Sán­dor, Prager Pál, dr. Makai Oszkár, Steiner Sán­dor. A céget jegyzi két ügyv., vagy egy, egy cégj.-vel. 114. Magyar katgutüzem kft. (1933.) VI., Vilma királyné-út 33. Törzstőke: 12.000 P. Ügy­vezető: Nádas Endre, ki a céget önállóan jegyzi. 115. Magyar-szíház bérlő kft. (1932.) VII., Izbaella-u. 16-18. A Magyar Színház épületét bérli. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezetők: Heltay Jenő, dr. Bródy Pál, dr. Marton Sándor, Wer­theimer Elemér. A céget jegyzi két ügyv. 116. Mátrai textilipar kft. (1932.) I., Dió­­szegi-út 3. Fiók: Miskolc. Tárgya: Miskolci textilipar rt. üzemen kívül álló szövődéjének és melléküzemek kibérlése. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Schenkel Hubert, Jaich Walter, kik a céget önállóan képviselik és jegyzik. 117. «Mavatt» izzólámpáknak, vacuum­­csöveknek és technikai cikkeknek árusításara alakult társaság kft. Egyéni cég lett. 118. Metallam fémáru gyár kft. (1932— 1942.) VI., Üteg-u. 19. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezetők: Müller Jenő, Kalmár Hugó, Singer Berthold. A céget jegyzi két ügyv., vagy egy egy cégv.-vel. 119. Mezőgazdasági kereskedelmi és ga­bonaértékesítő vállalat kft. (1933.) ..IV., Múzeum-krt 23-25. Törzstőke: 12.000 P. Ügy­vezetők: dr. Kovács János, lovag Kriegs-Au Gyula, lovag Kriegs-Au Ottó, Mamuzsich György. A céget jegyzi két ügyvezető. 120. Minerva folmgyártó kft. (1932.) Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Heltay Jenő, ki a céget önállóan jegyzi. 121. Mira gyógykétszersült kereske­delmi vállalat kft. (1933.) Szalay-u. 2. Törzs­tőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Szegő Andor, Klein Elemér. A céget jegyzi két ügyv., vagy egy egy cégv.-vel. 122. 'Moment’ lapkiadóvállalat kft. (1932.) V., Nádor-u. 19. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: dr. Bródy István, Bródy János, Szepes László, Turcsányi Gyula. A céget jegyzi Szepes László egy ügyv.-vei. 123. Morvái rádió, villamossági és mű­szaki kft. (1933.) Ezsébet-krt 40-42. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezető: Morvái Miklós, ki a céget önállóan jegyzi. 124. Műsoros szórakozóhely és kávéház­­bérlő kft.. (1933.) Nagymező-u. 30. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezető: B akonyi László, ki a céget önállóan jegyzi. Cégvezető: Bauer Ferenc. 125. Művész Színház kft. C1932.) VI., Révay-u. 18. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezetők: dr. Bárdos Artur, dr. Herman Richard. 126. Nagy Antal és Fia kft. (1933.) IV., Váci-u. 36. Tárgya: bútor és berendezési tárgy­­gyal való kereskedés, lakás- és üzletberendezés. Törzstőke: 10.000 P. Ügyvezetők: Nagy Antal, Nagy Károly Heisler Andor. A céget jegyzi Heisler Andor egy ügyv.-vei. 127. Natura gyümölcsöt nyersen konzer­váló és értékesítő kft. (1932.) V. Zoltán-u. 18. Törzstőke: 15.000 P. Ügyvezetők: Radó Sán­dor Sommer Sándor, Zala Lajos. A céget jegyzi Sommer Sándor egy ügyv.-vel. 128. Navigare magyar tengerhajózási váll. kft. (1932.) I., Vak Bottyán-u. 6. Törzs: tőke: 10.000 P. Ügyvezető: V állay Gyula, ki a céget önállóan jegyzi. Felügyelő-bizottság: vitéz Galánthay Glock Tivadar, Bartha László, Schmidl Pál. 129. Neumann László kft. (1932.) VII., Rákóczi-út 67. Tárgya: a batisztszakmába vágó mindennemű árukkal való kereskedés. Törzstőke: 20.000 P. Ügyvezető: Neumann László, ki a céget önállóan jegyzi.

Next

/
Thumbnails
Contents