Magyar Építőművészet, 1962 (11. évfolyam, 1-6. szám)

Magyar Építőművészet 1962. évi tartalomjegyzéke É­rt .5 2 10­0 ÉPÍTÉSZETELMÉLET - ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET Bokema, É. B.: 1960-2000 ................................................................................ 4 40 Bonta János: A szovjet építészet új utakon................................................... 3 34 Cserba Dezső: A tervezőépítész feladata társadalmunkban ........................ 4 64 Hanson, ..: Nyílt forma az építészetben — a nagy számok művészete ... 4 41 Larsson, Marten: Stockholm tervezése............................................................. 6 32 Neutra, R.: Nemcsak szemmel érzékelt építészet ....................................... 3 47 Nagy Elemér: A mai finn építészet ......................... 6 20 Pereházy Károly: Egy 100 éves építészeti tervpályázat. (A régi pesti kép­viselőház 1861. évi pályázata) ................................................................... 1­63 Pogány Frigyes: A művészetek szintézisének jellegzetességei a modern építészetben ................................................................................................ 3 55 Tillai Ernő: Pécs ................................................................................................ 2 46 ÉPÍTÉSZEK ISMERTETÉSE Böjtke Tamás: Arne Jacobsen 60 éves............................................................. 2 56 Fehérvári Aladár — lásd Sz. A. G. P.: Szilárd Béla.............................................................................................. 6 61 Halácsi Dezső: Georg Várhelyi Budapesten ................................................... 2 45 Havlicek, Josef .................................................................................................... 2 58 Jacobsen, Arne , lásd Böjthe Tamás Jurcsik Károly: Louis Kahn................................................................................ 5 47 Kahn, Louis — lásd Jurcsik Károly Kisléghi Nagy István: Meczner Lajos ............................................................... 5 63 Kismarty-Lechner Jenő — lásd Rados Jenő Meczner Lajos — lásd Kisléghi Nagy István Morris, William — lásd Nagy Elemér, Watkinson, Ray Nagy Elemér: Egy baráti látogatásról (Várhelyi, Georg) ........................... 2 40 — —: Wrighttól — Neutráig ........................................................................ 3 45 — —: W. Morris műhelye ............................................................................ 4 47 Neutra, R. J. — lásd Nagy Elemér Pecz Samu — lásd Szalai Imre Rados Jenő: Kismarty-Lechner Jenő ................................................................ 3 60 Szalai Imre: Pecz Samu .................................................................................... 5 63 Szilárd Béla : lásd G. P. Sz. A.: Fehérvári Aladár.................................................................................... 5 63 Tschumi, Jean........................................................................................................ 2 58 Várhelyi, Georg , lásd Halácsi Dezső, Nagy Elemér Watkinson, Ray, William Morris, a szocialista művész ............................... 4 44 Wright, F. L. — lásd Nagy Elemér 1962. évi Ybl Miklós díjasok............................................................................ 5 2 LAKÓÉPÜLETEK Budapest, Attila krt. 18 — 22., lakóház (terv.: Kiss Tibor) .......... 3 16 Budapest, Attila krt. 28., lakóház (terv.: Schmidt Lajos) ........... 3­18 Budapest, Bartók Béla út 74. — lásd Kováts Gáspár Budapest, Bartók park, kísérleti lakóház — lásd Malomsoky József Budapest, Gogol u. 14., lakóház — lásd Budai Aurél Budapest, Kékgolyó u. 1., lakóépület (terv.: Preisich Gábor, Mester Árpád, Kiss Albert).................................................................................... 5 26 Budapest, Kiss János altábornagy u. 38/a, b, c, lakóház (terv.: Hont Róbert) 3 14 Budapest, Óbudai kísérleti lakótelep, P. 3. jelű lakóépület (terv.: Kiss E. László)........................................................................................................... 2­16 Budapest, Óbudai kísérleti lakótelep, P. 1. jelű lakóház — lásd Mináry Olga Budapest, Rhédey u. 2—4., lakóház (terv.: Iványi László) ......................... 5 27 Budapest, Üllői út 117., lakóépület (terv.: Kéri Gyula) ........................... 5 28 Budapest, Villányi út 74. — lásd Kováts Gáspár Debrecen, Március 21 tér, lakóépület (terv.: Kálmán Ernő) .................... 4 20 Debrecen, Országbíró út sarok,­­ lakóépület (terv.: Schmidt Tibor) ... 4 21 Debrecen, Vöröshadsereg útja 70—74., lakóépület (terv.: Mikolás Tibor) 4 17 Győr — lásd Hegedűs Ernő Komló, Hasmény, orvoslakások (terv.: Szigetvári János) ......................... 4 28 Pécs, Perczel u. 31., társasház (terv.: Tillai Ernő) ..................................... 4 37 Szeged, Korányi rakpart, lakóépület (terv.: Borvendég Béla) .................. 4 9 Szeged, lakóház (terv.: Vadász György—Tokár György) .......................... 6 14 Szentes, Erőtakarmánygyár, szolgálati lakások (terv.: Bac­esz János) .... 4 29 Koppenhága, lakóházak (terv.: Jacobsen, Arne ......................................... 6 38 1 -3­0­0 Budai Aurél: Tanulságok, gondolatok egy lakóház tervezése körül. Budapest Főváros Elektromos Művei szolgálati lakóháza, Gogol u. 14. (terv.: Budai Aurél —Mol­yvai Pál) .............................................................. 1 50 Csordás Tibor: A tömeges lakásépítés fejlesztése ...................................... 4 57 Hegedűs Ernő: A középblokkos építési mód győri tapasztalatai.............. 4­60 Kováts Gáspár: Új lakóépületek Budapest XI. kerületének főútvonalain. Villányi út 74. (terv.: Szmuk János); Bartók Béla út 74. (terv.: Deme Kálmán —Fen­nesz László) .......................................................................... 2 60 Malomsoky József: Kísérleti lakóház a budapesti Bartók parknál (terv.: Malomsoky József) ...................................................................................... 1 40 Mináry Olga: P. 1. jelű lakóház, Budapest, Óbudai kísérleti lakótelep (terv.: Böjthe Tamás).............................................................................................. 2 20 ÓVODA, ISKOLA Budapest, Gorkij fasor, óvoda-bölcsőde (terv.: Kiss E. László) ................. 2 14 Budapest, Hévízi úti lakótelep, iskola (terv.: Hegyi Lajos) ....................... 3 21 Budapest — lásd Bene László Kaposvár, óvoda süketnéma gyermekek részére (terv.: Szigetvári János — Szigetvári György) ...................................................................................... 4 30 Veszprém, Vegyipari Egyetem diákkolégiuma (terv.: Márton István I.) .. 6­8 Krakkói egyetem jövője. A . ......................................................................... 2 61 Bene László: Budapest, Emma u. 18., óvoda (terv.: Svastits Géza).......... 1 38 Hegedűs Béla: Budapesti általános iskolák ..................................................... 6 44 Róna Borbála: Új típusú iskoláink természetes megvilágítási viszonyairól 6 41 LAKÓTELEP, VÁROS-, FALUTERVEZÉS, RENDEZÉS, TERVPÁLYÁZAT Budapest, Fehér úti Sportliget tervpályázata ............................................... 2 34 Budapest, Ybl Miklós Ifjúsági Park (terv.: Pázmándi Margit —Káry Zoltán) 6 16 Budapest — lásd Brenner János—Mester Árpád Budapest — lásd Heim Ernő—Preisich Gábor Budapest — lásd Kisléghi Nagy István Gyula — lásd Polónyi Károly Miskolc — lásd ifj. Horváth Béla Mosonmagyaróvár új városközpontjának tervpályázata .............................. 3 2 Mosonmagyaróvár — lásd Südi Ernő Pécs — lásd D. Ö. Várpalota — lásd Kathy Imre Borosnyay Pál: A szabadonálló üzletházak tervpályázata ........................... 2 36 Brenner János—Mester Árpád: Budapesten építendő újabb lakótelepek városrendezési tervei ................................................................................ 5 3 Dony, P. — lásd Candilis, G. Dúl Dezső—Havassy Pál: Szabadonálló könyvtár tervpályázata ................ 4 3 D. Ö.: Épül a pécsi Déli-városrész ................................................................. 2 59 Elekes Andrásné: Új gondolatok az elmúlt év városrendezési pályázataiban 1 13 Faragó Kálmán: A magyar városrendezés fejlődési iránya ......................... 1 23 Francois, J. — lásd Candilis, G. Granasztói Pál: Történeti városközpontjaink főbb általános városépítészeti problémái ...................................................................................................... 1 57 Gyárfás Iván—Lux Kálmán: A távlati lakásfejlesztési terv előkészítése vidéki városaink részletes rendezési terveiben ................................................. 1 25 Havassy Pál—lásd Dúl Dezső Heim Ernő—Preisich Gábor: Budapest és környéke általános rendezési terve 1­4 ifj. Horváth Béla: Miskolc, Klilián-dél lakótelep ............................................. 5­60 Josic, A. —lásd Candilis, G. Jurcsik Károly: Szabadonálló könyvtár tervpályázat ..................................... 4­2 Kathy Imre: Várpalotai tervpályázat ............................................................... 1 46 Kisléghi Nagy István: A Fehér úti Sportliget pályázat ismertetéséhez .......... 2 35 Lux Kálmán — lásd Gyárfás Iván Mester Árpád — lásd Brenner János Oiot, H. — lásd Candilis, G. Perczel Károly: A regionális tervezés, a városrendezés és az építészet ........ 1 10 Petényi Imre: Magyar városépítés a felszabadulás után............................... 1 17 Pelónyi Károly: Gyula — üdülőváros.............................................................. 2­29 Preisich Gábor — lásd Heim Ernő Südh Ernő: Gondolatok egy városrendezési tervpályázat ürügyén (Moson­magyaróvár) .................................................................................................. 3 5 Tömeges lakásépítés fejlesztése. A . ........................................................... 5 57 Candilis, G„ Dony, P„ Josic, A., Oiot, H., Francois, J.: A Toulouse le Mirail tervpályázat elsődíjas terve ..................................................................... 4­42

Next