Magyar Figyelő 1918/2

­ffcsS­. MAGYAR A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS HERCZEG FERENC Tartalom: Oldal Günter Ernő: A gazdasági termelés problémája a háború után* 1 N. Trocky: Az orosz kapitalizmus................................ ... ... 7 Podhradszky György: Csehek-e a tótok .......................... 15 Tonelli Sándor: A háborús Szófia........................................... 26 Sebestyén Károly : Színház....................................................... 41 Új regények ... ................. ..45 Kádár Lehel: A legyőzött ...................................................... 56 Szádeczky K. Lajos: A brassói csata 1916. október 8-án 56 Feljegyzések: Odor Emilia...................... 66 Az entente keleti gazdasági politikája.......................... 68 A délfranciaországi városok lakosságának növekedése 70 Diáknyomor és diákszervezkedés ................................ 71 Népjóléti minisztérium ............ 74 Hogyan akarták tönkretenni az oláhok Magyarországot 78 Knud Rasmussen gröndlandi útja ............................ 82 Világosság a páholyban ................................................. 84 Arany lelki élete ......................................................... 85 Juliska néni .......................... 86 Írókról és irodalomról....................................................... 87 Gyerekek......... ... ............................................................ 88 A pézsmaszagú ember.................. .......................... ... 91 A Hadsegélyző Hivatal három évi működéséről ........ 91 „Szociális Reformok" ......... 93 EGYES SZÁM­ÁRA 2 KORONA ELŐFIZETÉSI DIJA: NEGYEDÉVRE 6 KORONA, FÉLÉVRE 12 KORONA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 16. SINGER ÉS WOLFNER KIADÁSA VIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1918. JULIUS 1

Next

/
Thumbnails
Contents