Magyar Hírlap, 1969. december (2. évfolyam, 331-359. szám)

1969-12-01 / 331. szám

2. ÉVFOLYAM, 331. SZÁM POLITIKAI NAPILAP 1969. DECEMBER 1. HÉTFŐ DK Szélesedik Indira Gandhi tömegbázisa (TASZSZ) Vasárnap Új-Delhiben, a mi­niszterelnökségi palota előtt ötezer peda­gógus gyűlést tartott, hogy így juttassa kifejezésre, támogatja Indira Gandhi kor­mányának politikáját. A gyűlésen mondott beszédében Indira Gandhi felszólította az ország népét, lépjen fel egységesen a Nidzsalingapa­­csoport ferdítési kísérleteivel szemben, amelyekkel félre akarja vezetni a népet. A miniszterelnök-asszony hangsúlyozta, hogy ez a csoport gátolni próbálja a szo­cialista reformprogram megvalósítását.­­ A nép egységes fellépése még szi­lárdabb lesz, ha megszüntetjük azokat a mesterséges akadályokat, amelyeket a vallás, a kasztok és a nyelv különbözősé­ge emelt — mondotta Indira Gandhi. A miniszterelnök-asszony nyilatkozatot adott egy olasz küldöttség vezetőjének. A küldöttség az Interparlamentáris Unió nemrég Delhiben megtartott konferen­ciáján vett részt. Nyilatkozatában Indira Gandhi kijelentette, hogy bármely kor­mánynak, amely „a népet akarja szolgál­ni, meg akarja szüntetni a nyomort, a jo­gi és társadalmi különbségeket, szocialis­ta kormánynak kell lennie”. Mexikó : 21 halott Összedőlt egy templom Tizenöt gépjármű karambolja (Reuter) Vasárnapra virradó éjszaka, az avató istentisztelet idején összedőlt Gua­dalajara mexikói város új római katoli­kus temploma. Az első jelentések szerint a mintegy 200 főnyi gyülekezetből legalább 15 személy a romok alatt lelte halálát. Az amerikai földrész egy másik álla­mából is tragikus hír érkezett. A New Jersey állambeli Swedesboro környékén az Egyesült Államok egyik legnagyobb gépkocsiútján szombaton 10 személyautó és 5 traktorvontató ütközött össze. A tömegkatasztrófának 6 halálos és 19 sebesült áldozata volt. Európai szocialista országok párt- és állami vezetőinek találkozója Előzetes megállapodásnak megfelelően ez év december elején Moszkvában a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztár­saság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szo­cialista Köztársaság és a Szovjetunió párt- és állami vezetőinek találkozójára kerül sor, amelyen véleménycserét folytatnak időszerű nemzetközi kérdésekről. Ellentétek és közeledő nézetek a közös piaci csúcs megnyitása előtt (Kiküldött munkatársunk telefonjelen­tése Hágából.) Vasárnap este megérkezett a holland fővárosba az első külföldi küldöttség a hatok csúcstalálkozójára: Werner, lu­xemburgi miniszterelnök és Thorn kül­ügyminiszter. A legkisebb tagország de­legátusait fogadta tehát elsőként de Jong holland kormányfő és Luns külügymi­­niszter. A többiek ma délelőtt érkez­nek, nyilván nem véletlenül Pompidou különgépe száll le utoljára. A francia köztársasági elnök ebben de Gaulle-t utánozza. Mint ahogy — állítólag — a tábornok örökségét szeretné átvenni Franciaország az Európai Gazdasági Kö­zösségben is: a vezető szerepet. Hat nyugat-európai ország ma délután­tól holnap estig tanácskozó vezető állam­­férfiainak a XIII. századi eredetű Rid­­derzaal (magyarul: lovagterem) ad he­lyet. (V. Floris, Hollandia grófja épít­tette, így jött létre s’Gravenhage, azaz a gróf székhelye, rövidített nevén Hága, amely ma is az ország fővárosa.) 1948- ban ugyanebben a teremben alapították meg az Európa-mozgalmat, akkor ■ csa­k leendő államfők, Julianna, mint trón­örökös, valamint dr. Gustav Heinemann, továbbá volt és leendő kormányfők, pél­dául Churchill, Adenauer, Chaban Del­­mas voltak jelen. Közülük csak az utol­jára említett francia politikus vett részt a mostani tanácskozáson, amelyet már nem a nagy igényekkel kezdett Európa - mozgalom, hanem a Közös Piac hat or­szágának képviselői tartanak, egy állam­fő, Georges Pompidou, valamint hat kormányfő és ugyanannyi külügyminisz­ter részvételével. Európa helyett hat ország — ez még akkor is kevés, ha eltekintünk attól, mi­lyen nehézségeket kell leküzdeni még e hat ország együttműködésében is. Pedig nem tekinthetünk el ettől, hiszen éppen ezek a problémák indokolták a tanács­kozás összehívását. Ismeretes, hogy az 1957-ben kötött római szerződéssel megalapozott Euró­pai Gazdasági Közösség — Belgium, (Folytatás a 3. oldalon) Még nem okozott gondot a havazás Mit mond a meteorológus November utolsó napján az Andráso­kat ünnepelték. A néphit e napnak tulaj­donítja az első kiadós havazást, ezért is nevezi november harmincadikát „havat hozó” Andrásnak. Az ősi tapasztalatok nyomán megkövesedett igazság ezúttal is h­itelesnek bizonyult: szerte az országban sűrű pelyhekben hullt a hó. Az imbolygó fehér fátyolban viszont ,,földet ért” az első igazi téli gond is, megkezdődött a hó elleni küzdelem az utakon, a kábelek mentén, a síneken stb. Erről számolnak be olvasóinknak azok az illetékesek, akiket éppen a vidáman szál­lingózó hókristályok kényszerítettek va­sárnapi ügyeletre. Elsőként Patz Bélát, a KPM hóügyele­tének főmérnökét értük el.­­ A nyolc erősen veszélyeztetett me­gyében 500 hóeke és hómaró áll készen­létben. Az utak védelmére 36 ezer tonna sót és 160 ezer tonna homokot tartalé­koltunk. A vasárnapi sűrű hóesés nem okozott közlekedési zavarokat. A Fővárosi Köztisztasági Hivatal ügye­letén Ágoston Sándor ügyeletes tiszt je­lentkezik . — A friss hó csak a budai hegyi utak közlekedését nehezítette. Még vasárnap csatasorba állítottunk négy hótakarító gépet, majd az utakat meghintettük só­val és homokkal. A Budapesti Távbeszélő Igazgatóságon Aranyosi Béla ügyeletes tisztet kérdeztük: ■— A fővárosi telefonforgalomban nem okozott jelentős fennakadásokat a hó, ha­vas eső. Az Ugocsa utca és a Királyhágó utca sarkán ugyan beáztak a kábelek, de a hibát még vasárnap sikerült kijavítani. Dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Inté­zet főmunkatársa: — A nagy fordulat még a hét közepén következett be. Óránként 80—100 kilomé­teres sebességű széllökésekkel, zivatarok­kal és jelentős hőmérsékleteséssel ér­kezett meg az igazi tél. A hét első nap­jain még 14—17 fokig­ emelkedett a hő­mérő higanyszála, a természet nem vett tudomást a közelgő télről. Harkányban például kihajtottak az orgonabokrok, a Bükkben újból virágzott a kikinics. — Milyen változásokat hozott Európá­ban az időjárás? — Az erős esőzés Olaszországban ára­dásokat, földcsuszamlásokat okozott. Ausztriában a szél sebessége a hegycsú­csokon elérte a 200 (!) km/órát. A front mögötti területeken téliesre, hidegre for­dult az idő. A Prága—München—Brüsszel háromszögben szerdán, a legmelegebb napszakban sem mértek —1, —2 foknál magasabb hőmérsékletet. Ugyanakkor Budapesten 13 fokig melegedett fel a le­vegő. Csütörtökön azonban olyan erős lett a lehűlés, hogy a hőmérséklet napi csúcsértéke mindössze 3 fok lett, a napi közép­hőmérséklet pedig 2 fokkal a sok­évi átlag alá esett. A tél tehát eljött, de egyelőre még enyhe. Sportrovatunkból: Földi újra világrekorder A marseille-i ütközet előtt NO­­/B eredmények (11. oldal) Legjobb labdarúgóink nyilatkoznak Marko a nagy találkozóról (12. oldal) A szurkolók véleménye: ütőképes a válogatott A hét vége sportműsora nem ígért szenzációs meglepetést, eredményt. Már-már úgy tűnt, hogy hétköznapi eredményekkel fejeződik be a teremsportos vasárnap, amikor a késő délutáni órákban a Jégszínházban a légsúlyú Földi Imre 370 kg-os összetett ered­ményével megjavította az iráni Nassiri, a szovjet Csetin és az általa tartott világcsúcsot 2,5 kg-mal. Tóth Géza is kitett magáért: 165. országos csúcsát állította fel. A labdarúgás élvonalában szünetelt a bajnokság, a harmadik Magyarország—Cseh­szlovákia VB-selejtező miatt. A beszédtéma Marseille volt. Egyöntetű a szurkolók véleménye: Páncsics és Szű­cs nélkül is ütőképes csapat áll Sós Károly szövetségi kapi­tány rendelkezésére, amely képes kiharcolni a mexikói részvétel jogát. Talán sohasem kísérte ilyen nagy szeretet külföldre utazó válogatottunkat, mint most. S ez érthető is. Nem túlzás, hogy szerdán az egész ország ott ül majd a tv-készülékek előtt, s a rádió mellett, hogy „jelenlétével” támogassa a pályára lépő nemzeti tizenegyet. Labdarúgóink érezhetik, hogy a nagy erőpróba kilencven, esetleg 120 perce alatt vala­mennyien azért izgulunk: sikerüljön! Edzés a sűrű hózáporban Dunai II. játékra készen utazik Marseille-be A MALÉV TU—134-es különgépe fe­délzetén — a magyar labdarúgó-váloga­tott játékosaival és a kísérőkkel — ma délelőtt 11 órakor elindul Marseille felé. Ezen a héten a földközi-tengeri kikötő városára figyel a futballvilág, hiszen a város korszerű, új stadionjában dől el szerdán, hogy a két rangos európai fut­ballnemzet, Magyarország és Csehszlo­vákia válogatottja közül melyik jut el Mexikóba, a világbajnokságra. Csehszlovákia csapata már szombaton Marseille-be érkezett. A magyar válogatott itthon, nyugod­­tabb körülmények között készült. A szu­­perszónikus repülések korában már nincs jelentősége a túl korai elutazásnak. Sőt! Jobb, ha a játékosok minél tovább élvezik a megszokott környezetet, bősé­gesen elég, ha a mérkőzés előtt 48 órá­val érkeznek a helyszínre. A magyar szakvezetők éppen ezért körültekintőb­bek voltak Markóéknál, nem kockáztat­ták, hogy egy idegenben, ismeretlen part­nerrel vívott edzőmérkőzésen esetleg megsérüljön valaki. Az utazás előtti órák vasárnap válto­zatos, gazdag programmal teltek el. Az ébresztő és a reggeli után Sós Károly szövetségi kapitány játékos érte­kezletet tartott a védőkkel. — Együttesen és külön-külön is beszél­tem minden védőjátékossal — mondta a kapitány. — Vázoltam, hogy milyen hadrendben kell felvenniük a harcot a csehszlovák csatárokkal. — A csatárokkal nem foglalkozott kü­lön? — Velük Marseille-ben, a megérkezés után beszélem meg részletesen a tenni­valókat. A mérkőzés előtt természetesen megtartjuk a szokásos taktikai értekez­letet is, ahol már a részfeladatokat is elmondom. Vasárnap délelőtt kedves vendég ér­kezett a válogatott szálláshelyére,­­ a Sportszállóba. Major Tamás Kossuth­díjas, a Nemzeti Színház művésze. Ma­jor Tamás, aki a futball régi barátja és ízig-vérig az Újpesti Dózsa szurkolója, gratulált az újpestieknek a bajnoki cím­hez és az EVK-sikerhez, ugyanakkor ki­jelentette: — Nem a Dózsa-játékosokhoz jöttem elsősorban, hanem a válogatotthoz. Nagy örömet szereznének mindenkinek, ha si­kerrel térnének haza Marseille-ből. A kedves szavak, a hangulatos beszél­getés után jókedvűen, bár némi késéssel indult a válogatott a Népstadionba. Tizenöt labdarúgó készült az öltöző­ben — Szentmihályi, Tamás, Kelemen, Mészöly, Ihász, Noskó, Halmosi, Menczel, Fazekas, Göröcs, Bene, Zámbó, Farkas, Puskás és Kocsis. Dunai II. Antal nem volt ott a foglalkozáson, de ő is utazik Marseille-be. — Dunai játékra jelentkezett, egészsé­ges — mondta Sós Károly. — Könnyeb­ben sérült lábát szerda óta pihentette. Különösebb baj nincs, csupán három ed­zést hagyott ki, ezt a VB-selejtezőig pó­tolni tudja. Sűrű hózáporban kezdődött az edzés. A szövetségi kapitány tervében könnyű, labdanélküli gyakorlatok szerepeltek. Tu­lajdonképpen csak a lazító mozgásra fek­tettek súlyt. Az edzés után Sós néhány hasznos ta­nácsot adott: — Esőkabátot és meleg pulóvert min­denki hozzon magával. És ami a leg­fontosabb: ne feledkezzen meg senki a magas Adidas-stoplikról, mert lehet, hogy szerdán esőben, mély talajon kell játszanunk Tizenegy órakor indul a TU—134-es. A Mexikó felé vezető út további lépé­seit már Marseille-ben kell megtenni! A TOTÓ 48. heti eredményei 1. Bp. Spartacus—Várpalota 2:3 2 2. Kecskemét—Székesfehérvári MÁV 3:0 1 3. Miskolci VSC—Békéscsaba 0:1 2 4. Ózd—Fősped 1:1 x 5. Ganz-MÁVAG—Győri Dózsa 1:1 x 6. Bologna—Lanerossi 1:1 x 7. Juventus—Fiorentina 2:0 1 8. Sampdoria—Milan 1:1 x 9. Verona—Cagliari 1:1 x 10. Bari—Palermo 1:0 1 11. Cesena—Atalanta 0:0 x 12. Pisa—Mantova 0:0 x 13. AS Reggina—Modena 1:0 1 1. -L 14. Livorno—Reggiana 1:0 %

Next