Magyar Hírlap, 1997. szeptember (30. évfolyam, 203-215. szám)

1997-09-02 / 204. szám

1997. SZEPTEMBER 2., KEDD KRÓNIKA Magyar Híriap 17 Szegedi „béketárgyalás” borjúpaprikással Speciális alakulat a bűnbandák ellen A közelmúltban lezajlott sze­gedi bandaháború miatt spe­ciális nyomozócsoportot hoz létre gazdaságvédelmi és ide­genrendészeti szakemberek­ből a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. A jö­vőben a készenléti rendőrség speciális alakulataival meg­erősített erők teljesítenek szolgálatot a város frekven­tált pontjain. Mint arról már korábban beszámoltunk, a közelmúlt­ban majdnem utcai zavargá­sok robbantak ki Szegeden, miután a Kálvária téren több mint száz, jórészt külföldi ál­lampolgár készült leszámolni egy konkurens társasággal. Lapunk információi szerint az ügy hátterében a pros­titúcióval összefüggő területi viták állnak. Azóta kiderült, hogy az összetűzés főszereplői arab országok állampolgárai és helybeli romák. A Kálvária téri szóváltást pedig egy lövés is megelőzte Szeged belváro­sában. A sértett könnyebb sé­rüléseket szenvedett és eddig ő az egyetlen „áldozata” a két társaság viszályának. Az arabok képviselői a na­pokban béketárgyalásra invi­tálták a romákat, fölajánlván, hogy borjúpaprikás mellett tárgyaljanak a vita kirobba­násának okairól. Egyelőre nem tudni, hogy milyen válasz érkezett a meg­hívásra, annyi azonban bizonyos, hogy Csongrád me­gye Rendőr-főkapitánysága nem nézi tétlenül a fejlemé­nyeket. Az ügyben érintett személyek kapcsolatkörének, gazdasági tevékenységének felderítése és dokumentálása érdekében speciális nyomo­zócsoportot hoztak létre gaz­daságvédelmi, idegenrendé­szeti szakemberekből. A vá­ros frekventált pontjain pedig megerősített rendőri erők közbiztonsági ellenőrzéseket hajtanak végre, sőt a készen­léti rendőrség speciális ala­kulatai is részt vesznek az ak­ciók végrehajtásában. •B.Z. Tokiói kisiskolások, tűz- és vízálló kapucnival a fejükön emlékeztek tegnap a több mint 140 000 áldozatot követelő 1923-as kantói földrengésre. Japánban szeptember elseje a katasztrófaelhárítás napja fotó: reuters-erikosugita „Földrengésbiztos” kapucni Rendőrök is felléptek a színházban „Öljétek meg Helmut Kohlt!” MTI____________________ A németországi Kasselban a rendőrség erőszakkal vetett véget egy színházi előadás­nak, amelyen Helmut Kohl kancellár meggyilkolására szólítottak föl. A rendőrség és a színtársulat hétfőn külön­­külön tartott tájékoztatója szerint a 10. documenta című művészeti világkiállítás prog­ramja keretében a berlini Volksbühne Színház társulata egy 48 órás maratoni előadás keretében az ország társadal­mi gondjaira, mindenekelőtt „a munkanélküliek elfelejtett többmilliós táborára kívánta felhívni a figyelmet”. A szín­padon egyebek között egy „Öljétek meg Helmut Kohlt!” feliratú plakát volt látható, és az előadás közben is több íz­ben elhangzott a felszólítás, amit hangszórókon keresztül az utcára is közvetítettek. Egy nemzeti lobogót is elégettek a színpadon. A rendőrség szerint felhá­borodott járókelők bejelenté­se alapján vonultak ki a hely­színre. Christoph Schlingen­sief rendezővel az élen a szí­nészek hevesen tiltakoztak, dulakodás alakult ki. A rend­őrök a rendezőt, valamint egy színészt őrizetbe vettek. A rendező és a színész el­len alkotmányos szervek becsmérlése és rágalmazás miatt tettek feljelentést, míg a társulat testi sértés miatt je­lentette föl a rendőröket. Tömegverekedés a Józsefváros kínai piacán Tömegverekedés tört ki tegnap délelőtt a józsefvárosi piacon. Előbb az árusító kínaiak akartak elégtételt venni két honfi­társnőjük megverése miatt a piac rendészein, majd a feldühö­dött, kétezresre duzzadt tömeg vívott közelharcot a BRFK bevetési csoportjával. A rendbontásban három rendőr köny­­nyebben megsérült, 14 kínait előállítottak. Az összetűzés piaci ellenőr­zéssel indult. Reggel kilenc­kor a rendészek két kínai nő­től elvették érvénytelen rak­tárkártyáikat. A két nő meg­próbálta visszakérni a papí­rokat, egyelőre nem tudni, mennyire erőszakosan. Vé­gül mindkettőjüket megver­ték a rendészek. Egyikük könnyebb sérülésekkel meg­úszta, de a fiatalabb nőt kór­házba szállították, és ott is tartották kivizsgálásra. Az in­cidens után egy órával már dühös kínaiakból álló tömeg gyűlt össze a piacon. Kisebb verekedés kezdődött a ren­dészek és a keleti kereskedők között, a rendőrök fellépése azonban, ideiglenesen lecsil­lapította a kedélyeket. A rendőrség kérésére a helyszínre érkezett a kínai konzul és a Magyarországi Kínaiak Egyesületének veze­tői is. Tárgyalni próbáltak a rendészek vezetőjével, a rendfelügyelők főnöke azon­ban a „fejétől bűzlik a hal” mondást idézve útjára bocsá­totta a diplomatát. Az elszabadult indulatok miatt délután egykor a piac ügyvezető igazgatója bezá­ratta a területet. A feldühö­dött, mintegy kétezer kínai a Kőbányai útra tódult. Üve­gekkel és kövek hajigálták meg a rendőröket, akik vála­szul gumibotokkal felfegyve­rezve oszlatták szét a töme­get. Tizennégy kínait előállí­tottak: négyet hivatalos sze­mély elleni erőszak, tízet rendzavarás, valamint garáz­daság bűntettének alapos gyanúja miatt, ellenük eljá­rást indított a BRFK. Értesülésünk szerint a piac reggeli nyitására a vere­kedés több résztvevője de­monstrációt tervez. Zhou Yong Ping, a Magyarországi Kínaiak Egyesületének alel­­nöke lapunknak elmondta: meg szeretnék nyugtatni a kedélyeket, ezért ők is ki­mennek a piacra. Az alelnök hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy a kínaiakat nem le­het megbüntetni, hanem ar­ról, hogy a rendészek, az el­adók elbeszélése szerint, szankciók helyett megverték a kereskedőket. És már nem először. Ez szította fel a ke­délyeket. Az alelnök hozzá­tette: ígéretet kaptak a piac tulajdonosától arra, hogy a két rendész mától nem dol­gozik a piacon. •Th. B.-H.Z. A mai NA'PÜAÍORaÓ A Magyar Hírlap születésnapi játéka Mai nyerőszámunk: 1943.10. 21. halmozott nyereményösszeg: nettó 100 000 Ft Hogyan lehet játszani? Akinek a születési dátuma megegyezik a fenti dátummal, a mai napon 9 és 18 óra között jelentkezhet he a játékirodán, ahoi nevének és címének közlése után regisztrálásra kerül. A nyereményre való jogosultságot - a születési dátum bemutatását - a nyeremény át­vételekor kell igazolni. Milyen ráadásjáték van? A Magyar Hírlap naponta megjelentet egy betűt, amelyet kivágva és felragasztva „Magyar Hírlap - Napraforgó", 1087 Budapest, Ke­repesi út 29/B címre kérünk beküldeni 1997. szeptember 18-ig. A 27 betűből összeállított mondat beküldésével így azok is részt ve­hetnek a játékban, akiknek nem egyezett a születési dátumuk a kisorsolt nyerőszámmal. Mik a nyeremények? A játék 27 napos időtartama alatt mindennap egy játékos nettó 50 000 forint értékű takarékkönyvet nyerhet. A napi nyertesek nevét a heti sorsolás után, minden hét szerdáján közöljük. A ráadásjátékunk további nyereményei: 1 db 3 napos New York-i utazás, 10 db háztartási gép + egy extranyeremény. A fel nem vett nyeremények külön nyereményalapot képeznek. A végső sorsolásra szeptem­ber 19-én kerül sor. ____ A játékiroda telefonszáma: 455-5420 Részletes játékszabályzatunk lapunk augusztus 7-i számában jelent meg. I Kereskedelmi rádió I ÜZLETKÖTŐ MUNKATÁRSAKAT KERES Budapest területére és a Dunakanyar térségébe, jutalékos rendszerben. Jelentkezni személyesen lehet, előzetes telefonbejelentkezés alapján. Telefon: 120-8493,140-8384 Miről ír a 168 ÓRA Ferencvárosi zsebcselek. Zoli és testvérei. Gyenes Judit a nyolcvan éve született Maiéter Pálról. Beszélgetés Efraim Kishonnal. Pontraszelekció. Tanulmányi díjbeszedők a felsőoktatásban. Vigyázat, fertőző! Magyar AIDS-tükör. A kockázat művészete. Piroch Gábor kaszkadőrről. Címlapon: A központból jelentjük! Egy sajtótudósító nemzetközi tapasztalataiból. mem M Értesítjük, hogy a BENEG0SA Rt (Eger, Kistályai utca 18.) rendkívüli közgyűlést tart 1997. október 2-án Napirendi pontok:- cégnéMáltozás,- alapszabály-módosítás. Tisztelettel: az igazgatóság 08198 MH KítalEMÉmr A Prodax Tömegcikkgyártó Kft. (1095 Bp., Ipar utca 7.) mint kibocsátó és a London Bróker Rt. (1066 Bp., Andrássy út 53.) mint forgalmazó- a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően - ez­úton tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Prodax „A” kötvény jegyzése 1997. augusztus 29-én ered­ményesen lezárult, a felajánlott mennyiség teljes egészében lejegyzésre került Mivel túljegyzés nem volt, allokációra nem kerül sor. Budapest, 1997. szeptember 1. Prodax Tömegcikkgyártó Kft London Bróker Rt _________________________________________08308 MH Utcára vonulnak a Képé munkatársai Utcai tüntetéssorozatot indít holnaptól a Kúpé üzleti heti­lap szerkesztősége, amennyi­ben ma nem sikerül a lap tu­lajdonosaival megállapodniuk az elmaradt bérek és illetmé­nyek kifizetéséről. Antal János megbízott fő­­szerkesztő lapunknak el­mondta: a hetilapot kiadó kft. már hónapok óta rendszerte­lenül, hetek óta pedig egy­általán nem fizeti ki a béreket. Információi szerint a kiadó eddig mintegy 7 millió forint­tal tartozik a szerkesztőség és a terjesztés 70 dolgozójának és munkatársának. Az eddigi tárgyalások a kiadóval ered­ménytelenek voltak, a Ma­gyar Újságírók Országos Szö­vetsége (MÚOSZ) által felkí­nált legutóbbi egyeztetőtár­gyaláson pedig meg sem je­lentek a kiadó kft. tulajdono­sai. Ezért az augusztus 22-e óta tartó teljes munkabeszün­tetés mellett úgy döntöttek: ha ma sem sikerül egyezségre jutniuk a kiadó kft.-vel, hol­naptól kezdődően minden egyes munkanapon délelőtt tíz órától délig a szerkesztő­ség Magyar utcai épülete előtt demonstrálnak. A szerkesztőség tagjai előtt egyébként tisztázatlan, kik is valójában a 17 ezres példány­­számú hetilap tulajdonosai. Azt azonban bizonyosnak tartják, hogy a kialakult hely­zetért felelősség terheli töb­bek között a Szécsényi István Vállalkozási Kft.-t, a Promo Indra konzorciumot, valamint az Atlantica Trust Kft.-t. A viszonyokra egyébként jellemző, hogy ügyviteli sza­bálytalanságok miatt a lapnak pillanatnyilag négy - érvényes szerződéssel rendelkező - fő­­szerkesztője van. S bár augusztus 22-e óta teljes munkabeszüntetés mel­lett sztrájkol a Kápé szerkesz­tősége, a hetilap mégis megje­lent. A tulajdonosok képvise­lői ugyanis megbíztak három újságírót, hogy a sztrájk ideje alatt készítsék el a lapot. A Kápé szerkesztősége elle­nük etikai vizsgálatot kezde­ményezett a MÚOSZ etikai bizottságánál. • K. R. Németországi áremelkedések Az NSZK második legjelen­tősebb kávéforgalmazója a Tchibo cég ezekben a napok­ban kilónként 1-2 márkával emelte a németek nemzeti italának alapanyagául szolgá­ló pörkölt kávé árát. Tegnap­tól újabb drágulásokat kell lenyelniük a polgároknak. Az eddigi 1 márka helyett 1,10 márkás bélyeget kell ra­gasztani a borítékra, s 80 pfennigről 1 márkára szökik a képeslapok küldési tarifája. A dízel üzemanyag literen­ként 1,15 márka alatt nemi­gen úszható meg, míg a zöld benzin már tartósan 1,55 márka fölött tartja az árát. A bő 10 millió tagot tömörítő Német Általános Autóklub (ADAC) illetékesei már többször tiltakoztak az ellen, hogy Bonn „fejős tehénnek” nézi az 52 millió járművel közlekedő autósokat, moto­rosokat, s más motorizált adófizetőket; ennek ellenére a tankolás egyre drágább Né­metországban. Ezzel össze­függésben tombol a „benzin­­turizmus” a nyugati szom­széd Luxemburgban, s a ke­letre fekvő Lengyelország­ban egyaránt olcsóbb az üzemanyag. Rossz hír a 2 szá­zalékos inflációval viaskodó NSZK építőipari munkásai­nak, hogy ősztől a nyugati tartományokban 1 márkával mérséklődik a minimálóra­bér, s 16 márka lesz, míg a volt NDK tájain - a munka­­nélküliséggel összefüggésben - 50 pfenniggel csökkentik az adható legalacsonyabb óra­bért; a 15,14 márkás tarifára persze Európa sok államá­ban még mindig irigyek le­hetnek a foglalkoztatottak. • Mr. G. HÍRHASÁB // Őrizetbe vették a lövöldözőket (MTI) Önként jelentkezett a rendőrségen társaival együtt annak a piros BMW-nek a tulajdonosa, amelyikből augusztus 30-án 3.30 óra körüli időben a III. kerületi Szépvölgyi úton mintegy 15 lövést adtak le ismeretlen típusú, 7,65-ös kaliberű sorozatlövő fegyverből a Coctail Disco bejáratára és épületére. Tudomásuk­ra jutott ugyanis, hogy a rendőrség a tanúktól szerzett adatok alapján azonosította a gépkocsit. A BRFK szervezett bűnözés el­leni osztálya emberölés kísérlete bűntett alapos gyanúja miatt el­járást indított J. Tamás 30 éves, M. Zoltán 25 éves és H. Zsolt 29 éves budapesti lakosok ellen, őrizetbe vételük mellett. A bíróság a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba helyezéséről hétfőn dön­tött - tájékoztatta az MTI-t a rendőrség sajtószolgálata. Megszűnik az Új Magyarország? (MTI) Több tízmilliós adóhátralék miatt az APEH pénteken le­állíttatta az Új Magyarország banki kifizetéseit, így napokon be­lül megszűnhet a napilap - közölte Alexa Károly főszerkesztő. Jelenleg se bért, se nyomdaköltséget nem tudnak,fizetni, ugyan­akkor a tulajdonos nem invesztál a lapba. Semmi sem valósult meg a Kordax vezetése által tett ígéretekből, és egyetlen jel sem mutat arra, hogy a tulajdonos a lap eladására törekedne. Attól tartanak, a lap felszámolása a Kordax mögött álló politikai erők érdekeit szolgálja. Kelemen Iván, a lap többségi tulajdonosa cá­folta, hogy az újságot megszűnés fenyegetné. Elmondta: az adó­hátralék 7 millió 450 ezer forint, szemben a főszerkesztő által említett több tránillióval, és igenis folynak tárgyalások a lap el­adásáról, azok eredményét hamarosan nyüvánosságra hozzák. Határellenőrzés helikopterekkel (MTI) Még ebben a hónapban megkezdődik a magyar-osztrák határon a helikopteres ellenőrzés. Az osztrák hadsereg helikop­terei éjjel-nappal a burgenlandi határszakasz felett őrködnek, s az éjszakai határellenőrzésekre ezentúl a földön is bevetik az inf­ravörös fénnyel működő, az emberi test melegét érzékelő kame­rákat. Mindezt Kari Stix burgenlandi tartományi főnök és Adolf Kranz tartományi csendőrfőparancsnok hangsúlyozta újságírók­nak hétfőn Kismartonban (Eisenstadt) a határbejárás után. A helyi polgármestereket a hónap közepén tájékoztatják az in­tézkedésekről. Ezek nemcsak arra szolgálnak, hogy Ausztria tel­jesítse a schengeni megállapodásból rá háruló feladatokat, ha­nem azt is, hogy nőjön a határ menti lakosság biztonságérzete. Július elsején egyébként átadták az utolsó új határfigyelő szolgá­lati helyet is, s jövő év elejétől újabb 60 osztrák állami alkalma­zott áll szolgálatba az osztrák-magyar határon. Aranycsempészt fogtak Battonyán (MH) A lökösházai vámhivatal battonyai kirendeltségén akart bejutni az országba É. M. török állampolgár családjával. A vámosok az egyik ülésen, ahol a török „turista” kislánya pi­hent, a kispárnába rejtve 480,5 gramm összsúlyú arany ékszere­ket találtak. A tárgyak értéke 1,1 millió forint. Gyilkosságok Csongrádban (MH) Két gyilkosság ügyében is folyik a nyomozás Csongrád me­gyében. Az egyik áldozatot még augusztus 20-án fedezték fel Szegváron, ahol a 69 éves T. Miklósnét bántalmazták olyan súlyo­san, hogy belehalt sérüléseibe. Még ma is rejtély, mi volt az indí­tóok, ugyanis a lakásból jószerével semmilyen komoly érték nem tűnt el. A nyomravezetőnek 500 ezer forintot ajánlott föl a rend­őrség. A másik gyilkosság helyszíne a Makó melletti Kiszombor volt. Itt a 63 éves F. Andrást fojtották meg brutálisan. Ezt a gyilkosságot biztos hogy nyereségvágyból követték el, mert a ház­ból egymillió forint értékben pénz és ékszer tűnt el. Kábítószerneppert fogtak (MH) A kalocsai rendőrkapitányság kábítószernél visszaélés bűntettének alapos gyanúja miatt őrizetbe vette T. Sándor 25 éves imrehegyi lakost, akinél kábítószer tartalmú anyagot, illetve kábítószeres cigarettát találtak. A házkutatás során golyós lő­fegyverekbe való lőszereket, a kertben háromzsáknyi vágott in­diai kendert találtak. Gyulai vadászzsákmány (MH) A gyulai határátkelőnél a fináncok egy Romániából haza­felé tartó olasz vadász, B. G. autójában 69, tollától már megfosz­tott, Magyarországon védettnek minősített vadmadarat találtak. A gerléket, füijeket, s feketerigókat elkobozták, a lesipuskást 50 ezer forint pénzbírsággal is sújtották. Lottónyeremények (MTI) A 35. játékhéten az ötöslottón telitalálatos nem volt. A négyesekre 458 444, a hármasokra 4042, a kettesekre 301 forin­tot fizettek. A következő hétre átvitt nettó, halmozódó nyere­ményösszeg 5 találatos esetén 319 992 084 forint. Hattalálatos szelvény sem akadt a héten. 5+1 találatos szelvény két darab volt, nyereményük 2 314 711 forint. Az 5 találatosok 118 703, a négye­sek 2 361, a hármasok 459 forintot érnek. A következő hétre át­vitt nettó, halmozódó nyereményösszeg 6 találatos esetén 64 440 464 forint. A Joker játékon az I. nyerőosztályban nem volt nyeremény. A következő hétre átvitt nettó, halmozódó nye­reményösszeg 15 403 783 forint. KÖZLEMÉNY A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa 1997. szeptember 4-én nyílt napot tart a nemzetiségi oktatás kérdésköré­ben. Az ügyfelek a fent említett témával kapcsolatos panaszaikat dél­előtt 10 órától nyújthatják be személyesen az Országgyűlési Biztosok Hivatalában, melynek címe: 1054 Budapest, Tüköry utca 3. E-mail cím: levelek@mhirlap.hu ; Internet-cfm: http://www.mhirlap.hu/ Magyar Hírlap POLITIKAI NAPILAP FŰSZERKESZ TÓ: GAZSÓ L. FERENC Helyettes főszerkesztők: DALIA LÁSZLÓ SZEKERES ISTVÁN Lapszerkesztők: POPOVICS GIZELLA, SZENTKIRÁLYI ANDRÁS, SZLUKA MÁRTON Rovatvezetők: FORRÓ PÉTER (krónika), L. LÁSZLÓ JÁNOS (belpolitika), MÉSZÁROS TAMÁS (kultúra). SEBŐK LÁSZLÓ (gazdaság) SZÁLÉ LÁSZLÓ (publicisztika), SZERDAHELYI CSABA (külpolitika),SZIGETI TAMÁS (fotó) KIADÓ: JÜRG MARQUARD Kiadja a Magyar Hírlap Könyv- és Lapkiadó Rt., Jürg Marquard svájci kiadóvállalat-csoportjának tagja VEZÉRIGAZGATÓ: KOVALCSIK JÓZSEF Hirdetési Igazgató: BARÁTHNÉ GÁL MÁRIA Számítógépes rendszergazda: KISS ÁRPÁD Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B Telefon: 210-0050,210-2484, fax: 334-0712 Terjeszti a HiRKER Rt., az NHE és a Kiadói Lapterjesztő Kft. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Nyomja a Marquard Színes Nyomda Kft. Budapest. Felelős vezető: BARTHA TAMÁS igazgató HU ISSN 0133-1906 HU ISSN 0237-3807 A hirdetések tartalmáért a lap nem vállal felelősséget! LAPUNK 1997-BEN ÉRVÉNYES ELŐFIZETÉSI DÍJAI Kiadónál történő előfizetés esetén Magánszemélyeknek Közéleteknek POSt^^nZ0,éS aktívak nyugdíjasok és diákok___________________________________ 1 hónapra 1200 Ft 1 200R 1200 Ft 1200 Ft negyedévre 3 290 Ft 2 890 Ft 3 600 Ft 3 600 Ft félévre 5 990 Ft 5 390 R 6800 R 7 200R 1 évre 10 790 Ft 9 590R 12800R 14400R Előfizethető a kiadónál: Magyar Hírlap terjesztési osztály, ingyenesen hívható „zöld” telefon és fax: 06-80-205-205. Ezenkívül a hírlapkézbesítőknól és a Hírlap-előfizetési Irodánál (Budapest Vili., Orczy tér 1., levélcím: HELIR, Budapest 1900), Budapesten a Magyar Posta Rt. Hírlapüzletági Igaz­gatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin, vidéken a postahivatalokban. MH 7804

Next

/
Thumbnails
Contents