Magyar Hírlap, 1999. július (32. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-31 / 177. szám

16 Magyar Hírlap Húszra emelkedik a labdarúgó első osztály létszáma? A Videoton nem adja fel A Videoton klubelnöke szinte biztosra veszi, hogy a PNB-ben indulhat a csapat. Viszont nem más kárára akar az első osz­tályban szerepelni - mivel a nevezéskor minden hely betelt hanem azt tartaná elfogadható megoldásnak, ha húszra emel­nék a PNB létszámát. Széles Gábor, a Videoton Holding Rt. elnöke kijelentette: továbbra is támogatják a csapatot. Bérces László, Videoton elnö­ke már hetekkel ezelőtt bead­vánnyal fordult az Ifjúsági és Sportminisztériumhoz, kérve a bajnoki nevezések jogosságá­nak felülvizsgálatát. A Video­ton kiesett a PNB-ből, de a klubelnök mégis ott akarja in­dítani. Bérces arra hivatkozott, hogy vannak jelentős köztar­tozásokat felhalmozó klubok, amelyek nem kötöttek átüte­mezési megállapodást, így a sporttörvény értelmében nincs joguk indulni a bajnokságban. Ha ez így van, az komoly dolog. Egy darabig azt sem lehetett kizárni, hogy felbo­rul az egész nevezési sorrend, néhányan nem indulhatnak - tehát lesz helye a Videoton­nak. Deutsch Tamás sportmi­niszter is úgy nyilatkozott, hogy ragaszkodnak a törvé­nyességhez, s nem riasztja vissza őket, ha vihart kavaró döntést kell hozni. Aztán elmaradt a vihar. Az ISM a múlt héten nem szólítot­ta fel az MLSZ-t, hogy vizsgál­ja felül a bajnoki nevezéseket, igaz, nem is zárta le végképp az ügyet, mert Bérces László­tól néhány kérdésben „felje­lentéskiegészítést” kért. Egy hét múlva rajtol a baj­nokság, és Bérces László vál­tozatlanul bízik abban, hogy a PNB-ben indul a csapata. „Fe­lelős személyek biztatásaira alapozva gondolom, hogy a Videoton PNB-s csapat lesz egy héten belül” - jelentette ki lapunknak a klub elnöke. Viszont a nevezéskor betelt mind a 18 hely, az ISM sem bo­rította fel a mezőnyt. Hogy képzeli akkor Bérces, hogy a PNB-ben indítja a klubot? „Nem is akarom, hogy bárkit kizárjanak - válaszolta. - Azt hiszem, a legkisebb igazságta­lanság az lenne, ha felemelnék húszra a PNB létszámát.” Ez viszont igen érdekes lé­pés lenne, hiszen az ISM ép­pen a drasztikus létszámcsök­kentésre - 18-ról 12-re - ala­pozta futballreformját. A re­formot, amelyről a mostani zűrzavaros időkben nem sokat hallani. Bérces ennek ellenére reálisnak tartja, hogy átmene­tileg emeljék a létszámot. „Vé­gül is a profik mezőnye nem bővülne, a PNB-ben és az NB I-ben összesen 38 csapat indul­na” - mondta. Azokra a hírekre, hogy Szé­kesfehérvárott csak egy klub lenne, vagyis a PNB-s Gázszer, és annak lenne fiókcsapata a Videoton, Bérces csak neve­tett. Elmondta, hogy még csak nem is hallott ilyen elképzelé­sekről, a klub szponzorai is ki­tartanak a Videoton mellett. Májer József, a Gázszer szakosztály-igazgatója hason­lóan nyilatkozott. „Évek óta folynak a találgatások a két klub esetleges fúziójáról, de minket senki sem keresett meg ez ügyben - mondta. - Két kü­lön gazdasági társaság működ­teti a két csapatot, semmi jele, hogy valaki tárgyalni szeretne az együtműködésről vagy összeolvadásról.” Bérces klubja névadó szponzorának, a Videoton Holding Rt.-nek az elnöke, Széles Gábor is kijelentette: nem hagyják cserben a csapa­tot. „A Videoton Videoton marad. Ehhez kötődnek a szurkolók, a város, és ehhez ragaszkodunk mi is. Olyan múltja van, amelyet nem sza­bad eldobni.” •K.T. Storcz legyőzte Vereckeit Két versenyszámban óriási harcot hozott a szolnoki kajak-kenus pótválogató. Storcz Botond nyolc század másodperccel előzte meg Vereckei Ákost, a férfi kajak kettesek 1000 méteres verse­nyében pedig csak öt század döntötte el a kiküldetést. Néhány számban csak hatal­mas harc után dőlt el, hogy ki indulhat az augusztusi kajak­kenu világbajnokságon. A pót­válogatóra azért volt szükség, mert öt versenyszámban nem ugyanaz a versenyző nyerte meg a két válogató viadalt, így tegnap Szolnokon a korábbi győztesek vívtak újabb párhar­cot egymással. Mindössze nyolc század másodperc különbséggel előz­te meg a két évvel ezelőtti vi­lágbajnok Storcz Botond a ta­valy 500 méteren világbajnoki címet szerző Vereckei Ákost a kajak egyesek 1000 méteres versenyében. Azt a Vereckeit, aki nemrég Zágrábban nyert ebben a számban Európa-baj­­noki címet, méghozzá úgy, hogy az ezüstérmes versenyzőt több mint nyolc tized másod­perccel előzte meg! Nem vé­letlenül hallani egyre gyakrab­ban a kajak-kenusok között, hogy néhány számban nehe­zebb bekerülni a magyar válo­gatottba, mint Európa- vagy világbajnokságot nyerni. Csak az utolsó tíz méteren dőlt el a kajak kettesek 1000 méteres versenye is: az Al­­mási, Bauer kettős öt század­dal előzte meg a Bánfai, Szá­­dovszky párost. Izgalmasnak ígérkezett a kenu kettesek 1000 méteres szétlövése is, ám a nagy küzde­lem elmaradt, a Pulai, Novák kettős magabiztosan előzte meg a tavalyi világbajnokság bronzérmes párosát, Ipacsot és Zalát. A kenu egyesek 500 méteres párharcát Kolonics könnyedén nyerte meg Hoff­­mannal szemben, s Kolonics edzője, Ludasi Róbert még mindig dühös volt azért, hogy az elnökség legutóbb nem fo­gadta el a szövetségi kapitány­nak azt a javaslatát - amelyet egyébként a szakmai bizottság is támogatott -, hogy Kolonics szétlövés nélkül kapja meg ezt a számot. Kolonics a mostani győzelmével mind a három tá­von megszerezte egyesben az indulási jogot. A kenu kettesek 200 mé­teres versenyében a tavalyi vb-ezüstérmes Búzás, Végh kettős viszonylag könnyen győzött. A pótválogató után már csak egyetlen számban kérdé­ses az összeállítás, a kenu né­gyesek 1000 méteres verse­nyében. Angyal Zoltán el­mondta: Horváth Csaba és Belicza helye biztosnak lát­szik, s hogy rajtuk kívül az Ipacs, Zala, Gajárszki, Koz­­mann négyesből melyik két versenyző térdepelhet majd be a hajóba, az a dunavarsányi edzőtáborozás során dől el. •F.G. Megnyitották a maratoni vb-t Ünnepélyes keretek között tegnap este Győrött megnyitották a 7. maratoni kajak-kenu világbajnokságot. Ma és holnap három­három versenyszámban avatnak bajnokot, szombaton az egyes, vasárnap pedig a kettes versenyszámokra kerül sor, mindkét nap 14 órától. A maratoni világbajnokságok története 1988-ig nyúlik vissza, a magyarok az eddigi hat vb közül mindössze egyről tértek vissza aranyérem nélkül. Tavaly Fokvárosban Pétervári Pál és a Szakály, Jámbor kettős aranyérmet szerzett, két ezüst és két bronzérem volt még a magyarok mérlege. Borsodi Géza kapitány arra számít, hogy versenyzőink - minden számban két-két magyar indulhat - legalább három­négy érmet szereznek, s ebben arany is lesz. sport Vigyázat! Nem megfelelő védelem esetén az ultraibolya- és az infravörös­sugárzás visszafordíthatatlan szemkárosodást (akár teljes vakságot is) okozhat. De az ECLIPSE 99 szemüveggel a legnagyobb biztonságban érez­heti magát, mert UV-fényszűrős alumíniumbevonattal védett, és a Su­gárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet ajánlásával is rendelkezik. Ha Ön most megvásárolja ezt a napszemüveget 499 Ft-ért (+ szállítási költség), majd a napfogyatkozás után beküldi vagy behozza mintaboltunkba, akkor szemüvegenként minimum 5000 Ft-os vásárlás esetén visszaadjuk a termék teljes vételárát, plusz szemüvegenként adunk még 501 Ft-ot ajándékba., ECLIPSE TeleDirect kódszám: MH01 1999 Telefon: 455-5455, hívható 8-18 óráig, 18-tól reggel 8 óráig üzenetrögzítő Kovács Ágnes az isztambuli Európa-bajnokságon már a második aranyérmét nyerte, az 50 méteres mellúszásban lett első. Güttler Károly ugyancsak az 50 mellen a harmadik helyen végzett. MH-Isztambul__________ Az ideiglenesen Isztambul­ban tartózkodó, oroszul be­szélő adok-veszek emberek jó része nyilván nem hallott arról, hogy itt zajlik az úszó Európa-bajnokság, mert kü­lönben biztos hogy nemcsak ketten árulták volna, csak úgy legényesen, egy hamis márkajelzésű táskából az uszoda melletti parkolóban a hírneves matrjoska-babákat. Ők ketten viszont jól tájé­kozottak, ugyanis viszik a portékát, mint a cukrot, hogy azután a pénz hirtelen a ba­zárban bőrdzsekire változ­zon, vagy repüljön hazáig úgy három-három és fél órát az újabb haszon reményé­ben. Így zajlik itt az élet, ami egyébként megváltozott Tö­rökországban, mert a város sokkal rendezettebb, tisz­tább, mint korábban volt. Az úszó EB ötödik napján Kovács Ági (a 100 mellen aratott győzelme után) könnyedén úszott a közép­döntőben a 200-on, s világ- és Európa-bajnokhoz illő kü­lönbséggel verte a többieket, és külön öröm, hogy Kovács Krisztina szintén döntős szombaton ebben a számban. Ezután Szabados lett hetedik 200 gyorson, a sevillai bronz­érmes most 120 méter után esett vissza. „Baker középfutamban úszott Európa-csúcsa után a döntőben az ezüstért hajtok” - mondta az 50 mellúszódön­tő előtt Kovács Ági, miután Gáspár Zsolt is döntős lett 100 pillangón (Horváth Péter nem jutott tovább). Az egy hossznyi vágta - bármilyen számban - borzal­mas erőfeszítés, de amit Ko­vács Ági mutatott, az több volt ennél: 25-nél Baker veze­tett, harmincnál Ági „egyenlí­tett”, 50-nél meg integetett, új magyar csúccsal, második aranyérmével tarsolyában. És még valami: egy századdal maradt el az előző napi Euró­pa-csúcstól, így nyert. „Én 25 után kezdtem iga­zán hinni a sikerben - mond­ta Kiss László, a bajnoknő edzője -, tudom, hogy jobb az állóképessége mindenki­nél, s akkor már hittem a győzelmében.” Ági közben integetett, mosolygott, a sikerektől akár szambázhatott is volna a sztambuli medencében, azt is sokan szívesen nézték volna. Igaz, mulatni még nem lehet, mert szombaton a 200-as döntő következik. Az arany­érmet már itt is a magyar, most már négyszeres Euró­­pa-bajnoknőnek fényesítik. A végén - matrjoska, em­lékek ide vagy oda - megha­tódtunk. Güttler Károly 50 méter mellen bronzérmet szerzett, úgy, hogy 40-nél még második volt. Harminc­egy évesen, 1987 óta minden világversenyen legalább egy érem, hát ez nehezen felül­múlható! A bajnokok. Úszás - férfiak, 50 m mell: War­­necke (német) 27,95 mp, ...3. Güttler Károly 28,29, országos csúcs, ...5. Bessenyei 28,46. 200 m gyors: Van den Hoogenband (holland) 1:47,09 perc, ...7. Sza­bados Béla 1:49,97. 1500 m gyors: Sznitko (ukrán) 15:07,19 perc. Nők, 50 m mell: Kovács Ág­nes 31,44 mp, országos csúcs. 100 m pillangó: De Bruijn (holland) 58,49 mp, Európa-csúcs. 100 m hát: Völker (német) 1:01,39 perc. Műugrás, férfi páros, 3 m: Miran­da, Marconi (olasz).­ ­ Kovács Ági második aranya Güttler Károly bronzérmes az úszó Európa-bajnokságon Kovács Ágnes az Európa-csúcstól egy századdal elmaradva győzött 200 mellen Tüntetésre készülnek Tatabányán Tegnap megtartotta utolsó ta­tabányai edzését a Lombard FC PNB-be jutott labdarúgó­­csapata, s ma még lesz egy edzőmeccs, aztán az együttes egy időre búcsút int a város­nak. Mint ismert, az helyi ön­­kormányzat és Bíró Péter klubelnök nem tudott meg­egyezni a pályahasználati díj­ban - a csapat eddig ingyen használhatta a pályát, de a vá­ros most 10 millió forintot kér évente -, ezért a csapat költö­zik, s Csepelen játssza hazai bajnoki mérkőzéseit. Pénteken délután még be­engedték a Lombard FC játé­kosait a sporttelepre, s ma dél­után öt órakor a Tata elleni mérkőzéssel búcsúzik a stadi­ontól és a várostól az együttes. A csapat játékos-edzője, a volt sokszoros válogatott Kip­­rich József elmondta: hihetet­len, ami velük történik, és nem tudja, miként fognak a helyi szurkolók szemébe nézni a vá­rosatyák. Bár Kiprich még re­ménykedik, azt mondta, a száműzetés sem tart örökké, s szeretnének gyorsan visszatér­ni Tatabányára. Azzal is tisztá­ban van, hogy addig jó néhány hazai mérkőzésüket kell albér­letben játszaniuk. A mai búcsúmeccsre külö­nös gonddal készülnek a szurkolók is. Előbb a csapa­tukat veszik szemügyre, majd a meccs után tüntetni indul­nak a polgármesteri hivatal elé. Megpróbálják kikövetel­ni, hogy a csapat a városé maradjon. •B. F. Egressy Belgiumban? Valószínűleg hosszú távú szerződést ír alá Egressy Gá­bor a bajnokcsapathoz, ám ez nem jelenti azt, hogy az MTK-ban fog futballozni. Feltehetőleg kölcsönadja a klub, s már újabb külföldi ér­deklődők kíváncsiak a válo­gatott szélső játékára. Eg­ressy a hét elején érkezett haza Németországból a Bun­­desliga-újonc Ulmtól, bár tetszett a játéka, a két klub nem tudott megegyezni a vé­telárban. Tegnap Egressy arról tár­gyalt az MTK-val, hogy hosszú távú szerződést ír alá a bajnokcsapathoz, ugyan­akkor Ladinszky Attila, az Anderlecht és a Feyenoord egykori játékosa felvette a kapcsolatot Egressy ügyé­ben az Anderlechttel és a FC Bruges-zsel. Mindkét belga klub szívesen vinné a csatárt, s a jövő hét közepéig vala­melyikükkel megállapodás születhet. •B. F. 1999. JÚLIUS 31., SZOMBAT Forma-1-es Német Nagydíj Trulli mindenkit meglepett Hockenheimben az idei tize­dik Forma-1-es futamon a sza­badedzés ismét meglepetés­eredménnyel zárult: Jarno Trulli érte el a legjobb időt Ir­vine és Fisichella előtt. MH-Hockenheim________ A japán Bridgestone gumi­gyár, a Forma-1 kizárólagos szállítója a franciaországi esős futam után elhatározta, hogy készít egy harmadik fajta eső­gumit is, hogy az ilyen esetekre is legyen egy speciális megol­dás. Az új modellből már ide, Hockenheimbe is hoztak, ami csupán azért tűnik meglepe­tésnek, mert az idény talán leg­melegebb napjait éljük át ezen a Forma-1-es hétvégén. Hockenheim amúgy szinte teljes egészében Michael Schumacherre volt hangsze­relve, de távollétében sem csappant meg jelentősen az ér­deklődés. Tulajdonítható ez annak, hogy a Mercedes gya­korlatilag hazai futamának te­kinti ezt a versenyt, hiszen a Daimler Chrysler székhelye, Stuttgart csak alig több mint száz kilométerre van innen. A West-McLaren-Merce­­des két pilótája, Mika Häkki­nen és David Coulthard egyébként szerdán ellátoga­tott a gyárba, hogy belekuk­kantson a gyártási folyamatok rejtelmeibe. Ezt a futamot amúgy tavaly Häkkinen nyerte meg, egy év­vel korábban pedig az akkor már a visszavonulás előtt álló Berger, így jó ideje nem örül­hettek a németek hazai pilóta sikerének. A jelek szerint erre tovább kell várniuk, noha Frentzen a Jordanjében az utóbbi időben igen jó eredmé­nyekre képes. A rokonszenves német legutóbb azt mondta: „Nem merem megígérni, hogy elsők leszünk, de igyekszem majd a vörös és ezüst színű nagyfiúk mögé olyan szorosan fölzárkózni, ahogy csak lehet.” Frentzen nyilván nem a péntekre gondolt, ez a nap a maga szabadedzéseivel ugyan­is sajátos része a versenynek. Jegyzik az eredményeket, de messzemenő következtetése­ket soha nem vonnak le belőle, miután minden csapat másra használja fel a kétszer egy órát. Ezúttal azért egy pillanatra mindenki gondolkodóba esett Trulli és a másik Prost-ver­­senyző, Panis jó idején, illetve Fisichella harmadik helyén, de ezzel együtt nem valószínű, hogy szombaton az időmérőn meg tudják közelíteni ezeket a helyeket. • Boda Ildikó Bicskei tapasztalatai Hazaérkezett nyugat-európai körútjáról Bicskei Bertalan. A labdarúgók szövetségi ka­pitánya a válogatásnál szóba jöhető játékosok klubjait ke­reste fel, s jó néhány edzést és mérkőzést ült végig. A kapitány elmondta, hogy a régebben kint játszók mellett kíváncsi volt az újon­nan kiszerződöttek, így pél­dául a két Korsós beilleszke­désére, játékára. Ugyanak­kor megismerhetett három ifistaként kikerült fiatalt, a Schalke 04 felnőtt csapatá­ban most bemutatkozó Haj­nal Tamást és Szollár Krisz­tiánt, valamint Kanjuk Lász­lót, aki 8 évesen települt szü­leivel Freiburgba, s most lett szerződtetett tagja a profike­retnek. Róluk azt mondta a kapitány, hogy szerinte mindhárman tagjai lehetnek az utánpótlás-válogatottnak. „És a szakma is érdekelt, figyeltem az edzéseket - me­sélte Bicskei. - El vagyok ke­seredve, mert még messzebb vannak tőlünk, mint koráb­ban. Sokkal gyorsabbak, pör­­gősebbek az edzések, intenzí­vebb a munka, lényegesen több az edzésjáték, s mindent igyekeznek labdával csinálni. Rászorítják a játékosokat a gyors gondolkodásra és cse­lekvésre.” A kérdésre, hogy a látotta­kat tudja-e majd a válogatott­nál kamatoztatni, azt felelte a kapitány: „talán a látottakat is, de a kapcsolatokat föltét­lenül. Beszéltem a játékosok edzőivel, vezetőivel, s úgy hi­szem, könnyebb lesz a kiké­rés a mérkőzésekre, ráadásul nagyobb lesz a bizalom. Egy­szerűbb lesz egymást infor­málnunk a válogatottjelöltek aktuális formájáról.” • K. L. ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK LABDARÚGÁS Az egykori angol válogatott játé­kos, a 31 éves Paul Ince az FC Li­verpoolból az ugyancsak a Pre­mier League-ben Middlesbrough­­hoz szerződött három évre. A Middlesbrough 1,5 millió dollárt fi­zetett. Ma 13 órás kezdettel jótékony célú sportrendezvényt tartanak a bükkzsérci sportpályán. Pályára lép az újságíró-válogatott - benne Bicskei Bertalan szövetségi kapi­tány az egri öregfiúk csapata és a bükkzsérci öregfiúk csapata. A mérkőzéseket a játékvezetői tes­tület elnöke, Nagy Miklós vezeti. VÍZILABDA A spanyolországi Portugaletében zajló nemzetközi tornán: Magyar­­ország-Németország 13:2. JÉGKORONG Szuper Levente, az Ottawa 67's csapatának kapusa előszerződést ír alá a német élvonalban szerep­lő Krefeld Penguinsszel. Ha a 19 éves játékos 2001 szeptemberéig nem kap profi szerződést az NHL valamely klubjától, akkor a 2001/02-es idényt a krefeldi csa­patnál tölti majd, ahol már koráb­ban is védett (1997/98). ATLÉTIKA Zsivóczky Attila 8379 ponttal aranyérmet nyert tízpróbában a göteborgi utánpótlás (U—23) Euró­pa-bajnokságon. Eredménye új korosztályos országos csúcs. LOVASSPORT A Nemzeti Lovardában rendezett Samsung Nemzetek Díja díjugra­tó viadal végeredménye: 1. Egye­sült Államok 16 hibapont, 2. Bul­gária 16, 3. Svédország 24...6. Magyarország (Hevesy Barnabás, Sós Attila, Túri József, Krocsó Ba­lázs) 27,5. ÜGETŐ 1. Bo Yankee (7) - Csók király (6) - Csodaszer (1) - Csongrád (2) 2. Virgonc (4) - Aszkéta (1) - Áfni­­ka (3) - Atlétanő (7) 3. Veterán (7) - Bejgli (3) - Ultra Magnus (8) - Pribék (4) 4. Cool River (3) - Challenger (2) — Célis (1) — Carl Sörn (7) 5. Tonio (1) - Prime (3) - Zanussi (6) - Drewerful Speed (5) 6. Békés (9) - Corvina (1) - Bres­cia (2) - Vince (7) 7. Bankett (6) - Rapid Hanover (1) - Medic Hanover (8) - Vazelin (3) 8. Világjáró (11)-Április (3) - B. B. Action (7) - Zúzó (1) 9. Bájital (8) - Csengő (3) - Csúcs (4) - Bajonett (9) 10. Angol Lady (10) — Zoltán (11) -Bordár (2) - Varázsló (1) 11. William Be Ge (14) -Zsibárus (9) - Árnyék (12) - Cinnia (13) 12. Aladin (10) - Kljazma (11) - Párbaj (2) - Bárhogy (7) Kezdés ma Mórakor. GALOPP 1. Transsylvania (3) - York (8) - Lia (9) - Nyerő (2) 2. Gondár (9) - Admiral Lee (4) - Macho (2) - Granicsár (6) 3. Cecil Groom (2) - Arc-en-Ciel (7) - Majestic Light (1) - Start (8) 4. Meteorita (9) - Napkelet (10) - Alemao (2) - Lord Lasley (5) 5. Tamara (8) - Ostarrichi (5) - Gaucho (2) - Pulsation (1) 6. Impozáns (3) - Aladár (8) - Kincskereső (9) - Krisztián (1) 7. Nesti (12) - Szimbólum (8) - Ambiance (7) - Rózsadomb (3) 8. Díjazott (9) - Treff (5) - Fejva­dász (8)-Rettentő (1) 9. Kancellár (4) - Nettike (8) — Tükrös (6)-Devecser(1) 10. Organdi (10) - Rádiháza (5) — Tüneményes (2) - Tulajdonos (1) Kezdés vasárnap 14 órakor.

Next