Magyar Hírlap, 1999. augusztus (32. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-12 / 187. szám

Hétfő Heti Patika+Pénz Plusz Piac, kedd Ingatlanbörze, szerda Karriere-Munkaerőpiac, csütörtök Autók és Piacok, péntek Tv-magazin, szombat Ahogy tetszik Gondolkodóba ejti a Magyar Hírlap! Intelligenciateszt a 9. oldalonMagyar Hírlap Olvassa a Magyar Hírlap­ot, és egy nyelvvel is gazdagabb lehet! Lapozzon a 3-4. oldalra! 1999. AUGUSZTUS 12., CSÜTÖRTÖK POLITIKAI NAPILAP FŐVÁROSI KIADÁS ÁRA: 66 FORINT Rajtra kész a Hungaroring A Hungaroringen ma megkezdődik az autóshétvége: Forma-3000-es versenyzők ülnek kocsiba. Mogyoró­don megszépült az ülőhelyi tribün. Idén már 5200 szék és fedett lelátó várja a 90 ezer forintos bérletet váltókat. Megnövelték a Silver tribünt is, itt a korábbinál 1800- zal többen foglalhatnak helyet. A magyar nézőket ked­vezményes Club ülő-, illetve állóhely várja, ehhez azon­ban be kell lépni a Hungaroring Forma-1-es Klubba. Az 5000 forintos állóhelyjegyekhez 3000 forintos ezüst klubtagsági kártya kell, az 5000 forintos aranykártyával pedig 25 ezer forintért váltható meg a kedvezményes bérlet. 16. oldal E-mail cím: levelek@mhirlap.hu­ Internet-cím: http://www.mhirlap.hu/ MA Feladta magát a Los Angelest fajgyűlölő ámokfutó Az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) Las Vegas-i irodájában tegnap önként feladta magát a 37 éves Buford D. Furrow, aki kedden egy Los Angeles-i zsidó közösségi házban géppisztollyal tüzet nyitott az előcsarnokban tartózkodókra, és öt személyt, köztük három napközi otthonos gyereket megsebesített. A fér­fi korábban már volt börtönben, és ismert volt fajgyűlö­lő nézeteiről. 2. oldal Két vasutas érdekvédelmi vezető is cégtisztséget vállal Miközben a MÁV és a VDSZSZ között zajos a vita a tervbe vett sztrájk ellenőrzéséről, napvilágot látott, hogy Borsik János, a Mozdonyvezetők Szakszervezeté­nek ügyvezető alelnöke és Márkus Imre, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke a vasúttársaság küldötteként „jól fizető” felügyelőbizottsági tagságot vállal két MÁV-érdekeltségű cégben. A két érdekvédelmi vezető szakszervezete egyébként ellenzi a kilátásba helyezett munkabeszüntetést. 4. oldal „Hadüzenet” a zugbányászoknak Hamarosan a bányászkodás elől eddig elzárt területe­ken is lehet majd vállalkozói alapon ásványkincsek után kutatni - tudta meg a Magyar Hírlap Malárics Viktor­tól, a Magyar Bányászati Hivatal elnökétől. Ezzel a ha­zai ásványi nyersanyagok bányászata iránti fokozott ér­deklődésnek mennek elébe, de arra is számítanak, hogy a kutatókedv külföldi tőkét vonz az országba. Újabb kőolaj-kutatási koncessziók kiírását nem tervezik, vi­szont a törvénytisztelő vállalkozásokkal összefogva „hadat üzennek” az illegális bányászatnak. 9. oldal Kétmilliárdnyian ünnepelték a Napot Magyarországon elkerülte a rossz időjárás a teljes fogyatkozás zónáját MH-összefoglaló A napfogyatkozás Kanada keleti partjainál, Nova Scotia közelében „kezdődött”, és a Hold árnyéka In­dia közelében, a Bengáli-öbölben fél háromkor ereszkedett az óceánba. De addig is mintegy kétmilliárd em­ber pislogott óvatosan a Nap felé. A ritka természeti jelenség leg­hosszabb ideig, 2 perc 27 másodper­cig a romániai Rimnicu városkában volt megfigyelhető, mert a Hold ten­gelye ekkor került a legközelebb a Földhöz. Bukarest volt az egyetlen főváros, amelyet a mintegy 110 kilo­méter széles és a Föld felszínén a hangsebesség kétszeresével száguldó árnyékkúp sötétségbe borított. Európa először Cornwallban, Anglia délnyugati csücskén tapasz­talhatta meg az évezred végi cso­dát: felhők borították az eget, de az utolsó pillanatban szétváltak, és két perc hat másodpercig tartott a lát­ványosság. Milliók élvezhették a napfogyat­kozást Magyarországon is. Az idő a zónában kegyes volt, Siófokon a 400 ezer érdeklődő döntő többsége a Ba­­laton-partot választotta a napvadá­szathoz. Csongrád megyében több százezren, zömében Szegeden látták a kozmikus tüneményt. A polgári védelem ügyeletére teg­nap lapzártánkig nem érkezett olyan bejelentés, amely miatt intézkedniük kellett volna. Hiába indított a visszafelé utazók­nak a MÁV 16 külön- és 28 mentesí­tő vonatot, a teljesség sávjából in­duló vonatokon általában óriási volt a tumultus. Késő délután a 6-os úton alakult ki kritikus helyzet, s a járművek csak lépésben, 10-20 kilométeres sebes­séggel haladtak. Az M7-es autópá­lyán mindkét sáv megtelt autókkal, csak lassan lehetett előre jutni. Lap­zártánkig három koccanásos és két borulásos baleset történt. A szemészeti ügyeleteket a késő délutáni órákig nem keresték meg a napfogyatkozáshoz köthető szemká­rosodással. Az orvosok azonban fel­hívták lapunk figyelmét arra is, hogy a lehetséges károsodások tünetei több óra elteltével jelentkeznek, ezért a napfogyatkozás szemészeti következményeiről még nem lehet teljes képet alkotni. További részletek a 6. oldalon Fotóriporterünk, Szigetváry Zsolt a napfogyatkozás fázisait egyetlen filmkockára speciális napszűrővel és többszörös expozícióval, 15 per­cenként rögzítette a sümegi várnál. Középen látható szűrőzés nélkül - ekkor exponálódott a filmre a vár képe - a totalitás pillanata, amikor a Hold teljesen eltakarta a Napot, és felragyogott a csodálatosan fénylő napkorona Orbán nem változtatna radikálisan az elosztható források arányán Bizonytalan agrárbüdzsé MH-összefoglaló Mindenki másképp számolja a jövő évi agrár- és vidékfej­lesztési büdzsét. Torgyán Jó­zsef földművelésügyi minisz­ter 413 milliárd forintos költ­ségvetési igényét a pénzügy­­miniszter elérhetőnek nevez­te a keddi kormányülés után. Ám úgy, hogy minden az ag­­ráriumra, a vidék- és terület­fejlesztésre fordított keretet összegeznek. Ez azt is jelenti, hogy a Járai-féle 413 milliárd­­ban nemcsak az Földművelés­­ügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium, hanem a társtár­cák által kezelt pénzek is ben­ne foglaltaknak. Mindenesetre értesülésünk szerint a Pénzügyminiszté­rium terveiben mindössze 240-250 milliárd forintot sze­repeltet az agrártárca jövő évi büdzséjeként. Orbán Viktor tegnap a rá­dióban nem tudott pontos szá­mot mondani a jövő évi agrár­­támogatások összegéről. A mi­niszterelnök kijelentette: nem változik radikálisan az eloszt­ható források aránya a nem­zetgazdaság ágazatain belül - leszámítva a honvédelmet. Cikkeink a 3. és a 9. oldalon Drasztikusan drágul a cigaretta jövőre Jelentősen drágul jövőre a cigaretta, miután a kormány eldöntötte: a jövedé­ki adót 15 vagy - két lépcsőben - 30 százalékkal emeli. Az unióban szokásos­nál még mindig szolidabb a dohánytermékekre nálunk kivetett jövedéki adó. A gyártók legfeljebb az egyszeri, 15 százalékos emelést tartják elfogadható­nak. Szerintük a drágulás csak a feketepiacnak kedvez, emellett akadályozná az infláció mérséklődését. MH-információ A kormány keddi döntése értelmé­ben a dohánytermékek jövedéki adója legalább 15, de az is lehet, hogy 30 százalékkal emelkedik jövő­re. A második változat két fokozatot jelentene: először januárban, majd júliusban további 15 százalékkal nő­ne az adó. Az első variáció 144 milliárd, a második ezen felül legfeljebb újabb 10 milliárd forintos bevételt hozna a költségvetésnek. Ami a cigarettaárat illeti: a 15 százalékos emelés miatt például a jelenleg 208 forintos So­pianae ára 230-240 forint körülire nőne, az esetleges júliusi újabb eme­lés pedig 260-270 forintra drágítaná az említett márkát. Tízmilliárd forintnál sokkal na­gyobb mértékű bevételkiesést okoz­na azonban a kétfázisú adóemelés - vélte lapunk kérdésére Rácz Gábor, a BAT Hungary PR-igazgatója -, ugyanis a drágulás miatt a korábbi­nál valószínűleg jóval többen vásá­rolnának a feketepiacon. Ráadásul akkor már más termékeket is besze­reznének az illegális forgalomból, és nehezen lehetne visszatéríteni e ve­vőket a törvényes piacra. Mások pe­dig a drága cigaretta helyett valószí­nűleg olcsóbb, esetleg rosszabb mi­nőségű dohányárura térnének át. Csökkenne a dohányipar termelése, így munkaerő-leépítésre kényszerül­nénk, mérséklődne a profit, és keve­sebb hazai termesztésű dohányt tud­nának felhasználni a gyártók - vetí­tette előre. • Folytatás a 9. oldalon Új Büntető törvénykönyv készül Felülvizsgálják a vagyon elleni bűncselekmények értékhatárait A Büntető törvénykönyv (Btk.) ősszel esedékes módosítása­kor várhatólag törvénybe iktatják a „különösen jelentős ér­ték” fogalmát, melynek összege 800 millió forint lesz. Aki efölötti értékben károsítja meg mások tulajdonát, nagyobb büntetésre számíthat, mint eddig. A törvénymódosítás érinti az internet egyes közleményeit is. A Magyar Hírlap megtudta azt is, hogy az igazságügyi tárca a parlamenti ciklus végéig szeretné letenni az asztalra egy új Btk. koncepcióját is. MH-információ A törvény-előkészítők elkép­zelése szerint ősszel két új ér­dekes szabállyal egészülhet ki a Btk. Mint Hende Csaba, az Igazságügyi Minisztérium poli­tikai államtitkára kérdésünkre elmondta, felülvizsgálják az egyes vagyon elleni bűncselek­ményekre előírt értékhatáro­kat, amelyek súlyosabb bünte­tés kiszabását teszik lehetővé. Emellett várhatólag bevezetik a „különösen jelentős érték” fogalmát - összegét 800 millió forintban határoznák meg. Eddig ugyanis - mint Hende Csaba utalt rá - a törvény csak a különösen nagy érték fogal­mát ismerte, s azt 6 millió fo­rintban szabta meg. Aki tehát például 7 millió forinttal káro­sította meg más vagyonát, elv­ben ugyanolyan büntetést kaphatott, mint aki 3 milliárd forint kárt okozott. Az internettel összefüggés­ben is aktuálissá vált egy új rendelkezés beiktatása. Ennek lényege: a világhálón megjele­nő közleményekre is kiterjesz­­tik a nagy nyilvánosság fogal­mát. A súlyosabb büntetésre okot adó, minősítő körülmény tehát akkor is megvalósul, ha például a rágalmazó adatot, közleményt nem az újságban, hanem a világhálón teszik köz­zé. Elkövetőnek az minősül majd, aki a sértő adatot a nyil­vánosság elé tárja, nem pedig a szolgáltatócég. Kivéve persze, ha az internetszolgáltatónak ellenőrzési joga volt a közle­mény tartalma fölött. Szimpatikus, hogy nem a szolgáltatót tervezik büntetni -véli Nyíró András, az Index in­ternetes folyóirat főszerkesz­tője. Nyíró szerint azonban az internetre nem mindig alkal­ mazhatók az újságokra, televí­ziókra vonatkozó törvények, a világhálón ugyanis sokkal ne­hezebb kideríteni a közlemé­nyek szerzőit. A megoldás az lenne, ha az internetes közös­ség saját bírósággal rendelkez­ne, amelynek döntéseit elfo­gadnák az érintett felek - fej­tette ki. Az igazságügyi tárca állam­titkára úgy látja: a mai Btk. folt hátán folt. Szerinte az új tör­vénykönyv kidolgozása elen­gedhetetlen. A minisztérium a jelenlegi parlamenti ciklus vé­gére szeretné letenni az asztal­ra új koncepcióját. S bár feles törvényről van szó, mivel a büntetőkódex alapmű, kidol­gozásához Hende Csaba sze­rint a tudomány és a politika különféle érveit figyelembe kell venni, hogy az új törvény a későbbiekben valóban elké­szüljön és időálló legyen. • Kulcsár Anna Élvezze az elsők között a magyar Office 2000 újdonságait! Jegyezze elő viszonteladóinknál 1999. augusztus 9. és szeptember 9 között a Microsoft© Office 2000 Standard vagy Professional magyar változatát. Vásárlási szándékát igazolandó egy előjegyzési kártyát kap, melyet a termék megvásárlásakor a regisztrációs lappal együtt leadva egy mutatós pólót kap a szoftvercsomag mellé ajándékba. Sőt, ha igazán szerencsés, akkor a szeptember 17-i sorsoláson egy Volkswagen Polo-t nyerhet! További információ: http://www.mlcroooft.gom/hMn http://offlceupdate.mlcroQoft.com Microsoft Ügyfélszolgálat: 2 MSINFO [(1) 267 4636] Technikai Tanácsadás: 2 MSSUGO [(1) 267 7846] iscrosoft Cmice2ooo0 A tehető legtöbb A sorsoláson a kereskedők által a disztribútorok budapesti központjába 1999. szeptember 15-én éjfélig eljuttatott valamennyi előjegyzési kártya részt vesz. Az akció kizárólag a magyar Microsoft Office 2000 Standard és Professional teljes dobozos verzióira vonatkozik.A Microsoft Magyarország és a hat Reklámügynökség dolgozói, valamint hozzátartozóik nem vehetnek részt az akcióban. M­icrosoft

Next