Magyar Hírlap, 1999. augusztus (32. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-03 / 179. szám

II Magyar Hírlap NAPFOGYATKOZÁS Amilyen szép, olyan veszélyes „Amilyen szép, olyan veszélyes” - ezt a mondatot sokszor hallhattuk, és valószí­nűleg még sokszor hallani is fogjuk augusztus 11-éig. Nem véletlenül: meg­felelő védőeszköz nélkül megfigyelni a napfogyatkozást ugyanis komoly ve­szélyt rejt magában. A napból érkező sugárzás a látható fé­nyen kívül ultraibolya és infravörös suga­rakat is tartalmaz. Ezek súlyos, visszafor­díthatatlan károsodást okozhatnak a reti­nában, a szem receptorai véglegesen ki­éghetnek, és akár meg is vakulhat, aki akár csak néhány másodpercre is a napba néz - hangsúlyozzák a szakemberek. Aki óvatlanul mégis szabad szemmel nézi a napfogyatkozást, először fejfájást, ké­sőbb már látászavart észlel, míg végül be­következik az időleges vagy súlyosabb esetben a teljes vakság. A retinában nin­csenek fájdalomérzékelő receptorok, ezért a szem károsodása lehet, hogy csak másnap válik nyilvánvalóvá. Mindezek miatt még az Amerikai Űrkutatási Hiva­tal, a NASA egyik szakértője is hangsú­lyozza: a napot kizárólag a teljes napfo­gyatkozás néhány perce alatt szabad vé­dőeszköz nélkül megfigyelni. A nap fé­nye még akkor is vakítóan erős, amikor már csak egy keskeny sarló látszik belőle. Abban a másodpercben, mikor a hold el­mozdul a napkorong elől, 6000 Celsius fo­kon világító fény ragyog fel, ami a sötét­­ségben kitágult pupillán keresztüljutva maradandó károsodásokat okoz a reti­nán. A teljesség sávján kívül húzódó terü­leteken a teljesség ideje alatt is használni kell a szemüveget. Budapesten 99,3 szá­zalékos napfogyatkozás lesz, ezért a fővá­rosiaknak a jelenség teljes időtartama alatt szükségük lesz a védőszemüvegre. 1970-ben az USA keleti részén 145-en szenvedtek súlyos szemkárosodást a nap­­fogyatkozás során, jóllehet 40 százalékuk úgy gondolta, biztonságos védőeszközt használ. Öt évvel ezelőtt Brazíliában ti­zenhatan vakultak meg, mert nem hasz­náltak megfelelő szemüveget, amikor a napfogyatkozásban gyönyörködtek. •H.É. A teljesség mindössze 1,5-2,5 percig tart JÓ TANÁCSOK FOTÓZÁSHOZ, VIDEÓZÁSHOZ Unokáink is láthatják majd az évezred utolsó legizgalmasabb természeti jelenségét, a teljes napfogyatkozást, ha elég ügye­sek leszünk, és időben gondo­lunk annak megörökítésére. Szerencsére a technika fejlő­désével ma már korszerű esz­közökkel kezdhetünk a fény­kép- és videofelvételeink elké­szítéséhez, de ha nem vagyunk elég körültekintőek, romolhat szemünk egészsége, illetve masináink is tönkremehetnek. Nagyon kevés idő lesz a fel­vételek elkészítésére, ezért jó, ha már előtte begyakoroljuk a legfontosabb mozdulatokat, odakészítjük a szükséges esz­közöket, lehet, hogy még egy zseblámpa is jó szolgála­tot tesz. Sajnos nem feledkezhetünk bele a totális napfogyatkozás szépségeibe, hiszen az első ka­cér napsugarak megjelenése előtt vissza kell tennünk a fényszűrőket az objektívekre. Speciális védőszűrőket kell használni a tükörreflexes fény­képezőgépeknél is, mert ezzel óvhatjuk szemünket és gé­pünk elektronikáját az egy adott pontban összegyűlő ká­ros hősugárzástól. Érdekes, de videokamerá­val készíthetnénk felvételeket védőszűrő nélkül is, hiszen an­nak keresőjén keresztül nem jutnak el káros sugarak sze­münkben, mégis a nap fényes­ségének tompítására, illetve a káros hősugárzás miatt ilyen­kor is tanácsolják a védő­szűrőt. A megfelelő optikai védő­szűrő kiválasztásához kérjük szakember segítségét, aki vél­hetően a kettős fémrétegű napszűrő fóliát ajánlja majd. Sajnos ennek használata elég nehézkes, ezért nem árt, ha már jó előre kipróbáljuk, és időben próbafelvételeket ké­szítünk a napról. A próbához és az „éles” fotózáshoz mindig ugyanazt a típusú filmet vá­lasszuk. Mind a fotózáshoz (a na­gyobb expozíciós idő miatt), mind pedig a videózáshoz cél­szerű állványt használni, mert így elkerülhetjük a kép felesle­ges remegését. Az igazán amatőr fotósok, a kompakt és automata fényké­pezőgépek tulajdonosai jó, ha tudják, és lélekben felkészül­nek rá, hogy az ő felvételeik sajnos nem lesznek tökélete­sek. A zoom-objektíves kom­pakt géppel „tele állásban” fényképezzünk. Mivel a fix objektíves fényképezőgépek mérsékelten nagylátószögűek, ezért az ezzel készült felvétele­ken a Nap majd ugyancsak ki­csinek látszik. A cserélhető objektíves, tü­körreflexes gépeknél se bízzuk az expozíció idejének megha­tározását az automatára, ha­nem ezt mi magunk végezzük. A napfogyatkozás felvéte­léhez 200, 400 vagy 800 USA érzékenységű filmet használ­junk. Videózásnál is magunk ál­lítsuk be a blendét, és lehető­leg forgatáskor 40-50 millimé­ter legyen a legnagyobb gyúj­tótávolság. •V.R.I. Házi megoldások A Nap képét egy apró lyukon is kivetíthetjük - javasolja a Magyar Csillagászok Egyesülete. Ez az úgynevezett kamera obscura. Egy átlátszatlan papíron egy tűhegynyi lyukat szúrunk. Ezen keresztül fél-egy méter távolságban fehér lapra kivetíthetjük a Nap apró ké­pét. A módszert a fogyatkozás részleges fázisa alatt alkalmazhat­juk. A fogyatkozás távcsöves megfigyelésekor nagyon körültekin­tőnek kell lenni. Csak megbízható forrásból beszerzett objektív szűrőt használjunk, melyet erősen rögzítünk az objektívre. Bizton­ságosabb, ha a Nap képét egy papírlapra vetítjük, melyet a távcső okulárja mögé helyezünk 30-50 centiméterrel. A kivetítéshez ra­gasztott lencsékből álló okulárt ne használjunk, és próbáljuk meg­előzni, hogy a távcső túlságosan átmelegedjen. Természetesen a to­talitás idején, amikor a Nap felszíne már teljesen fedve van, teljesen biztonságos a Nap vizsgálata mindenféle műszerrel. A szűrőket igenkor el kell távolítani a távcsövekről, fotoobjektívekről, hogy a totalitást teljes pompájában élvezhessük. 1000 Ft AJANDÉK­I a TV-SHOP-tól • NAPFOGYATKOZÁS MAGYARORSZÁGON 1999. augusztus 11. Vigyázat! Nem megfelelő védelem esetén az ultraibolya- és az infravörös­sugárzás visszafordíthatatlan szemkárosodást (akár teljes vakságot is) okozhat. De az ECLIPSE 99 szemüveggel a legnagyobb biztonságban érez­heti magát, mert UV-fényszűrős alumíniumbevonattal védett, és a Su­gárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézet ajánlásával is rendelkezik. Ha Ön most megvásárolja ezt a napszemüveget 499 Ft-ért (+ szállítási költség), majd a napfogyatkozás után beküldi vagy behozza mintaboltunkba, akkor szemüvegenként minimum 5000 Ft-os vásárlás esetén visszaadjuk a termék teljes vételárát, plusz szemüvegenként adunk még 501 Ft-ot ajándékba., ECLIPSE II TeleDirect kódszám: MH01 I 1999 Telefon: 455-5455, hívható 8-18 óráig, 18-tól reggel 8 óráig üzenetrögzítő A napfogyatkozás időpontja Magyarország néhány városában Az időpontok a nyári időszámítás szerint értendők h: óra, m: perc, s: másodperc Forrás: Cartographia, Budapest Hely A fogyatkozás A teljes fogyatkozás A teljes fogyatkozás A teljes fogyatkozás A fogyatkozás kezdete kezdete maximum a vége vége hms hms hms hms hms Baja 11 28 02 12 51 55 12 52 29 12 53 02 14 15 40 Balatonboglár 11 25 47 12 48 36 12 49 41 1250 46 14 12 49 Balatonfüred 11 2613 124849 125000 1251 11 141258 Bátaszék 11 27 37 12 51 46 12 52 03 12 52 20 15 15 17 Battonya 11 31 38 12 55 00 12 56 06 1257 11 14 18 38 Csongrád 11 30 01 12 53 18 12 54 09 12 55 00 14 16 42 Csorna 11 25 11 124809 124826 124843 14 11 06 Dombóvár 11 26 37 12 50 23 12 50 52 12 51 20 14 14 07 Dunaföldvár 11 27 56 12 50 47 12 51 56 12 53 05 14 14 45 Dunaújváros 11 29 59 1­2 5­0 53 1­2 51 52 1­2 52 51 14 1­4 34 Hódmezővásárhely 11 30 23 12 53 36 12 54 45 12 55 54 14 17 25 Kalocsa 11 28 04 12 51 07 12 52 17 12 53 26 14 15 14 Kapuvár 11 24 50 12 47 26 12 48 04 12 48 42 14 10 48 Kecskemét 11 29 16 12 52 36 12 53 14 12 53 52 14 15 46 Keszthely 11 25 05 12 48 02 12 48 57 1249 52 14 12 11 Kiskőrös 11 28 35 12 51 34 12 52 45 12 53 56 14 15 35 Kiskunfélegyháza 11 29 32 12 52 40 12 53 39 125438 14 16 16 Kiskunhalas 11 28 55 12 52 03 12 53 13 12 54 24 14 16 07 Körmend 11 24 04 12 46 38 12 47 41 124845 14 10 53 Kőszeg 11 24 00 12 46 12 14 47 21 12 48 30 14 10 19 Kunszentmárton 113017 ' „■ 12 54 08 12 54 19 12 54 30 14 16 45 Makó 11 30 40 12 54 00 12 55 11 12 56 22 14 17 56 Marcali 11 25 22 12 48 52 12 49 24 124956 14 1242 Mór 11 2646 125005 1250 17 125029 14 1253 Orosháza 11 30 59 12 54 24 1­2 55 1­5 1­2 56 05 1­4 1­7 44 Paks 11 2751 125047 1251 58 125309 14 1454 pápa 11 25 31 12 48 00 12 49 00 12 49 59 14 1149 Sárvár 11 24 37 124656 124806 1249 17 14 11 05 Siófok 11 26 28 12 49 08 12 50 19 1251 30 14 13 17 Sopron 11 24 06 12 46 31 12 47 14 12 47 57 14 09 59 Sümeg 11 25 10 12 47 44 12 48 54 12 50 03 14 1159 Szeged 11 30 05 12 53 23 12 54 34 12 55 44 14 17 23 Székesfehérvár 11 2706 124958 125046 1251 33 14 1326 Szekszárd 11 2735 12 51 03 12 51 54 12 52 46 14 15 03 Szentgotthárd 11 23 31 12 46 19 12 47 08 12 47 57 14 10 27 Szombathely 11 24 07 12 46 24 12 47 35 12 48 46 14 10 38 Tamási 11 26 51 12 4­9 49 1­2 50 55 1­2 52 01 14 1­4 00 Tapolca 11 25 25 12 48 06 12 49 14 12 50 21 14 12 21 Várpalota 11 26 39 12 49 21 12 50 17 12 51 13 14 13 02 Veszprém 11 26 15 12 48 49 12 49 57 12 51 04 1412 49 Zalaegerszeg 11 24 26 1247 19 1248 12 124906 1411 28 Zirc 11 26 12 12 48 50 12 49 46 12 50 42 1412 32 Védőszemüveg mindenkinek kell A követelményeknek megfelelt típu­sokat az OSSKI szakvéleménnyel és egy számmal látta el. Fontos tehát, hogy a vásárló meggyőződjön arról, hogy a megvenni kívánt terméken feltüntették­­­ a hatjegyű számot. A teljes biztonság kedvéért a Fogyasztóvédelmi Főfel­ügyelet azt is javasolja, hogy az árusító­helyeken kérjék el az árusításra jogosító engedélyeket. Bíró László a felügyelet munkatársa elmondta: minden megyé­ben ellenőrzik a polcokra került dara­bokat, és amennyiben engedély nélküli példányokra akadnak, megtiltják azok árusítását. Bár a fogyasztóvédők egyelőre nem találkoztak olyan védőszemüveggel, amelyet engedély nélkül hoztak volna forgalomba, nem zárható ki, hogy létez­nek ilyenek. Ezek megvásárlása semmi­képp nem ajánlott, mivel bizonytalan szűrőképessége növelheti a szemkároso­dás esélyeit. A hivatalosan forgalomba került darabok minősége garantált, fo­gyasztói ára pedig 500 forint körül mo­zog. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelet a 06-80-201205-ös ingyenes számon várja a lakosság észrevételeit és kérdéseit. • B.K. Fogyatkozása idején a nap akár egyet­len fénysugara is maradandó szemkáro­sodást okozhat, ha szabad szemmel né­zünk bele. Védőszemüveg tehát min­denkinek kell, bárhol is nézi végig az or­szág területén az „évszázad csodáját”. Ugyanakkor a sugárbiológiai intézet ál­tal bevizsgált és alkalmasnak talált szű­rőszemüvegekkel is csak néhány percig szabad folyamatosan a napba nézni. Az augusztus 11-ei napfogyatkozás Magyarország teljes területén legalább 90 százalékban látható lesz. Szakembe­rek azt javasolják: ne nézzünk a napba sem szabad szemmel, sem fényképező­gép vagy videokamera keresőjén ke­resztül, sem távcsövön át. Megkérdeztük az Országos Sugár­­biológiai és Sugár-egészségügyi Kutató Intézet (OSSKI) kutatóit, hogy melyek azok az eszközök, amelyeket alkalmas­nak tartanak a napfogyatkozás idejére. Bakos József az intézet kutatója el­mondta: csak azokat a védőszemüvege­ket javasolják, amelyeket az OSSKI napnézésre alkalmasnak talált. A vizs­gálataik során azt mérték, hogy a fóliá­kon áthaladó káros napsugarak elérik-e az egészségügyi határértéket. A napfogyatkozás Földre vetült árnyéka, szakaszonként fényképezve Az OSSKI által megfelelőnek talált szűrőszemüvegek forgalomba hozói és fantázianevei Első Magyar Napvadász Kft.: Eclipse Shades, Matáv Elek Sándorné: Budapesti Búcsú Advertisz: Axe, Solar Lens, Ahico Aig Life, ORFK Balesetmegelőzési Bizottság, Agip, Gauloises, Ápisz, Jet, Philips, Marriott Hotel, Gre­­digen, Winterhur Toth Co.: The Solar Eclipse Viewer Carl Zeiss Hungária Optika Kft.: Zeiss Lázár Fix Bt.: Bialux Essilor Optika Kft.: Essilor Debreczeni Zoltán: Sonnenfinsternis Intersett Kft.: Astore Eyewear Relax Vasi Képíró Bt.: European Tour Mikro Vákuum Kft.: The Eclipser, Eclipse 1999 Forte Rt.: Sonix Dob Galéria: Eclipse Shades Pannon GSM Rt.: Pannon GSM Juhász Trade Kft.: Solar Eclipse Viewer Avanglion Bt.: Eclipse Shades McDonald’s Kft.: McDonald's A napfogyatkozás megfigyelésére alkalmatlannak talált eszközök: túlexponált negatív, diafilm, röntgen film, CD lemez, floppy lemez, kormozott üveg, 14- esnél gyengébb hegesztőüveg, fotografikus neutrál szűrő, bármely napszemüveg, sé­rült szűrőszemüveg. 1999. AUGUSZTUS 3., KEDD A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség felhívja a lakosság figyelmét, hogy az augusztus 11-én látható teljes napfogyatkozás biztonságos megfigyeléséhez csak bevizsgált szűrőeszközt használjon. Súlyos látáskárosodást okozhat, ezért tilos a következő eszközök használata: kormozott üveg, napszemüveg, exponált fotó­film, röntgenfelvétel, floppy lemez és a kereskedelemben megjelenő nem ellenőrzött eszközök. • FVF fogyasztóvédelmi Gazdasági Minisztérium lan­­­­neyi része Csak magyar nyelvű használati utasítással ellátott szűrőeszközt használjon! Csak bevizsgált védőeszközt használjon!

Next