Magyar Hírlap, 1999. augusztus (32. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-03 / 179. szám

16 M­bvar Hírlap Bicskei Bertalan nem differenciált Elméleti prémium Pénzt osztott Bicskei Bertalan, a labdarúgók szövetségi kapi­tánya. Egyelőre persze elméletben, de végre döntött a kalan­dos sorsú 27 millió forint elosztási módjáról. Másra emlékezett Kovács At­tila MLSZ-elnök, másra a vá­logatott vezetői és játékosai, így aztán csak vita volt pénz helyett. Az elnök állította: ő azt ígérte, hogyha az első há­rom Európa-bajnoki selejte­zőn - Portugália, Azerbaj­dzsán és Románia ellen - hét pontot szerez a válogatott, ak­kor 27 millió forintos prémiu­mot lehet szétosztani a vezér­kar és a játékosok között. A focisták viszont, közvetlen ve­zetőikkel egyetemben, állít­ják: nekik az azeri, román és liechtensteini meccs hét pont­jáért ígérték a jutalmat. Ezen a három meccsen meg is lett a hét pont, csak a pénz nem akart megérkezni. Pénz persze még most sincs, Bicskei Berta­lan - tegnap Berzi Sándor MLSZ-főtitkárral is egyeztet­ve - egyelőre papíron osztotta el a prémiumot. „Összesen 28 játékos és hét vezető között osztottam el a 27 milliót - mondta Bicskei Bertalan -, ki lehet számolni, egy-egy emberre még egymil­lió sem jutott.” Az elosztás elvéről elmondta a kapitány, hogy nem differenciált, csak akkor tette volna, ha valaki mindhárom meccsen igazán kiválót vagy éppen elfogadha­­tatlant produkál. így viszont csak azt vette figyelembe, hogy ki mennyit játszott, s en­nek alapján Király, Mátyus, Pisont, Halmai és Illés van a legjobban fizetettek között. Hogy aztán a pénzt mikor vehetik fel a játékosok, azt nem tudni, mert a hírek sze­rint egyelőre nincs fedezet rá. • K. L. Kropkó, teher alatt Még nem döntötte el, hogy indul-e a hawaii Ironmanen Második hosszú távú Ironman versenyét nyer­te az idén Kropkó Péter Zürichben, aki nagy fegyverténynek tartja, hogy a számára nagyon kedvezőtlen 180 kilométeres hegyi kerékpár­pályán több hegyimenőt is megelőzött. Bár még csak augusztus elejét írjuk, az idei évet tartja a legsikeresebbnek pályafutása alatt. És még nincs vége, igaz, azt nem döntötte el, hogy indul-e Hawaiiban. • Gondolta volna az év elején, hogy ilyen jól megy majd a versenyzés? Egyáltalán nem. Olyan mély gödörben voltam, mint 27-28 éves sportolói pályafutásom alatt még soha. Elveszítettem a főszponzoromat, fe­leségem édesanyja meghalt, rengeteg bajunk volt. Küzdenem kellett, hogy anyagilag vala­hogy talpon maradjunk, de nem könnyű össze­egyeztetni az állandó edzéseket a szponzorok keresésével. Aztán minden rendbe jött, gon­doltam is rá, hogy fel kellene vennem a Pálma nevet, mert ugye, teher alatt nő a pálma. A sok megpróbáltatás hatására, úgy érzem, egyre in­kább megerősödtem. Az idei két Ironman-győ­­zelemmel már most ez a legsikeresebb évem. Új szponzorom is van, megengedhetem ma­gamnak, hogy versenyezzek. • Tavasszal megnyerte Japánban a Strongman viadalt. Számított arra, hogy első lesz a züri­chi versenyen is vasárnap? Azt mondtam a feleségemnek, hogy veszek ne­ki egy nyakláncot, ha második leszek. Aztán megnyertem, így hát most mehetünk az ékszer­boltba. A zürichi versenyre egyébként a brutá­lis hegyi kerékpárpálya vonzott. Én ugyanis nem tudok hegyen jól kerekezni, ki akartam próbálni magam, mire vagyok képes. A gya­korlatilag bemelegítésnek számító 3,8 kilomé­teres úszás után még a kilencedik voltam, és amikor ötödikként szálltam le a nyeregből, azt mondtam: megérte. Abban a számban bizonyí­tottam, amelyben a leggyengébb vagyok. • Pedig hírügynökségi jelentések szerint még a lánca is leesett. Volt ott minden. 1800 méter volt a szintkülönb­ség a pályán, leesett a lánc, keresztbe fordult a kerék, nekimentem egy előttem átszaladó gya­logosnak, leszorított egy fotós a motorjával... Óriási mázlim volt, hogy mindezt megúsztam nagy bukás nélkül. • Mi lett a gyalogossal? Nem tudom, utána nem hallottam róla. • A 42 kilométeres futásban meg megelőzte a többieket. Ilyen egyszerű ez? Visszatekintve és elmesélve valóban egyszerű­nek tűnik, hiszen szép tempósan fogtam be a többieket, de azért kemény futás volt. Nem mindennapi dolog legyőzni olyan klasszis ver­senyzőt, mint a svájci Oliver Bernhardt. • Hátravan még október végén a hawaii Iron­­man. Ott is ilyen lendületben lesz? Befizettem az 500 svájci frankos nevezési díjat, de még az sem biztos, hogy elindulok. Látnom kell, hogyan regenerálódok, hogy rendben va­gyok-e fizikailag, pszichikailag. Mert az sem mindegy, hogy vannak az idegek. Svájcban öt­venezer néző buzdított minket, Hawaiin meg teljesen egyedül van minden versenyző, köny­­nyen elhagyja magát az ember a lávasivatag­ban, aztán csak leül, és nem tesz tovább egy lé­pést sem. És az sem mellékes, hogy Hawaiira egy két hónapos floridai edzőtáborban kellene felkészülni - szokni a forróságot -, és az na­gyon sokba kerül. Meg hát sokat is versenyez­tem az idén. Korábban Svájcban volt egy másik hosszú távú verseny, amelyen 17. lettem, vagy­is a vasárnapi volt a harmadik, egy profi pedig legfeljebb két-három ilyen eseményen indul egy évben. Mert hiába ebből élek, csak fonto­sabb az egészségem. Mit ér egy világbajnoki arany, ha mondjuk negyvenévesen már kézben visznek oda, ahová a király is gyalog jár. . . • Kósa Tamás SPORT Tájékozódás külön-külön A székesfehérvári futballfúziónak ma nincs realitása A futball „zuhanyhíradója” tegnapra jelzett nagy törté­néseket Székesfehérvárott. A Videoton Holding vezetői csakugyan tárgyaltak a PNB-s Gázszer és a pillanatnyilag NB I-esnek tekinthető Vi­deoton vezetőivel, s noha a jövőről, de külön-külön. Bérces László, a Videoton futballklubjának elnöke vál­tozatlanul úgy véli, hogy a rajt előtt húszra emelik fel a profibajnokság létszámát, mert csak ezzel érhető el „a törvényesség legkisebb sérü­lése”, s akkor az egyetlen gól­különbséggel kieső fehérvári együttes mégis a legmaga­sabb osztályban szerepelhet. Ami a tegnapi tárgyalásokat illeti, arról azt mondta, a Vi­deoton Holding bizalma és támogatásának mértéke is változatlan a csapat iránt. A másik, immár elfogadot­tan fehérvári együttes, a Gáz­szer elnöke, Németh László is tárgyalt tegnap a holding vezetőivel. Mint elmondta, akárcsak tavaly, ezúttal is tá­jékozódó beszélgetésről volt szó, hiszen sokakban merült fel a gondolat, hogy a két klub fúziójával létrejöhetne egy, a magyar futball legszű­kebb élmezőnyébe jutásra is esélyes csapat. Arra a kérdésre, hogy ő, mint a Gázszer tulajdonosa, belemenne-e például a saját klubnév elvesztésébe, ha mondjuk Alba Regia lenne az új szülemény neve, igennel válaszolt. Hozzátette azon­ban, hogy a tárgyalások is azt erősítették meg: jelenleg az egyesülés megvalósítása tech­nikailag látszik kivihetetlen­nek, hiszen a két csapat mö­gött két gazdasági társaság áll, amelyek kapcsolatai és érde­keltségei összebékíthetetlenül szerteágazóak. Azt viszont nem tartja kizártnak, hogy távlatokban akad majd rende­ző elv, amely mentén egészsé­ges kompromisszum születik. • Sz. I. ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK ASZTALITENISZ Az eindhoveni világbajnokság el­ső napján, a selejtezőkben az egyesben a magyarok közül csak Pázsy Ferenc esett ki, egy nigé­riaitól kapott ki. Nem jutott tovább a Marsi Márton, Fazekas Péter kettős, továbbá a vegyes páros­ban Fazekas és a belga Hubert. LABDARÚGÁS Berzi Sándor, az MLSZ főtitkára - a FIFA felhatalmazása alapján - eljuttatta az Ifjúsági és Sportmi­nisztériumba az Ernst & Young könyvvizsgáló jelentésének má­solatát. Az ISM továbbra is kezde­ményezi, hogy a jelentést hozzák nyilvánosságra. Davor Suker, a horvát válogatott csatára a Real Madridból 5,67 mil­lió dollárért az Arsenalhoz szer­ződött.­­ Los Angeles, 325 ezer dolláros férfitorna, döntő: Sampras (ameri­kai, 2.)-Agassi (amerikai, 1.) 7:6 7:6. Ezzel a győzelemmel Samp­ras újra átvette a vezetést a világ­ranglistán, helyet cserélt Rafterrel Stanford, 500 ezer dolláros női torna döntő: Davenport (amerikai, 1.)—V. Williams (amerikai, 2.) 7:6, 6:1. ÖKÖLVÍVÁS Az augusztus 20-án, Houstonban kezdődő világbajnokság magyar részvevői - 48 kg: Lakatos Pál, 54 kg: Ladányi Róbert, 57 kg: Nagy János, 60 kg: Maczik Róbert, 63,5 kg: Balogh Vilmos, 67 kg: Kótai Mihály, 71 kg: Balzsay Károly, 75 kg: Erdei Zsolt, 81 kg: Hídvégi György, 91 kg: Kiss Zoltán. ÖTTUSA Szőcs Dezső Németországban élő vállalkozó a budapesti világ­­bajnokság magyar aranyérmesei­nek - Vörös Zsuzsának, Balogh Gábornak, Hanzély Ákosnak és Sárfalvi Péternek - egy-egymillió forint jutalmat ad. TOTÓNYEREMÉNYEK 13+1 találatos szelvény nem volt, 13-as 2 darab, nyereményük egyenként 2 523 664 forint, 12-es 70 db, 26 310 forint, 11-es 1134­­db, 1624 forint, 10-es 9526 db, 322 forint. Góltotó: 4-es nem volt, 3-as 27 db, 3740 forint. 1999. AUGUSZTUS 3„ KEDD Brazília-Mexikó döntő Brazília lesz a házigazda Mexikó ellenfele a labdarúgó Konföderációs Kupa döntőjé­ben. Az elődöntőben a brazilok 8-2-re verték Szaúd-Arábiát, a 21. percben még 2-2 volt az eredmény. Képünkön Al Temyat esik nagyot egy buktatás után, Alex figyeli a produkciót FOTÓ: REUTERS- ANDREW WINNING Az újonc biztos a telt házban Testvérharc Kanizsán A labdarúgó-bajnokság hét­végi nyitó fordulójának utol­só találkozóján, vasárnap fo­gadja a Nagykanizsa a min­den tekintetben riválisnak te­kintett megyeszékhely, Zala­egerszeg csapatát. Az újonc a jó rajtban reménykedik, a telt házban viszont biztos. Farkas Zoltán, a Nagyka­­ nizsai Olajbányász ügyvezető igazgatója azt mondja, hogy a megyei rangadónak techni­kai akadálya nem lehet: az MLSZ elvégezte a szokásos pályabejárást, és hitelesítette a kanizsai stadiont, amely te­hát PNB-mérkőzések meg­rendezésére alkalmas, így volt ez persze öt éve is, ami­kor a csapat átmenetileg a magyar futball felsőházában szerepelt. Az akkori feljutást is történelminek tartották a városban, hiszen negyvenöt esztendő telt el az előző NB I-es szereplés óta, ami azért -emlékezve a magyar labdarú­gás 1949. évi, jegyzetten ma­gas nemzetközi színvonalára - igen nagy dolog volt. A mostani, fél évszázados jubileum alkalmából a kani­zsaiak abban bíznak, hogy ezúttal elkerülik a kiesést, mert tanultak az öt évvel eze­lőtti hibákból. Az anyagi helyzetük megnyugtató, a csapat tudása ígéretes, a szá­mokat tekintve kis játékos­mozgás ellenére erősödött az együttes. Keszei Ferenc vezetőedző munkáját Balogh Attila, a klub egykori játékosa segíti. A kapusedző Vlaszák Géza, aki Kanizsáról indult, aztán az egykori NB I-es Pécs háló­ját védte. Számára különösen izgalmas lehet a vasárnapi meccs, hiszen fia a ZTE ka­pusa, igaz, ott a jelek szerint az egykori diósgyőri - a Du­­naferren keresztül Zalába ér­kezett - Julius Nota élvezi majd Tornyi Barnabás edző bizalmát. A ZTE elleni rajton len­dületet adó eredményben re­ménykednek, a telt házban, a tízezer nézőben viszont biz­tosak, azért rendezik a talál­kozót - mint minden hazai meccsüket - vasárnap. Far­kas Zoltán azt mondja, nem is lehetett volna másképp dönteni, hiszen Nagykanizsa péntek délutántól vasárnap délutánig szinte kihal, közel a Balaton, a környéken pedig rengeteg a telek, a víkend­­ház. Ha tévéközvetítést ter­veznének a csapat valame­lyik összecsapásáról, akkor természetesen szombaton játszanak, számukra azonban a Duna Tv vasárnapi közve­títései tűnnek a legkedve­zőbbnek. • Sz. I. le»-«ssl*«2SSl - Elveszem tőletek a Napot! - szólt a fáraó. Megtehette, hiszen népe nem értett a csillagászathoz. Manapság azonban már senki nem dőlne be egy ilyen trükknek, a „Nap­­fogyatkozás" jelenségét mindenki ismeri. Száz évente csupán egyszer láthatjuk, így ez az évszázad élme-Az évszázad élménye az évezred bélyegén­­nye. De augusztus 11. nagy ese­mény a bélyeggyűjtők számára is. Tegye maradandóvá az évszázad Ha augusztus 19-ig beküldi a bé­lyegblokkhoz tartozó nyeremény­kártyát és a szerencse is Ön mellé élményét saját maga, gyermekei, szegődik, 25 postai ajándék és egy unokái, sőt ükunokái számára is. szilveszteri luxusutazás boldog tulaj- Vásárolja meg pos-­donosa lehet (sziesz­táinkon vagy rendel- rjtfhj tiSSZUÜb térré maximum hüld­je meg az Interneten (www.posta.hu) a „TELJES NAPFO­GYATKOZÁS" bé­lyegblokkot, amely századunk egyik utolsó bélyege, név-­­ értékében hordozza az 1999-es évszámot és szabad szemmel nem látható, UV-fény hatására vörösen fogyatkozást ígérhe­tünk). Ha augusztus 5-11. között vásárol bélyeg­blokkot, ajándékot kap tőlünk. És ki tudja, mennyit fog érni, ha ükunokája úgy 100 év múlva már két „TELJES NAPFOGYATKOZÁS" bé­lyegblokkot tudhat egymás mellett izzó különleges grafikai elemeket gyűjteményében, mert bizony a kő­tartalmazö­vetkezőre még sokat kell várni. Postáinkon a bélyegblokk mellett napfogyatkozásos képeslapot, telefonkártyát és védőszemüveget is vásárolhat, amivel a szem károsodása nélkül „nézhet a napba".

Next