Magyar Hírlap, 2000. január (33. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-14 / 11. szám

16 Magyar Hírlap Gelleivel tárgyalnak A szerkezetváltás mellett az MLSZ elnöksége Elvileg minden kész a február 12-ei közgyűlésre: az MLSZ elnöksége elkészítette az alap­szabály-módosítás tervezetét. A vezérkar arról is határozott, hogy Gellei Imrét kéri fel az olimpiai válogatott vezetésére. Négy órán át tárgyalta az el­nökség a hazai futball szerke­zetváltásának legfontosabb elemeit, az alapszabály módo­sítását. Minden pontot megvi­tattak, és Pósa Árpád MLSZ- szóvivő szerint a viták után minden kérdésben sikerült megállapodniuk. A tervezet azt tartalmazza: lesz profi és amatőr alszövetség, a bajnok­ságot az MLSZ írja ki, de a megfelelő szövetségek bonyo­lítják le. Vagyis úgy néz ki, hogy a hivatásos bajnokság pénzeiről a jövőben a profi alszövetség dönt, bár a helyzet nem ilyen egyszerű, mert mint a szóvivő elmondta, a vagyoni értékű jogok értékesítésének meghatározása az MLSZ-hez tartozik a jövőben is. Kérdé­sünkre, hogy ez pontosan mit jelent - a mostani gyakorlat­hoz hasonlóan hasznosítási szabályzatot készít-e a szövet­ség -, nem kaptunk választ, mert ennyire részletesen nem tárgyalták a kérdést az elnök­ség tagjai. A hivatásosok 40, az amatőrök 60 százalékot kap­nak a száztagú küldöttségben. A tervezetről a február 12-ei közgyűlés dönt. Az új rendszerű bajnokság megalkotásának jegyében az elnökség arról is határozott, hogy az ÁPV Rt.-vel közösen átvilágítja a profiklubok gaz­dasági helyzetét, koncentrálva a közterhek fizetésére, a klu­bok közti tartozásokra és a kü­lönböző peres ügyekre. Addig is, azokkal a klubokkal szem­ben, amelyek február 15-éig nem küldik be a szövetséghez az igazolást, hogy eleget tettek adó- és járulékfizetési kötele­zettségeiknek, az MLSZ a sporttörvény által előírt szank­ciókkal lép fel. Az elnökségnek döntenie kellett, hogy kit kérjen fel az olimpiai válogatott vezetésére. Az edzőbizottság több edzőt is javasolt, az elnökség egy tar­tózkodással Gellei Imrére sza­vazott, tehát vele kezdik meg a tárgyalásokat. •K.T. „Járni fogom az országot” „Nincsenek különleges kéréseim, biztos vagyok benne, hogy megegyezünk” - kommentálta felkérésének hírét Gellei Imre, s rög­tön hozzátette, nagy öröm számára a bizalom. „Azt is gondolom - folytatta -, mivel ez olyan lehetőség, hogy egyéniségek felkutatásá­val és tehetségük kibontakoztatásával sokat tehetek a magyar fut­ballért. Járni fogom az országot, mindenkire kíváncsi vagyok. Tornyi Barnabás keretét átveszem, de nem zárt kör az olimpiai csapat." Divatbemutatóval egybekötött saj­tótájékoztatót tartott a Puma Hun­gária Kft., amely ez évtől átveszi a márka teljes hazai forgalmazását. A német világcég korábban is jelen volt a magyar piacon, de az új im­portőr most azt tervezi, hogy a hazai sportpiac egyik meghatározó sze­replője lesz. Először márkakereske­dői hálózatot akar kiépíteni, aztán pedig sportágakat is szponzorálni. KOSÁRLABDA Dávid Kornél hat percet töltött a pá­lyán és két pontot szerzett a Cleve­land Cavaliers színeiben, amely 95:75-ös vereséget szenvedett a Portland TrailBlazers vendégeként az észak-amerikai profibajnokságban. LABDARÚGÁS Nagykanizsa megyei jogú város közgyűlése közel háromórás vita után megszavazta az életmentő 20 millió forintos támogatást a pro­fibajnokságban szereplő Olajbá­nyásznak. Az új ügyvezető Gra­­bant János, a klub egykori játéko­sa lett. A holland Jel Dick vezeti a riói Mara­­cana stadionban az első klubvilág­bajnokság döntőjét. A ma 23 órától, a Duna Tv-ben látható finálét a két hazai együttes, a Corinthians és a Vasco da Gama vívja, a győztes hat, a vesztes ötmillió dollárt kap, túl azon a két és fél millión, amely a legjobb négy közé jutásért jár. Az angol bajnokság 21. fordulójá­ban: Chelsea-Tottenham 1-0. Az olasz kupa negyeddöntőjének első mérkőzése: Milan-Internazio­­nale 2-3. AUTO-MOTOR Niger fővárosából, Niameyből teg­nap délben felszállt az első Anto­­nov-124-es szállító repülőgép, amely a Dakar-2000 rali szervezői­nek négy kamionját és tíz személy­autóját juttatta el a líbiai Szabhahba. A verseny szervezői terrorista táma­dástól tartva törölték a Nigerbe ter­vezett szakaszokat és úgy döntöt­tek: az egész­ mezőnyt légi úton át­szállítják Líbiába. sport A klubigazgató visszatért és szerződéseket módosít Ismét Fradi-káosz Szerződésmódosítási hullám indult a Ferencváros focicsa­patánál. Előbb az edzők fizeté­sét kurtították meg, s a hírek szerint a játékosok szerződé­sének módosítása következik. Visszatért az Üllői útra a decemberben betegeskedő Páncsics Miklós, és lázas szer­ződésmódosítási akcióba kez­dett. A ferencvárosi klubigaz­gató alighanem teljesen fel­gyógyult, vagy legalábbis ismét a régi, most is letagadtatja ma­gát titkárnőjével - éppen tár­gyal vagy éppen most ment el -, és nem hívja vissza az őt ke­reső újságírókat, így aztán csak a környezetéből és a csa­pat háza tájáról kiszivárgott in­formációkra lehet támaszkod­ni, amelyek többnyire ponto­sak, csak névtelenek. Minden­esetre az is mond valamit, hogy a Fradi futballcsapatánál az emberek többsége nem me­ri névvel vállalni véleményét. Ami a szerződésmódosítá­sokat illeti, szerdán indult az akció: Páncsics két-két papírt tett a pályaedző Mucha József és Vépi Péter elé. Az egyik pa­pír módosított szerződés volt, a másik felmondólevél. Mind­két edző a szerződésmódosí­tást s ezzel a kevesebb jövedel­met választotta. Állítólag, Pán­csics Miklós ilyen papírokat dugott Sztanko Poklepovics vezetőedző és Gál László tech­nikai vezető orra alá is. Érdek­lődésünkre a vezetőedző úgy válaszolt, hogy az őszi idény elején három évre szóló szer­ződést kötött a klubbal, és ő ahhoz tartja magát. Mások ugyan határozottan látni vél­ték a Poklepovicsnak szóló módosító változatot, ám a ve­zetőedző ennek létét cáfolta. A játékosok tegnapra sza­badnapot kaptak, csak este kellett visszamenniük a népli­geti edzőtáborba. Az általunk megkérdezettek ugyan hallot­tak arról, hogy valami készül, egyikük úgy fogalmazott, hogy a szerződésmódosítás benne van a levegőben, de papírt még egyikük sem látott. Egy­öntetűen kijelentették: nem hajlandók új feltételekkel a Fradiban maradni, sőt nagyon várják, hogy a régi szerződés alapján végre pénzt lássanak, az őszi 25 pont prémiumát még nem kapták meg. „Türel­mesen várunk - jelentette ki egyikük -, de azt nem nyeljük le, hogy megkurtítsák járandó­ságunkat­, hiszen szerződésün­ket ugyanazok írták alá, akik most módosítani akarják.” • B. F.-K. L. Kovács Béla a Vasasba tart A Ferencváros középpályása, Kovács Béla félúton van a Fáy utca felé, a futballistát szívesen látná a Vasas. Kovács Béla nem titkolja, megromlott viszonya Sztanko Poklepoviccsal, a Fradi veze­tőedzőjével. Amikor a Fradi UEFA-kupa-mérkőzést ját­szott Teplicében, Kovács nagy helyzeteket puskázott el. A szünetben Poklepovics lecse­rélte, és attól kezdve szinte minden mérkőzésen idő előtt küldte az öltözőbe. Kovács többször megkérdezte edzőjét, ám az nem volt hajlandó meg­okolni a mellőzést, ezért Ko­vács fejében megfogant a távo­zás gondolata. A napokban felgyorsultak az események: a Vasas vezetői, akik már a nyá­ron is szerették volna leigazol­ni, újra jelentkeztek Kovácsért az FTC -ben. Mészáros Zoltán, a Vasas szakosztályelnöke tegnap tár­gyalt Páncsics Miklós ferenc­városi klubigazgatóval. A nyá­ri tárgyalásokkal ellentétben Páncsics most azt mondta, Ko­vácsot elengedi, és szombaton közli a vételárát. A Vasas-ve­zető bízik abban, hogy az ár reális lesz. A középpályás elmondta, hogy amíg Poklepovics lesz a Fradi mestere, ő nem sok lehe­tőséget kapna, ezért a legjobb megoldás, ha távozik. Szívesen játszana a Vasasban, de mene­dzserei szerint az sem kizárt, hogy külföldön folytatja. •B.F. A gála nem égett le Mintegy százmillió forintos költségvetéssel rendezhetett volna atlétikai gálát Spiriev Attila versenyigazgató, de a Budapest Sportcsarnok le­égett, így változott a színhely és a program: február 4-én az Olimpiai Csarnokban négy számban versenyeznek. Ta­valy a nemzetközi szövetség táblázata alapján a világ ne­gyedik legnagyobb fedett pá­lyás versenyét rendezték a BS- ben, már csak ezért sem akar­ták, hogy Budapestet a téli idényre­­felejtsék az atléták. A külföldi sztárokkal még nincs végleges megállapodás, a rúdugró Szabó Zsuzsa viszont már bejelentette, hogy szeret­né megjavítani a tavalyi 451 centis eredményét, amely ak­kor Európa-csúcs volt. Az Olimpiai Csarnokban mobil lelátót állítanak fel, így ezren nézhetik a versenyeket, a bevételt az új csarnok felépí­tésére ajánlják fel. Deutsch Tamás sportminiszter elkép­zelései szerint a 2003-as fedett pályás vb-t ott rendezhetnék meg. •H. M.Z. 2000. JANUÁR 14., PÉNTEK Schumi a Forma-6-ban A lóerők helyett egy hat „ku­tyaerős” szánt vezet a For­­ma-1-es világbajnok, Michael Schumacher, amellett, hogy síel és lelkileg is igyekszik fel­­túráztatni magát az autós rajt idejére az Olasz-Alpok egyik legszebb részén, Madonna di Campiglióban. Már túl van a fitneszprogramján és a barce­lonai, első tesztelésen. Öt hó­nappal súlyos silverstone-i balesete után saját értékelése szerint kilencvenöt százalékos testi-lelki állapotban van, és a rajtig hátralévő időben min­den korábbi felkészültségi és edzettségi szintjén túl taván jutni. Célja egyértelmű: újabb világbajnoki cím egyéniben és a Ferrari-csapattal. Maga az istálló túltette ma­gát korábbi kudarcain, igyeke­zett tanulni azokból, és látható önbizalommal indul az új ver­senyévnek. Az F320-as kocsit február elején mutatják be a sajtó képviselőinek. Nagy ter­vekkel rajtol Schumi kollégája, a brazil Rubens Barrichello is. Az ausztráliai nyitó viadal alighanem eldönti, melyikük lesz a csapat első pilótája, egyelőre csak a nagy általános­ságot mondja mindenki: a las­súbb segíti majd a gyorsabb csapattagot. •Sz.J. A hat husky mögött Michael Schumacher ül a bakon egy olasz síparadicsomban, mö­götte ferraris társak, Rubens Barrichello (balra) és Luca Badoer FOTÓ: REUTERS - VINCENZO PINTO Január 15-ig meghosszabbítva­­ bemutatott készülékeken kin­l nálunk már bruttó 12 000 forinttól is telefonhoz juthat! Akciónk meglévő és új előfizetőinkre eziránt vonatkozik. Meghosszabbított ajánlatunk 200­1. január 15-i­g, illetve a készlet erejéig tart, és új előfizetőknek kétéves előfizetői szerződés aláírása esetén érvényes. A 2000 db kedvezményes SMS 2000. január 1. és december 3I. között használható fel. Az ajánlatban szereplő mobil­telefonok csak Pannon (GSM SIM-kártyával használhatók. A részleteket és további készülékajánlatainkat megismerheti bemu­tatotem­einkben (Budapest, kard­» krt. A \; Budapest,­­ a» u. 4.; lord» 11az, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.; Polus Center, Budapest, Szent nullái »i út III.; Rózsakert Bevásárlóközpont, Budapest,­­bíbor Áron u. 74-75 A; Budapest, \­aci­ul 20-2­».; Budaörs, Baross u. 165.», területi képviseleteinken országszerte, hivatalos viszonteladóinknak vagy hív­ja a 06 20 022 0120-as telefonszalont, és PANNON r.cu üzletkötőnk Budapesten kérésére felkeresi Önt. Az árak az­ áfát tartalmazzák. Pannon (JSM nonstop ü­gy­félszolgálat: 06 20 020 0200. vvvvvv.pannongsm­.hu ! Itt az igazán kedvező árak kora! Pannon GSM előfizetés + Nokia 6110 bruttó 37 000 Ft Pannon GSM előfizetés + Ericsson Tlos bruttó 19 500 Ft Pannon GSM előfizetés + Panasonic GD50 bruttó 21 500 Ft Pannon GSM előfizetés + Nokia 3210 bruttó 24 500 Ft Pannon GSM előfizetés most 2000 darab* bruttó 20 forintos SMS-sel! Az élvonal.

Next