Magyar Horgász, 1953 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1953. január-március / 1-3. szám

A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA A Szovjetunió Testnevelési és Sportbizottsága Sporthorgász Szakosztálya elnökségének. Kedves Barátaink és Sporttársaink! . i­s távozott tőlünk Sztálin elvtárs, Lenin halhatatlan művének folytatója, a szovjet nép, az egész haladó emberiség bölcs vezére. Szíve nem dobog többé, de a mű, amelyet alkotott, örökké hirdeti nagyságát. Magyar népünk legjobb barátjának emlékét szívébe zárja. A magyar dolgozók, a magyar sportolók­ -­ s sorainkban a magyar sporthorgászok tízezrei — megfogadják, hogy még odaadóbban, még fegyelmezettebben dolgoznak, munkálkodnak ötéves tervünk megvalósításán, fokozzák harcukat a békéért. Fájdalmunkat erővé változtatjuk, szorosabbra zárjuk sorainkat és pártunk, Rákosi elvtársunk vezetésével — szívünkben a nagy Sztálin nevével, a felszabadító szovjet nép iránt érzett szeretet és igaz barátság érzésével — dolgozunk és harcolunk azért, hogy felépítsük a szocializmust hazánkban. Budapest, 1958. március 10. A Magyar Országos Horgász Szövetség elnöksége és miniszter­ biztosa. „A magyar dolgozók legjobb barátjának emlékét a magyar nép örökre szívébe zárja­4

Next