Magyar Horgász, 1953 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1953. január-március / 1-3. szám

A SZOVJETUNIÓ VIZEIN megkezdődött a tavaszi horgászévad s megindult a tengeri halászat is. Március 23-án moszkvai távirat jelentette: »Többszáz halászhajó futott ki a Káspi-tengerre, hogy megkezdje a sereg- és vágótok, a viza és a svetovidov-kilka halászatát. (A kilka igen ízletes káspitengeri apró heringfajta; mi inkább balti-tengeri testvérét ismerjük, a híres spratt-ot.) Gazdag halászzsákmányról érkeznek hírek az Azovi- és a Fekete-tengerről is. A szovjet halászflottát ebben az évben jelentékeny mérték­ben felújították és kiegészítették. A halászflotta kapacitása az 1946. évinek több mint ötszörösére nőtt. A halfeldolgozó kombinátok hálózata tovább fejlődik. Idén a füstölt hal és a halfilé termelése 29%-kal, a halkonzervel­ártás 30%-kal növekszik.­ A Szovjetunió haldús vizeiről, a szovjet sporthorgászok életéről és az egyre fejlődő szovjet hal­­iparról és haltenyésztésről tartott jórészt személyes tapasztalatok alapján előadást Kállay Vilmos horgásztársunk a Nagybudapesti Horgászegyesület egyik legutóbbi összejövetelén. Ebből az előadás­ból közöljük a következő érdekes szemelvényeket. A Szovjetunió a horgászok paradi­csoma. Hatalmas folyók, tavak, tengerek ál­lanak a horgászsport rajongóinak rendel­kezésére, de a víztárolókban, a vízierő­műveknél is szabad horgászni a tilalmi idő leteltével, mégpedig minden területi engedély nélkül. Az a horgász, aki kivál­totta állami jegyét, a Szovjetunió vala­mennyi vizében űzheti kedvenc sportját. Kivételek a kolhozok halastavai; aki itt akar horgászni, annak területi jegyet is kell váltania a kolhoztól. A mesterséges tavaknál különböző korlátozások vannak, csak bizonyos számú és mennyiségű ha­lat szabad kifogni.* A legjobb horgászvíz a Volga A hor­gászok igazi eldorádója Sztálingrádnál kezdődik. »Volga anyácska« deltájánál van a Buzán-folyó, az egész világ leg­jobb horgászvize Szemet gyönyörködtető a táj: darvak, kócsagok, a legkülönbö­­­­zőbb vízimadarak ezrei vadásznak itt a horgászokkal együtt a halra Hétvégeken kü­lön hajók, vonatok, autó­buszok százai érkeznek ide, mind zsúfo­lásig telve horgászokkal. A vízparton mindenütt üdülők, dácsák, horgászta­nyák. Innen senki sem megy haza had nélkül. Az új munkásüdü­őket lehetőleg mind­­ a vizek par­ján építik fel, s ezekben a pompás üdü­lökben sehol sem hiányoznak, s bárkinek rendelkezésére állanak a hor­gászfelszerelések, s a nagyszerű horgász­­ladikok.* A horgászsport mint nevelőeszköz is kitűnően bevált a Szovjetunióban. A gyermeküdülőhel­yeken, pionírtáborokban mindenütt ott találhatók a horgászfelsze­relések. A horgászsport is fegyelemre neveli a fiatalságot. Csak a jó tanulók horgászhatnak! Az egyik sztálingrádi technikumban, ahol hétszáz hallgató ta­nult, a tanulási eredmény átlaga közepes volt mindaddig, míg az iskola épülete messze esett a víztől. Amikor a techniku­mot áthelyezték a Buzán-folyó mellé, az első esztendőben a tanulmányi eredmény 96 százalékban kitűnő lett! A tanulási idő a technikumban napi nyolc óra, a többi időt pihenéssel tölthetik el a fiata­lok. Persze a Búzán mellett a pihenés és a horgászás egyet jelent. Az iskola ve­zetősége a horgászási engedélyt kapcso­latba hozta a jó tanulással. A rossz ta­nulók egyáltalán nem horgászhattak, a jók annál többet, így a legjobb tanulók a legjobb horgászok lettek, illetve a leg­szenvedélyesebb izi­horgászok egyszers­mind az iskola legkiválóbb tanulóivá váltak.* Tavasszal, amikor a halak feljönnek a Volgába, hogy ott leívjanak, a víz alsó szakasza valósággal forr a sok haltól. Hogy micsoda halakat lehet itt fogni, bizonyítja, hogy 1952-ben a halászok 140 olyan vizát fogtak, melyeknek legkisebbje egy mázsát, legnagyobbja kilenc mázsát nyomott. Persze jut ilyenkor viza, szép számmal a horgászoknak is. Hatvan, het­ven kilós viza- nem ritka horgászzsák­mány, aki csak harminc kilósat visz haza, azt azzal fogadja a felesége: »Hol jártál egész nap, hogy csak egy halat fogtál?!,« A horgászfeleségeik ugyanis mindenütt egyformák ... * Tavasszal a horgászok a Volgán rend­kívül erős készséget használnak. Erős bambuszbot, nagyon erős zsinór, nagy

Next