Magyar Horgász, 1965 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1965. január / 1. szám

vanOÍMMK­H HÜRMÜHÜIH Mi horgászok magunk is gyakran elemezzük, kutatják kedvenc foglalatoss­águnk lényegét: mi is tulajdonképpen a horgászat, mi vonz újra meg újra bennünket a vizek partjára. Még többször hangzik el azonban ez a kérdés „laikus" ismerőseink, barátaink ajkáról, hiszen aki nem műveli, még kevésbé értheti, mi jót is találhat világszerte az a sok millió ember a vízparti üldögélésben, a látszatra oly egyhangú­ és hosszadalmas várakozásban. Az új év elején több különféle beosz­tású és foglalkozású horgásztársunkat kérdeztünk meg ebben a tárgy­ban. A kapott válaszok nemcsak nekünk, horgászoknak szólnak, hanem, úgy véljük, kívülálló barátainknak is fejezetet adnak. Íme, néhány vallomás kedvenc sportunkról, szórakozásunkról, a horgászatról Dr. Barca kiutat i­­smeretes, hogy sok esetben­­ még akkor is nehezen szaba­­dulunk meg munkánkkal kapcsolatos gondjainktól, amikor a munkahelyünket, az iróasztalt, a hivatatt már elhagytuk. Az utca, az otthon szinte folytatása tesz napi munkaélményeinknek. E lényegében hasznos, de mégis fárasztó élmény­­sorozattól felüdülés céljából csak úgy tehet elszakadni, ha érzékszer­veink és idegrendszerünk merőben más környezeti ingerek hatása alá ker­elnek. Tehát nem a semmittevés pihentet, hanem az olyan másféle te­­vékenység, amelyben az idegrendsze­rünk lazán, feszültségmentes ételrit­­musban működik. A horgászás iiyenfajta pihentető tevékenység. Biztosítja az érzelmek játékos hallámzását, ami az ideg­­rendszer fontos pihentetője. A hor­gászás mindig reményzeti várakozás­sal kezdődik, a horgász mindig a jö­vőben, az elkövetkező órák sikerei­nek gondolatában él és horgászás közben érzetemvilága tele van szolid izgalmakkal is. Ez a horgászás pszi­­chológiája. A nyáron atkonpatkor egy fűz­­bokor mettett üttem és a tennugró nap fenségében gyönpörködtem. Azon elmélkedtem, vajon a világ melyik részén látják felkelni azt a szikrázó ifjú napot, amely a bada­csonyi hegyek mögött eltűnni tet­­szik. E gyenpőrű köryezetben nem unatkoztam, annak ellenére, hogy több mint egy órája tartottam uj­­jaim között a mozdulatlan horgász­zsinórt. Bealkonyodott. A réten bat­­rót, hátán lttgporral, kezében a szo­kásos kellékekkel egy horgásztárs kőzetedést. Nem messze tőlem meg­­áitott és hetpet választott magának. Látszott, hogy valami nagyon fon­tos jelentőséget tulajdonít ennek is. Eigpezni kezdtem őt és benne önma­gamat is tartom. Gondosan tetette két botját, szétnyitotta a tábori szé­ket. Kis dobozokat hetpezett maga mellé, vittás faágat szúrt a földbe, horgot, zsinórt mustráit, vizet kém­zett és láthatóan élvezte a gyenyőrű kömyezetben a horgászás nehezen várt örömeinek minden előkészítő mozdulatát. Lassan, szinte megfe­­ledkezve a világról rakosgatott, vé­gül bevetette horgait, aztán teáit és rágyújtott. Az jutott eszembe, hogy a szomszé­dom elindulásától eddig a pillanatig ejtett órák adventi éyermeköröme a beteljesülés pillanatához, a megte­­petésben, a nem vártban rejtőző öröm pillanatához érkezett. Arra gondoltam, hogy biztosan el­­lopnám egy pihenésre vágyó ember örömét, ha elárulnám neki, hogy másfél órája meg sem mozdult a zsi­nórom. Hiszünk tehát néhány méterre egy­­mástól ugyanazzal az érdeklődéssel, az étet gondjairól megfeledkező, zsi­bongó izgalommal, néztük a vizet, a partokon kigputó fényeket és befe­­feredkeztünk a mozdulatlan várako­zásba. A várakozásba, amely min­dig a szebbet, a sikeresebbet, az újat ígéri, önmagában is örömöt okoz és ünnepi érzéssé­ tetti ez a horgászt, az vezérigazgató.a Mindenekelőtt úgy gondolom, az a rend, hogy horgászídzsaimnak fo­gásokban gazdag új esztendőt kíván­jak,­­És persze, kettő egészséget is hozzá, mert az sem mellékes. — Te talán megzavarodtál, hopp beálltál a pecásokhoz? — szokták tétem kérdezni. Mert, hogy én ugyebár futballista voltam, ami eléggé mozgalmas sport­ág. Most meg a pont­ozás... hát kevésbé mozgalmas, no, ezt azért be kell ismerni. De az is igaz, hogy a sportoló egyszer elérkezik egy olyan étetkorba, amikor már nem megy tovább a mozgalmas, sok erőt igény­­lő játék. Az ilyen korszak biztosan eljön, akárcsak a hatat. És akkor valóságos megváitás a pecabot. Megváltál, meg nálam gyermek­­kori nosztalgia is, lévén, hogy a Se­bes-Kőrös partján nevelkedtem fel, a márnákkal és domolpkokkal ví­vott küzdetemben. S az akkori imp­ressziók egész életemen át kisérnek; ha fotpók mellett utazom, a táj szép­sége csak mellékesen erzik szemem­be, mert én egyre csak a „jó helpet" keresem. A jó hetpet, ahol meg le­het tetepedni. S külföldön, ha akad egy szusszanásnyi időm, megállok a pecás mögött, kibicetek neki, s a leggyakrabban szóba is elegpedek ve­­le. De tovább megyek egy lépéssel nem hivatkozom a gyerekkorra. Hi- Barca Nándor.

Next