Magyar Horgász, 1993 (47. évfolyam, 1-12. szám)

1993. január / 1. szám

UAt-flác? XLVII. évfolyam, 1. szám nyi JjO­* 1993. január Horgász a jégen 3 REKORDLISTA 4 HORGÁSZVIZEINK A Gellérthegy alatt 17 HORGÁSZAT, HORGÁSZMOZGALOM Ki adja ki a horgászjegyet? 7 Állóháború után békekötés 8 Kitüntetések 15 Horgász-jogász 22 MÓDSZEREK, ÖTLETEK Várható haljárás, halparádé 10 Mesterkurzus: A bolognai módszer (Szarka László) 26 Balinozás télen (Hunyady Attila) 27 HAZAI VIZEKEN Lassú halál a Szigetközben (Nyerges Csaba) 9 Újdonságok a HAKI-ból (Plavecz Pál) 15 „Francia” halak a Balatonban 9 Az első telepítés Pilismaróton 24 FELSZERELÉS, CSALÉTEK Szúnyoglárva (Kernács Pál) 11 Teszt: A könnyebb felszerelés 16 VERSENYSPORT A halfogó verseny új rendszere (Fenyvesi Péter) 14 Válogatottaink: Hamar Ferenc 32 IRODALOM Páskándy János: Kaland az Ipolyon 29 Zabos Géza: Vakszerencse 30 Horgászkarácsony ’92 31 Távoli vizeken 12 A Magyar Horgász konyhája 24 Az olvasóé a szó 25 Gyermekjeggyel 35 1993. ÉVI NAPTÁR 20-21 SZOLUNÁRIS TÁBLA 1993-ra 23 A MAGYAR HORGÁSZ 1992. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE 39 A címlapon: A Gellért-hegy alatt (írásunk a 17. oldalon) Várhelyi László felvétele A naptáron: Krámer Tibor felvétele Magyar Horgász megjelenik havonta. Főszerkesztő: SZALAY FERENC Olvasószerkesztő: Földeáki Béla Tervezőszerkesztő: Várhelyi László * Kiadja a Magyar Országos Horgász Szövetség Felelős kiadó: CZAKÓ BÉLA * Szerkesztőség és kiadó: 1066 Budapest, Mozsár u. 8. Telefon: 132-5315 Telefax: 132-9550 Levélcím: 1373 Budapest, Pf. 611. A szerkesztőbizottság elnöke: Czakó Béla. Tagjai: Földeáki Béla, dr. Józsa Benő, Látó János, Montskó Éva, Rajnai Árpád, Szalay Ferenc, Szász Imre, Vigh József. * Zrínyi Nyomda, Budapest. 93.2523/01-66-22 Felelős vezető: GRASSELLY ISTVÁN vezérigazgató * Terjeszti a Magyar Posta és a Hírlap-kereskedelmi Igazga­tóság Előfizethető bármely kézbesítő postahivatalban, a kézbesítő­nél és a Posta Hírlap üzleteiben. Előfizetési díj egy évre 420 Ft. Külföldre: Ausztria, Cseh- és Szlovák Közt., Horvátor­szág, Jugoszlávia, Románia, Szlovénia és Ukrajna egy évre 636 Ft, egyéb országokba 780 Ft. Egyes szám ára: 35 Ft. * HU ISSN 0133-2112. Index: 25 579 * Minden jog fenntartva. Kéziratokat, fotókat nem őrzünk meg, nem küldünk vissza. © MAGYAR HORGÁSZ, 1993. Horgász a jégen A hosszú távú meteorológiai előrejelzés enyhe telet ígér. Könnyen elképzelhető, hogy most a lékhorgászat kedvelői jég nélkül maradnak. Pedig hát a lékhorgászat legfontosabb kelléke nem a horgászfelszerelés, hanem a jég. Bízzunk hát benne, hogy a meteorológusok - mint már annyiszor — most is tévednek. Mire e sorok eljutnak az olvasóhoz, ez a kérdés már tisztázódik, és talán lesz olyan horgász, aki a lék szélén állva olvassa az újságot. Lékhorgászat. Számomra valahogy mindig többet jelentett ez a szó, mint egy horgászmódszert. Ez külön világ. Művelői talán egy kicsit külön kasztba is tartoznak. Jómagam, súlyo­sabb egyéniség lévén, csak ritkán jutok el a lék széléig. Enyhébb teleken sokkal előbb beszakadok. Számomra minimum 15 cm az ideális. Közlekedni. Amikor vágni kell, lehetne vékonyabb, de ez nem kívánságműsor. Sokszor nézem irigykedve a kollégá­kat, akik soványságuk vidámságával szaladgálnak a 8-10 cm-es jegeken, és hozzák kifelé a süllőket, csukákat, keszege­ket, ki-ki tudása szerint. Lékhorgászat. Már a szót is valami misztikum lengi körül. Legendák keringenek halakról, melyek nem fértek ki a lyukon, és lázas igyekezettel kellett nagyobbítani a léket. Horgászokról, akik kocsival mentek a lék széléig, majd a motort járatva próbáltak fűteni a kaszni belsejében. Később szerencsére idejé­ben ugrottak ki a süllyedő kocsiból. Halőrökről, akik addig-addig motoroztak a lékhorgászok után, mígnem egy beszakadással sikerült kiprovokálniuk: kerüljön be a munkavédelmi szabályzatba, hogy jégen motoroz­ni tilos. A „Kövérről” és a „Soványról” akik együtt indultak horgászni, és a „Sovány” szakadt be. Folytathatnám. Ezek a vidám történetek. Sajnos szomorú esetek is vannak a króniká­ban. Volt akinek élete utolsó horgászata kötődött a jéghez. Ezért a jeget soha nem szabad félvállról venni. A jég­­ veszélyes üzem. Bár egyszer egy öreg kolléga azt mondta, „soha nem a jég a hibás...” Lékhorgászat. Sokaknak csak a csuka jut eszükbe e szóról. Pedig eszik télen a bodorka, a ponty, a süllő. Csak megfelelő helyet kell keresni, a halhoz igazítani a felszerelést, aztán hajrá. És a horgászat izgalmai között el ne felejtsünk nádat tömni a talpunk alá, mert később lassan megfagyó lábunk jelez. Dehát olyan jó nézni, hogy a szomszéd is elfelejtette, és épp­ az imént produkálta a harmadik tárcsali hatású hanyattesést. És jó nézni a bodorkák finom, óvatos kapását, és jó halat fogni is. Később, ha le kell venni a horogról, hozzányúlni már nem olyan jó. Mindegy. A nagyobbacska bodrik jók lesznek estére paprikás­­lisztben, az apraja meg mehet a csukázóra. Azután a csukázó úszó akkor megy búvárkodni, amikor előkerül egy kis meleg tea, vagy egyéb lélekmelegítő. Ez természetesen kiborul a kapkodásban, de ez már senkit nem érdekel, mert megvan az első. Ilyenkor a lékhorgásszal madarat lehet fogatni. Jégmadarat. Aminek ugye semmi köze a jéghez, mert csak szabad vízfelüle­teken tud vadászni. Mégis elképzelhető, hogy láthatjuk, hallhat­juk horgászat közben a türkizkék madárkát. Lékhorgászat. Vannak sajnos, akik kicsit sem tisztelik e szót. Úszót, kishalat otthonhagyva képesek egy szál felszere­léssel és néhány rapala Rad­l’n Rao mártogató wobblerrel kijönni a jégre. Képesek másfajta, hosszúkás alakú léket vágni, és ebben húzogatni a műcsalit. „Képesek lemondani a kishalas kannába nyúlkálás örömeiről. És végezetül, sajátságos módszerük ellenére, képesek halat fogni. Ezután persze már más szemmel nézzük őket, sőt esetleg hazafelé megállunk a horgászboltnál, és másnap kipróbáljuk a frissen tanult mód­szert. Lékhorgászok. Egy nagy család tagjai, akiket a kemény páncél sem tud lemondatni kedvenc sportjuk űzéséről. Mi újat mondhatnék Nektek? Talán abszolút amatőr barátom taná­csát, aki jeget még csak hűtőszekrényben látott: „Tudod, a léki horgászatban az a legfontosabb, hogy ne magad körül vágd ki a léket!” Lékhorgászok. Egy másik szűkebb család tagjai is vagytok! Vigyázzatok magatokra! ! Magyar Horgász 1993/1­3

Next