Magyar Horgász, 2001 (55. évfolyam, 1-12. szám)

2001. január / 1. szám

HÍREK A TERÜLETI ENGEDÉLYEK ÁRAI 2001-BEN Bár a vízterületek pályáztatá­sában a döntések elhúzódnak, a horgászok joggal várják, hogy a MOHOSZ tájékoztatást adjon, mire számíthatnak a területi engedélyek árainak alakulásá­ban, 2001-ben. S miután idő kell a jegyek nyomdai előállítá­sához, a MOHOSZ elnöksége úgy döntött, hogy megtárgyalja, elfogadja és nyilvánosságra hoz­za terveit a jövő­ évi jegyárakra. Ezek szerint az országos álta­lános felnőtt területi engedély ára évi 35 000 Ft, az általános ifjúsági 15 000 Ft, a részleges felnőtt 20 000 Ft, a részleges if­júsági 9000 Ft, az általános gyermek-engedély (három szek­tor vizeire) 1000 Ft, a részleges gyermek-engedély 500 Ft lesz 2001-ben. Az elnökség megbíz­ta a Szövetségi Irodát, hogy a közösen kiadandó engedélyek­ről, azok érvényességi köréről és árairól folytassa le az egyeztető­ tárgyalást a Haltermosszal és a Balatoni Halászati Rt.-vel. Mint a horgászok előtt is­mert, a MOHOSZ központi ke­zelésű vizein két éve nem vál­toztak az engedélyárak. Változ­tak viszont - természetesen nőttek - a vizek gazdálkodására fordított költségek, ezért az el­nökség indokoltnak tartotta a területi engedélyárak különbö­ző mértékű, átlagosan 10-12%­­os emelését. Velencei-tó Ezek szerint a Velencei-ta­von a felnőtt éves engedély ára 9500 Ft lesz, a kedvezményes éves 5000 Ft, a heti 4000 Ft, a kétnapos 1700 Ft, a napi 1000 Ft, az ifjúsági éves 4500 Ft, az if­júsági heti 1600 Ft, az ifjúsági kétnapos 700 Ft, a napi pedig 450 Ft lesz. Tisza-tó A Tisza-tavon 2001-ben a felnőtt éves engedély ára 8000 Ft, a kedvezményes éves 4000 Ft, a heti 3500 Ft, a kétnapos 1500 Ft, a háromnapos 2200 Ft, a napi 850 Ft lesz. Az ifjúsági éves engedély ára 3400 Ft, a he­ti 1500 Ft, a kétnapos 700 Ft, a háromnapos 1050 Ft, a napi en­gedély ára pedig 450 Ft lesz. ORSZÁGOS VERSENYNAPTÁR 2001 Május 18-20 Május 27 Június 2-3 Június 16-17 Június 30-Július 1 Július 6-8 Július 14-15 Július 28-29 Augusztus 4-5 Augusztus 9-12 Augusztus 18 Augusztus 25-26 Szeptember 1-2 Szeptember 15-16 Szeptember 27-30 Október 20 (a részletes versenynaptár) Férfi egyéni elődöntők MAHOR Kupa MILO-MAHOR Kupa Klubcsapat vb Belgium Európa Bajnokság Bulgária Ifi- és gyermek egyéni OB (3 ford.) OHCSB I­II. Ifjúsági és gyermek vb, Szolnok Női egyéni OB (3 ford.) Férfi egyéni OB (4 ford.) Cosmic-Mahor Kupa Női vb, Horvátország Klubcsapat OB Férfi vb, Franciaország Férfi válogató Rapala-MHKI Kupa lapunk következő számában közöljük) 2 ÖTVENÖTÖDIK évfolyamába lépett a Magyar Horgász■ Változatlan áron és előfizeté­si díjjal, természetesen a megszokott tartalommal jelenik meg a har­madik évezred első Mahor-száma (sajnos ezt az árat valószínűleg nem tudjuk sokáig tartani, a 2001. évi áremelésektől függően fogjuk lapunk árát a legszükségesebb mértékben emelni). A harmadik évezred, illetve a huszonegyedik század első­ évében olva­sóink a hagyományos, népszerű rovataink mellett számos újdonság­gal fognak majd találkozni, amelyeket fokozatosan vezetünk majd be az év folyamán figyelembe véve az elmúlt évben hozzánk érkezett ol­vasói kéréseket is. Új rovatokkal, szakírói gárdánk kibővítésével, ol­vasóink igényeinek még fokozottabb figyelembe vételével igyekszünk megismertetni Önöket a legeredményesebb halfogási módszerekkel, a halak horogra kerítésének minden lehetséges furfangjával a lapunktól hosszú évtizedek alatt megszokott magas színvonalon. Az újdonságok a lap külső­ megjelenésében is tükröződni fognak. Re­méljük, hogy egyre többen és még több örömüket lelik kedves mosta­ni és leendő olvasóink kedvenc lapjukban. Tartsanak velünk az új év­ezredben is és ismertessék meg a horgászat örömeit barátaikkal, s fő­leg: szerettessék meg minél több fiatallal a horgászatot­­ és a Magyar Horgászt. A szerkesztőség VÍZKEZELŐI PÁLYÁZATOK Javában folyik a már kiírt és benyújtott vízkezelői pályáza­tok elbírálása. A megyei halá­szati felügyelők javaslata alap­ján az Országos Halászati Bi­zottság véleményezi a pályáza­tokat és terjeszti javaslatát a földművelésügyi­ és vidékfej­lesztési miniszter elé. A MOHOSZ által benyúj­tott pályázatok közül eddig a Velencei-tó, a Tassi V-VI-os vízterület, a Határréti tározó, a Nagykunsági csatorna, a Jász­sági csatorna és a Zámolyi tá­rozó valamint az illetékes me­gyei szövetségekkel társpályá­zóként benyújtott Ipoly és a Keleti főcsatorna elbírálása történt meg. E vízterületeken mind az illetékes halászati fel­ügyelő, mind pedig az országos bizottság a MOHOSZ pályáza­tát részesítette előnyben, s ter­jesztette elfogadásra a minisz­ter úr elé, akinek jóváhagyása után kezdő­dhet meg a 15 évre kidolgozott halgazdálkodási tervek megvalósítása e vízterü­leteken. HORGÁSZAT AZ INTERNETEN Az Interneten szörfözők ma már igen változatos külföldi és hazai anya­­gok között válogatnak. Sok érdekes, a hazai halfajokat és egyes horgászati lehetőségeket bemu­tató anyagot is találhatunk. A horgászattal kapcsolatos levelező listák egy­re népszerűbbek és egyre több horgász kívánja megosztani véleményét má­sokkal, és egyre többen cserélnek tapasztalatot egymással. Az Internet jelentőségét a hazai horgászszervezetek is kezdik felismerni. A hálón ma már egyesületi és szövetségi honlapokat is felfedezhetünk. Januártól a MOHOSZ a Tisza korábbi és a ciánszennyezés utáni helyze­tét kívánja bemutatni elsősorban horgászati szemmel. Terveink szerint a hálón talált horgászattal kapcsolatos legérdekesebb anya­gok elérhetőségi címét időről-időre majd közzé tesszük a Magyar Horgászban. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Délpesti HE megköszöni tagjainknak és a velünk szimpatizáló támo­gatóknak, hogy adójuk egy százalékával támogatták egyesületünket. Ezúton tájékoztatjuk őket, hogy a feljánlott összeget az általunk kezelt, Bugyi köz­ség határában fekvő horgásztavunk halasítására fordítottuk. TERDIK JÓZSEF elnök ELNÉZÉST KÉRÜNK A Magyar Horgász 2000. novemberi számában az Orvhorgászok nyomá­ban 9. című cikkben az egyik kinagyított felvételen Gyurecskó Gábor nyír­egyházi horgász felismerte magát. Kijelentjük, hogy fent nevezett horgász­társunk vétlenül és véletlenül került a fényképre, mert egészen közel hor­gászott a rabsicokhoz. Ezért elnézést kérünk Gyurecskó Gábortól, aki a kör­nyék ismert és megbecsült horgásza. A szerkesztőség Magyar Horgász 2001/1

Next