Magyar Horgász, 2013 (67. évfolyam, 1-12. szám)

2013. január / 1. szám

Folytatás a 2. oldalról • STRATÉGIAI PARTNERSÉG Stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Vidékfejlesztési Minisztérium 18 társadalmi szervezettel. A dokumentumo­kat Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át a szer­vezetek képviselőinek Budapesten. A Minisztérium stratégia partnerei közé tartozik a jövőben a Magyar Országos Hor­gász Szövetség is. Az ünnepélyes keretek között október 9- én tartott egyeztetésen a MOHOSZ részéről dr. Szabó Imre el­nök írta alá és vette át a megállapodást. (mw.mohosz.hu) KESZEGPLUSZ-PROGRAM SZEGEDEN A Szegedi Herman Ottó Horgászegyesület jelentős mérvű compó- és széles kárász telepítést hajtott végre 2012 októ­berében. Compóból 167 kiló, széles kárászból 160 kiló került a Fehérpart-Szilvás nevű Tisza-holtágba, s a Holt- Marosba az egyesületben bevezetett „keszegplusz-prog­­ram" pénzeiből. A „keszegplusz-program" annyit jelent, hogy az egye­sületi tagok személyenként 3000 forintot fizethetnek önkéntesen az egyesület fehérhal-telepítéseinek finanszí­rozására - tájékoztatott Kemény András, az egyesület elnöke. Mint elmondta, a telepítésre az elmúlt két évben befolyt 300 ezer forint „keszegplusz"-os bevételt ki is egé­szítettek. Az egyesület szeretné, ha e két halfaj hosszú távon is megmaradna, szaporodna vizeiben, ezért a compó és a széles kárász 2013-ban nem fogható. Természetesen nemcsak ez a telepítés zajlott le 2012 októberében a HOHE-nél. Az egyesület 35 mázsa három­­nyaras azonnal visszafogható pontyot telepített a vizeibe: a Fehérpart-Szilvásba, a Keramit-Tejes-Gumis-Temető-tó víz­rendszerébe, a Sándorfalvi-tóba s a Holt-Marosba (az Algyői-főcsatorna és a tiszai Medencés-kikötő telepítése már korábban megtörtént). Szeptemberben pedig a halá­szati üzemtervnek megfelelően egynyaras ivadékot helye­zett ki vizeibe az egyesület. F. Cs. MEGÚJUL AZ ALCSI A szolnoki Alcsi-Holt-Tisza alapvető rendeltetése - tartalék ivóvízbázis, belvíz befogadása, öntözővíz biztosítása, hor­gász-, rekreációs és sport célok kielégítése - veszélybe került. Ezért fogalmazódott meg a holtág revitalizációját célzó, uniós támogatású projekt a Közép-Tisza vidéki Víz­ügyi Igazgatóságon, amely zöld lámpát kapott az irányító hatóságtól. (Szolnok megyei Néplap) JELÖLT HALAK A BALATONBA A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. november 27-én sajtótájékoztatón mutatta be siófoki telepén a Balatonba telepítendő pontyok jelölését, hogy a halak vándorlási szo­kásairól, fejlődési adatairól részletes adatokat kaphasson (Kozári Miklós felvétele). Tájékoztatás hangzott el az őszi haltelepítésekről és a balatoni horgászrend jövő évi válto­zásairól is. A HORGÁSZAT „NAGYKÖVETEI" Az évenként „kinevezett" és már nagyköveti címmel rendelkező ismert emberek horgászat irán­­­­­ti elkötelezettségük és erről való megnyilatkozásuk sokat segít e hobbi, aktív tevékenység, sport iránti figyelem felkeltésében és a horgászat iránti kedv, eltökéltség megerősítésében.­­ A mostani elnökségi ülésén kapta meg nagyköveti kinevezését Besenyei Péter műrepülő, Cseh­a László úszó, Erdei Zsolt ökölvívó, Reviczky Gábor színművész, Trokán Péter színművész. Ismert és­­ népszerű sportolóink és művészeink más kitüntetését egy rövid hírben nem tudjuk felsorolni, akik mostantól fogva ők a horgászat nagykövetei is. A díjat átnyújtó dr. Szabó Imre, a MOHOSZ elnö­ke azt hangsúlyozta köszöntőjében, hogy külön feladatot nem kíván róni a nagykövetekre, csak az eddigiekhez hasonló módon népszerűsítsék e nemes hobbit, sportot, a világon több százmillió ember szabadidős elfoglaltságát, a horgászatot. (MOHOSZ) VILÁGBAJNOKOK KÖSZÖNTÉSE A 2012-es nemzetközi megmérettetésben igen sikeres volt U-23-as válogatottunk is: fiatal váló­ra gátoltjaink csapatban világbajnoki aranyérmet nyertek, egyéniben Káló Zoltán ezüstérmes lett.­­ A második feedervilágbajnokságra - mint arról már korábban is beszámoltunk - a belgiumi 2 Gentben került sor. Hazánk horgászválogatottja első alkalommal indult el a világverseny, ahol 21­0 ország válogatottjai mérték össze tudásukat. Egyéniben válogatott versenyzőnk, Erdei Attila világ­­­­bajnoki címet nyert, a válogatott csapatunk a második helyen végzett, ezüstérmes lett. Fűrész György ügyvezető elnök köszöntője után dr. Szabó Imre, a MOHOSZ elnöke a világbaj­nokságokon érmet nyert csapatoknak, versenyzőknek eredményük elismeréséül emlékplakettet nyújtott át. A csapatok szövetségi kapitányai pedig kiváló munkájukért a plakett mellett elisme­rő oklevelet is kaptak. A díjak átadását követően Nagy Attila, a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottságának elnö­ke értékelte a szakágak 2012. évi versenyévadját és a nemzetközi versenyeken nyújtott teljesít­ményüket. Köszönetét fejezte ki a versenysport valamennyi támogatójának, segítőjének, hang­súlyozta, hogy mennyire fontos a háttérmunka, fiatalok esetében a szülők nyújtotta támogatás. A találkozó és csapatok általános segítése, valamint az a csapatmunka, mely nélkül nem lehetne ilyen sike­­r budai res a­horgász versenys­or. Márvány- Zalay Ferenc a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) alelnöke is köszöntötte a világbajnok­­menyasz­­ságon eredményes magyar horgászválogatottakat. Kiemelte, hogy a nemzetközi szövetség jelen­­szeng­­ös számú (húszat meghaladó) szakágban szervez, ír ki világbajnokságokat, melyek iránt növelt­­étteremben nő az országok érdeklődése. A nemzetközi szövetségnek igen fontos a versenyzői utánpótlás hely­zete, így kiemelt figyelmet fordítanak az ifjúsági versenyzőkre és nemzetközi versenyeikre. A rendezvényen köszöntötték és szintén emlék­plakettel jutalmazták azokat a cégeket, illetve vállalkozókat, amelyek (akik) a 2012. évben a „Magyar Horgász Válogatott" (Team Hungary) rendszerét anyagilag támogatták. A támogatá­sok, a MOHOSZ alapfinanszírozásán kívül, hoz­zájárultak ahhoz, hogy horgászválogatottjaink jobb körülmények között szerepelhettek a világversenyeken. (MOHOSZ)

Next