Művészi Ipar 1. évfolyam 1885-1886

1. szám

SZERKESZTI MEGBÍZÁSÁBÓL I. SZ. 1885 OKT. MŰVÉSZI IPAR AZ ORSZ. MAGYAR IPARMŰVÉSZETI MUZEUM ÉS A M. IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT KÖZLÖNYE A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MAGYAR KIR. MINISTERIUM PASTEINER GYULA BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

Next