Magyar Iparművészet, 2004 (11. új folyam, 1-4. szám)

2004 / 1. szám

Lapalapító-főszerkesztő: Fekete György egyetemi tanár Szerkesztőbizottság: Dávid Katalin művészettörténész Ernyey Gyula designer, szaktörténész Feledy Balázs művészetkritikus Kótai József ötvös Lovag Zsuzsa régész, művészettörténész Mezei Gábor belsőépítész N. Dvorszky Hedvig művészettörténész Schrammel Imre keramikus és porcelántervező Selmeczi Kovács Attila néprajzkutató Simon Károly designer Olvasószerkesztő: Antal Mariann Fordító: MENTE Éva Felelős kiadó: Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány, Kováts Flórián Szerkesztőség: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. (az Iparművészeti Múzeum épületében) Telefon: 218-7582 Fax/ü­zenetrögzítő: 218-7582 Fogadóórák: kedden és csütörtökön 10-től 14 óráig E számunk megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram Iparművészeti Szakkollégiuma támogatta. "«ALIS­T­A folyóiratban megjelent illusztrációkat a szerkesztőség digitálisan is megőrzi, a kéziratokat azonban nem tárolja és nem küldi vissza. A leadott képanyag a megjelenés után a szerkesztőségben személyesen visszakérhető, csütörtökön 12 és 14 óra között. E szám lapzártája: 2004. február 18. Tervezés: Tandem Stúdió (355-3777) Nyomás: Stádium Nyomda (455-5052) A lap előfizethető a Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány 10402166- 21629389-00000000 csekk­számán vagy a szerkesztőségtől kért postautalványon. A folyóiratban közölt szövegek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak. Utánnyomásuk, fénymásolóval való sokszorosításuk csak a kiadó előzetes hozzájárulásával engedélyezett. A Magyar Iparművészet tartalomjegyzéke és egyes cikkei (angol nyelven is) az interneten megtalálhatók a www.virtuartnet.hu és a www.magyarnaplo.hu címeken. MAGYAR IPARMŰVÉSZET Negyedévenként megjelenő művészeti folyóirat ISSN 1217- 839 X

Next