Magyar Kisebbség, 1923. július-december (2. évfolyam, 13-24. szám)

NEMZETPOLITIKAI SZEMLE * AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉP SZÁMÁRA SZERKESZTIK: JAKABFFY ELEMÉR dr. SULYOK ISTVÁN dr. WILLER JÓZSEF dr. TARTALOM: «Glasul minorităţilor». Irta Sulyok István dr. Félműveltség. Irta Kapusy Imre. Refleksziók egy el nem-fogadott Scotus Victor meghívásra. Irta Szombati-Szabó István. H magyarság kisebbségi helyzete Gselu Szlovákiában. Irta Ferenczy K. Szilárd. Statisztikai közlemények : H közép- és nagybirtok kisajátításához. H magyar oktatás ügyéhez. Hatodik közlemény. Végső veszedelemben középfokú oktatásunk. Irta Sulyok István dr. Könyvek szemléje: Birkhill könyve és a Manchester Guardien. Közli C. C. Dokumentumok : Ír magyar Szövetség határozata az agrár­reform tárgyában 1921. ésű augusztus 4-iki alakuló nagygyűlésen. Románok rólunk: Kommentálják Scotus Piafort. 1. Iorga és az erdélyi kérdés. 2. Kisebbségi illúziók. 3. Is két nézőpont szembeállitása.­­ Kisebbségek és az államnyelv. — még egy kisebbségi szakértő. I. évfolyam - 13. szám. 1923. julius 1. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-dikén. felföldön: félévre. 72, egész évre 144 lej. — Jugoszláviában: félévre 60 e­gész évre 120 dinár. — Csehszlovákiában: félévre 40, egész évre 80 cseh korona. — Amerikában: félévre 2, egész évre 4 dollár.

Next

/
Thumbnails
Contents