Magyar Kisebbség, 1924. július-december (3. évfolyam, 13-24. szám)

J­­­AGYAR­­ KISEBBSÉG („MINORITÉ HONGROISE“) SZERKESZTIK: JAKABFFY ELEMÉR dr. WILLER JÓZSEF dr. TARTALOM: H kisebbségi frontról. Irta Spectator. Az erdélyi tradíciók közös sorsa. irta Jakabffy Elemér dr. H népiskolai törvényjavaslat a kisebbségek szempontából. Irta Gál Kelemen dr. A nemzetek Szövetsége és a kisebbségek védelme. Irta Hlbrecht Ferenc dr. Akár csak minálunk. Jugoszlávia kisebbségi politikája. Románok rólunk: magyar kisebbség és — magyar —anyanyelvű* kisebbség. III. évfolyam­­ 13. szám, 1924 julius 1. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Belföldön: félévre 108, egész évre 216 lej. — Jugoszláviában: félévre 80, egész évre 160 dinár. — Csehszlovákiában: félévre 40, egész évre 80 cseh korona. — Amerikában: félévre 2, egész évre 4 dollár. — Más országok­ban félévenként 5, egész évre 10 svájci frank. NEMZETPOLITIKAI SZEMLE

Next

/
Thumbnails
Contents