Magyar Kisebbség, 1925. január-június (4. évfolyam, 1-12. szám)

MAGYAR­­ KISEBBSÉG NEMZETPOLITIKAI SZEMLE („MINORITÉ HONGROISE“) SZERKESZTIK: JAKABFFY ELEMÉR dr. WILLER JÓZSEF dr. TARTALOM: Az ut év küszöbén. Irta Jakabffy Elemér dr. Tovább a megkezdett után. Irta Sulyok István dr. Üzgnek a pénznek. (Visszhang Spectator cikkére.) Irta Bérczy Lajos. Szlovákia. Közzéteszi Timur. A lelkek megnyugtatásáról. Irta Kabos Ármin. megnyílt a Központi Iroda prágai osztálya. Könyvek szemléje: Th. Ruyssen: «Európa nemzeti kisebb­­ségei és a világháború.» Ism. Hiray Gábor. Dokumentumok: Az Országos magyar Párt 1924. évi december 14-én megtartott nagygyűlésén megválasztott vezetősége. — Az Országos magyar Párt 1024 december 14-ikén megtartott nagygyűlésén elfogadott határozati javaslatok. Román Szemlék Szemléje : Convorbiri literare. — Cugetul Ro­mânesc. — Revista Generală a învăţământului. — E­ona Re­vistă Bisericească. — Acţiunea Românească. — Cuvântul liber. Románok rólunk . A brassói gyűlés a román sajtóban.­­ Ujabb panasz a népszövetség előtt. IV. évfolyam­­ 1. szám, 1925 január 1. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Belföldön : félévre 108, egész évre 216 lej. — Jugoszláviában : félévre 80, egész évre 160 dinár. — Csehszlovákiában: félévre 40, egész évre 80 cseh korona. — Amerikában: félévre 2, egész évre 4 dollár. — Más országok­ban félévenként 5, egész évre 10 svájci frank. —------ Egyes szám ára 12*— bej. — 1 —

Next

/
Thumbnails
Contents