Csikvári Antal (szerk.): A magyar közalkalmazottak almanachja (Budapest, 1938)

Hiszek egy Istenben Hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában' HR!■ Amen 1■ m MERKANTIL-NYOMDA (HAVAS ÖDÖN), Vili, VÁDDÁ HUNYAD UCCA 43.

Next