Magyar Lányok, 1918 (24. évfolyam, 27-48. szám)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Magyar Lányok Képeslap fiatal lányok számára. Szerkeszti Tutsek Anna. Fiatal úri leányok, ifjú kisasszonyok egyetlen lapja ez a képes újság. — Java magyar írók, jeles tollú pedagó­gusok szólalnak meg frissen irt munkáikkal, hogy egyfelől szórakoztassák a magyar leányközönséget, másfelől az ott­hon falai közt átvegyék az iskola nevelő szerepét. Minden évnegyedben két új regény kezdődik. A Magyar Lányok kiadóhivatala szívesen küld mutatványszámot. Előfizetni minden könyvkereskedésben lehet, vagy közvetlenül a kiadóhivatalnál Budapesten, VI. Andrássy­ út 16. szám. Előfizetési ára negyedévre 5 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents