Magyar Lányok, 1942 (48. évfolyam, 24-47. szám)

1942-03-14 / 24. szám

MAGYAR LÁNYOK LÁNYOK ÉS ANYÁK KÉPES HETILAPJA SZERKESZTI TUTSEK ANNA SZERKESZTŐSÜL ÉS KIADÓHIVATAL BUDAPEST VI. ANDRÁSSY-1 I 16 EGYES SZÁM­ÁRA 30 FILLÉR BUDAPEST. 1942 MÁRCIUS 14 4 8. K V E O L V A M 2 4. S­Z. A M PETŐFI SZOBRA Fényképezte: Gedőváry Liliké I 1 Lapunkat: A Magy. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi minisztérium 882—4—3820/1931. sz. rendeletével az állami polgári és középiskolák számára beszerezhetőnek kimondta. — A Katolikus Tanügyi Tanács 3031/1938. számú leiratával a katolikus lányiskolák könyvtár jegyzékébe beszerezhe­ttetek felvette. — A Református Egyetemes Konvent 190/1935. számú határozatával a református lányiskolák könyvtárjegyzékébe beszerezhe­­nek beiktatta.

Next

/
Thumbnails
Contents