A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet évkönyve 2. évfolyam (Budapest, 1902)

Zárószámadásokat és a könyvtárt megvizsgált bizottság jelentése

A ZÁRÓSZÁMADÁSOKAT ÉS A KÖNYVTÁRT MEGVIZSGÁLT BIZOTTSÁG JELENTÉSE: Tisztelt Közgyűlés! A múlt évi március hó 17-én tartott rendes közgyűlésből nyert megbízásunk folytán van szerencsénk jelenteni, miszerint az 1901. évi zárószámadásokat, valamint a könyvtárt is megvizsgáltuk és azokat rendben találtuk; minélfogva javasoljuk, hogy a pénztárnoknak és a könyvtárnoknak a múlt 1901. évre a fölmentvényt megadni méltóz­­tassék. Budapest, 1902. februárius 4. POMPÉRY ELEMÉR s. k. OERSTER BÉLA s. k. ZSIGMONDY GÉZA s. k. 2

Next

/
Thumbnails
Contents