A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1928 (5. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATÓ A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének HAVI FÜZETEI­­hez szerkesztette: FEYÉR GYULA V. ÉVFOLYAM 1928 1-12. SZÁM 184 szövegábrával, 37 szövegtáblázattal és 1 rajzmellékleten 43 ábrával. 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Dr. Bierbauer Virgil: Nyugateurópai építészeti tapasz­­talatok ....................................................................................... 1 Gothérd Zsigmond: London műemlékei és az angol egye­­temi városok építészete ....................................................... 23 Haag Dezső:­ A különféle szállítási rendszerek és az út­­építés kölcsönhatása .............................................................. 142 Hankiss Szilárd: A tudományos szénkutatás újabb írás­nyai ........................................................................................... 78 Janicsek József dr.: Van-e a földművek csúszásában sík szakadólap? ........................................................................... 117 Kerekes György: Amerikai tapasztalataim a betonutak építése körül ........................................................................... 42 Dr. Kerékgyártó György: A fémrudak csavarása .......... 101 Rédly Pál: Hibás kazánkonstrukciók .................................. 111 Ruzitska Lajos: Vasbetonaljak a MÁV­ vonalain és köz­­gazdasági jelentőségük .......................................................... 126 Sámy Sándor: A modernizált makadámokról .................. 33 Thoma Albert: Szerkezeti anyagok minőségi kérdései az amszterdami és a berlini kongresszusokon .............. 93 Dr. Vak Mihály és Spanyor Pál: A lisztek javításáról.. 61 2. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. Lesys Schmidt Ede egyleti könyvtárnok. Dr. Bierbauer Virgil: Moderne Schweizer Wohnhäuser, írta: Peter Meyer .................................................................. 32 Lap László Ernő: Leichte Kohlenwasserstofföle. (Mestersé* ges szénolajok és motorhajtó folyadékok gyártása.) Irta: Dr. M. Naphtali .................................................... ... 92 —: Die Grundlagen der Dispersoidchemie. Irta: Dr. Fodor Andor .............................................................................. 92 —: Taschenbuch für Gaswerke. Kokereien. Schwele* reien und Teerdestillationen. (A kigázologtatás, gáz* gyártás és kátránylepárlás zsebkönyve.) Szerkesztette: Dr. H. Winter .............................................................................. 92 —: Kokerei und Gaswerksöfen. (A gázgyártás és a kok* szolás kemencéi.) írta: L. Litinsky ...................................... 92 —: Braunkohlen*Generatorgas. Irta: A. Faber .............. 92 —: Textilindustrie. Irta: Dr. Paul Krais .......................... 92 —: Industrie der Fette und Seifen. írta: Dr. O. Steiner 92 Vámos Ferenc: Träume eines Baumeisters. Irta: Pogány Móric .............................................................................................. 32 3. Szemle. Imrédy: A berlini Werkstoffschau az anyagok forgácso­­lásának vizsgálata szempontjából ...................................... 114 Just Kornél: Szilikát* és cementmakadámutak építésé­­nél szerzett tapasztalatok ...................................................... 56 Pál Elemér: Útépítésre alkalmas anyagok vizsgálata .... 115 Rédl Sándor: A Mississippi új vasbeton ívhídja ................. 58 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1928. Budapest, VIII. Múzeum-körút 6. Dr. Czakó Elemér.

Next

/
Thumbnails
Contents