A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleményének Havi Füzetei, 1930 (7. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalommutató

TARTALOMMUTATÓ A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK HAVI FÜZETEI CÍMŰ MELLÉKLETÉHEZ VII. ÉVFOLYAM 1930 1-12. SZÁM 83 szö­veg ábrával, 6 szövegtáblázattal és 2 mellékleten 9 ábrával SZERKESZTETTE: FEYÉR GYULA 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Lap Csonka Pál dr.: Adalékok a rugalmas lemez elméletéhez 51 Dornyay Béla dr.: Fellenthali Fellner Jakab tatai mi­5 építészről ........................................................................ 29 Vitéz Lácza és Fritz Oszkár: A természetes építőkövek el málása és gyors pusztulásuknak megakadályozása .. 1 Müller Pál: A XIX. század építészeti öröksége............. 23 Vér Tibor dr.: Az ismételt igénybevételek okozta töré­­sek keletkezése, kifejlődése és az azokat létrehozó feszültségek ................................................................... 59 2. Szemle. — X. —: Két építész............................................................. 22 3- Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. Lós­z Schmidt Ede egyleti könyvtárnok. Lap Bálint Sándor: Sopron barokk lakóházai. A m. kir. Állami Felső Építőipariskola 1926/27. évi tantervének szünidei felvételei ........................................................ 22 Jakab Árpád: Központi fűtés, szellőzés, melegvízkészí­tés. (Őri Róbert kézikönyve.)........................................ 22 László Ernő: Schmiermittel. Von C. Walther.................... 72 Müller Pál: A budapesti központi városháza (volt Inva­­lidusház, majd Károlycicaszárnya). Irta: Schoen Arnold 50 Pattantyús Imre: Die Grundlagen des Walzens. Irta: Cotel Ernő .................................................................. 72 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1930. Budapest, Vill. Múzeum-körút 6. (F.: Czakó Elemér dr.)

Next

/
Thumbnails
Contents