Tüzeléstechnika, 1930 (2. évfolyam, 1-11. szám)

TARTALOMMUTATÓ A MAGYAR MÉRNÖK- ÉS ÉPÍTÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYÉNEK TÜZELÉSTECHNIKA című mellékletéhez II. ÉVFOLYAM 1930 1-11. SZÁM 38 szövegábrával és 33 szövegtáblázattal SZERKESZTETTE: Vitéz GÁLOCSY ZSIGMOND Lap 1. Tanulmányok, értekezések, cikkek. Cerasoli, Tito: A kevert gáz összetételének kiszámítása. (Ismerteti: vitéz Gálócsy Zsigmond.)....................... 13 Gálócsy Zsigmond, vitéz: Oxigénes gázfejlesztés .... 37 Hajba Géza: A kályhafűtés............................................. 53 Hankiss Szilárd: Modern barnaszénproblémák ............. 7­­: A szénhidrálás fejlődése ........................................... 17 Jakoby István és Becker Ervin: Magyar szénfajtákkal vég­­zett laboratóriumi retortagazítások eredményei .... 1 Klein Hermann dr.: Magyarországi lignit nemesítése szárítással ........................................................................ 39 Konrad H. K.: A gáztávellátás eszméjének megvalósítása és fejlődésiránya Németországban............................. 45 Makray Imre dr.: A karbónium, hidrogén, nitrogén, kén és oxigén eloszlása egyik eocén szenünk hidrogénér­zésekor kapott termékekben....................................... 25 A pécsi brikettek használhatósága a különböző típusú központi fűtőkazánokban............................................. 65 Szelényi Géza dr.: Válasz a magyarországi lignit nemesi­­tése szárítással c. cikkre............................................. 43 Tunyogi Szű­cs Endre­­: A magyar energiagazdálkodás új útjai ........................................................................ 71 Varga József dr. és Erdély Sándor dr.: Petróleum- és kátránybenzinek elegyedése alkohollal....................... 31 2. Szakirodalom. Könyvismertetések, bírálatok. Rovatvezető: Dr. LósyiSchmidt Ede egyleti könyvtárnok. László Ernő: Die Viskosität der Flüssigkeiten. Von Emil Hatschek ........................................................................ 30 —: Untersuchungsmethoden der Erdölindustrie. Von Dr. Hugo Burstin ........................................................ 30 Thierring Oszkár dr.: Investigating an industry. By: Kent 30 3. Szemle. (Idegen szaklapok cikkeinek, közleményeinek, híreinek stb. kivonatos ismertetése, illetőleg fordítások és eredeti közle­­mények is.) Amerikai szénfajták tanulmányozása lágyulási hőfokuk közelében........................................................................ 70 B. S■: Kis befektetéssel legnagyobb megtakarítás és abszolút kényelem ........................................................ 29 Boros Ferenc: Villamos melegházfűtés............................. 72 —: Az angol villamosítási hivatal .................................. 73 —: Az angol villamossági biztosok jelentéséből............. 73 —: Németország villamosításának fejlődése .................. 73 —: Városi kezelés a villamosításban ............................. 73 —: A villamosítás állapota Romániában ....................... 73 Fináczy Béla: A kazánok nagyságának és a gőznyomásá­nak fejlődési iránya Amerikában az 1928. évben . . 22 —: Zabhüvelyek elégetése szénportüzelés keretében .. 23 —: Az amerikai energiatermelő telepek üzemeiben az 1928. évben tapasztalt fejlődésről ............................. 23 Lap —: Üzemi tapasztalatok és kísérletek Németországban az alulról táplált stekertüzeléssel ............................. 24 —: Porszéntüzelés a mozdonyon....................................... 23 —: A kínai birodalom szénállománya ............................. 28 —: Meleget tároló telep Marguerie rendszere szerint . . 74 —: A tüzelés lüktetéseiről és a kazánrengésekről .... 74 Hankiss: Aszfaltok ultramikroszkópikus vizsgálata .... 24 Hőgazdaság Svédországban ............................................. 22 H.: Barnaszénbrikettek törési és nyomási szilárdságának mérése ............................................................................ 38 H.: A Ruhrgas A.­G. tervei............................................. 38 —: A vertikális és horizontális folyadékáramú szénmosók fejlődése Belgiumban és Franciaországban ............. 38 —: A Ruhrszén petrográfiájának praktikus jelentősége .. 38 —: Füstnélküli tüzelőszerek ............................................. 38 —: A metán kémiai átalakulásai....................................... 38 —: A Frankfurter Gasgesellschaft Schumacher-féle új vízgázgenerátora............................................................. 43 —: Újabb öblítőgázos lepárlóeljárások............................. 43 —: A london—greenwichi South Metropolitan Gas Works Greenwich Kohlenscheidungsgesellschaft forgókemen­­cés lepárlója .................................................................. 43 —: Gáztisztítás elektroszűrővel ....................................... 43 —: A kátránydesztilláció Németországban 1928-ban .. 44 —: Szénvizsgálat a kettős gázüzemek szempontjából .... 44 —: Naftalin és víz eltávolítása gázból............................. 44 —: A Fleissnersféle lignitszárításnál végbemenő folya­­matok s kémiai és fizikai alapelveik....................... 44 —: Institut für Petrographie der Brennsteine ............. 44 —: Németország benzinellátása barnaszénből.................. 44 —: Dieselmotorok hajtóanyagai ....................................... 44 —: Olaj szintézisek ............ 52 —: A barnaszénlepárlás legújabb fejlődése....................... 52 —: A kőszén morfológiai összetétele, belső elszenesdése és kokszolhatósága........................................................ 52 —: A kokszosodás folyamata............................................. 52 —: A Plassmann-féle lepárló eljárás.................................. 55 —: Kémiai folyamatok a Petit-féle eljárásnál.................. 55 —: A szén primér termikus bomlása ............................. 55 —: A koksz reakcióképessége............................................. 55 —: A Gouta­ féle képlet módosítása ............................. 56 —: A szén térfogatnövekedése a kokszolásnál ............. 56 —: Mai ismereteink a szén kémiai szerkezetéről............. 56 —: A széntisztítás fejlődése Nagy-Britanniában............ 56 —: A szén keletkezése a biológiai kutatás mai állása szerint ........................................................................... 69 —: A szén keletkezése a kémiai kutatás mai állása szerint ................................................. ..­­................ 69 —: A világítógáz mérgező hatásai .................................. 69 —: A szén tapadóképességének tanulmányozása extrakció útján ............................................................................. 70 —: Utasítás a felületi útkátrányozáshoz .......................* 70 —: A petrográfiai szénalkotórészének technikai szepará­­ciójának kérdéséhez .................................................. 70­­: Szénelőkészítés úsztatással............................................. 70

Next

/
Thumbnails
Contents